Uutiset

Saksalaiselle kuulalaakerivalmistajalle myönnettiin tavaramerkkiriidassa valituslupa korkeimpaan oikeuteen

Schaeffler Technologies GmbH & Co. Kg. Ina on saanut valitusluvan korkeimpaan oikeuteen INA-kuulalaakerien tavaramerkkiloukkausta koskevassa riidassa, jossa Kolsterin lakimies Jani Kaulo toimii merkinhaltijan asiamiehenä. Erityisen merkittäväksi 20.12.2017 myönnetyn valitusluvan tekee se, että kyseessä on ensimmäinen tuoteväärennösasiassa myönnetty lupa Suomessa viimeisten 15 vuoden aikana.

09.02.2018

Tapauksessa on kysymys tärkeästä rajanvedosta, mikä katsotaan tavaramerkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa ja mikä tavaroiden huolinta- ja varastointitoiminnaksi tavaramerkkilain loukkausta koskevaa säännöstä tulkittaessa.

Bearing

Myönnetty valituslupa koskee vuonna 2011 tullin pysäyttämistä väärennetyistä INA-laakereista alkanutta tavaramerkkiriitaa, jossa saksalainen INA-kuulalaakereiden valmistaja halusi tullin pysäyttämät tuoteväärennökset tuhottaviksi, jotta niiden vapaille markkinoille pääsy estyy. Tulli vapautti kiellosta huolimatta tuoteväärennökset vastaajalle, joka varastoi laakerit kotiinsa ja toimitti ne eteenpäin Venäjälle. Asianomistaja vaati vastaajalle rangaistusta teollisoikeusrikoksesta sekä tuomiota tavaramerkinloukkauksesta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi rikossyytteen mutta tuomitsi vastaajan tavaramerkinloukkauksesta. Vastaaja valitti tavaramerkinloukkaustuomiosta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Asian käsittely jatkuu nyt korkeimmassa oikeudessa

Helsingin hovioikeuden ratkaisusta haettiin toukokuussa 2016 valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Joulukuussa 2017 korkein oikeus myönsi tapaukselle valitusluvan, ja sen käsittely jatkuu lähiaikoina.

KKO:n valituslupaa koskevan selosteen mukaan vastaaja oli vastaanottanut Kiinasta Suomeen saapuneet 150 tuoteväärennettyä laakeria noutaen ne tullivarastolta ja kuljettanut ne kotiinsa, mistä ne oli pienissä erissä noudettu ja viety Venäjälle. Vastaaja oli saanut tavaroiden luovutuksensaajalta toiminnastaan palkkioksi tupakkaa ja alkoholia.

KKO:n mukaan kysymys on siitä, oliko vastaaja loukannut tavaramerkkioikeutta ja oliko hän sen johdosta hyvitys- ja vahingonkorvausvelvollinen tavaramerkin haltijalle.

Kolsterin lakimies Jani Kaulo

- Pyrimme valituslupaa hakiessa tuomaan esiin asian tärkeyden yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tuoteväärennöskauppa on terroristi- ja muiden rikollisjärjestöjen rahoitustoimintaa ja Suomi yksi tuoteväärennösten kauttakulkumaa Venäjälle. Tässä tapauksessa kysymys oli silloissa ja raitiovaunuissa käytettävistä huonolaatuisista kuulalaakereista, jotka hajotessaan voivat aiheuttaa vakavia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Hovioikeuden päätös olisi lainvoimaiseksi jäädessään laillistanut ”bulvaanien” käytön tuoteväärennösten kuljettamisessa Suomen kautta Venäjälle. On hyvä, että nyt asiaan saadaan korkeimman tuomioistuimen ratkaisu, joka tulee olemaan kaikkien merkinhaltijoiden kannalta merkityksellinen, Jani Kaulo toteaa.