Immateriaalioikeuksien hankkiminen

Taitava IPR-suojaus on palapelin rakentamista. Autamme tekemään viisaita päätöksiä.

Paras suojausstrategia syntyy, kun suojaus rakennetaan eri suojamuotoja tehokkaasti yhdistelemällä yrityksen tarpeista ja eri suojamuotojen tarjoamista mahdollisuuksista lähtien. Suojamuodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne täydentävät toisiaan.

Teknologian suojaus ja toimintavapauden varmistaminen

Usein henkisen omaisuuden suojaaminen yrityksen yksinoikeudeksi lähtee liikkeelle patentista. Patentti suojaa parhaiten itse teknologian ja varmistaa oman toimintavapauden. Samanaikaisesti olisi kuitenkin jo osattava arvioida muidenkin suojamuotojen soveltuvuus ja tarve.

Tuotteiden kaupallistaminen ja brändi

Pelkkä teknologian suojaaminen ei yksin riitä, vaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on mietittävä myös keksinnön tuotteistamista, kaupallistamista ja brändin rakentamista. Tuotteiden muotoilu, tavaramerkki ja verkkotunnus ovat myynnin kannalta tärkeitä.

Mallioikeus, tavaramerkki ja verkkotunnus täydentävät patenttien suoja-alaa. Joissakin tapauksissa mallioikeus tai tavaramerkki voi olla yksinäänkin edullinen ja liiketoiminnan tarpeita hyvin palveleva suojausvaihtoehto.

Mallioikeus suojaa tuotteiden ja pakkausten omaperäistä muotoilua ja myös kolmiulotteisia tavaramerkkejä. Tuotteen ulkomuotoon perustuvaa mallisuojausta on mietittävä jo patentointivaiheessa, jotta uutuusvaatimus täyttyisi. Verkkotunnusten saatavuus on puolestaan varmistettava jo ennen toiminimen tai tavaramerkin valintaa.

Kannattaa muistaa, että patentti on voimassa enintään 20 vuotta, mutta tavaramerkki voi elää hyvän tuotteen kautta ”ikuisesti”. Myös rekisteröimättömillä oikeuksilla, kuten rekisteröimättömällä yhteisömallilla, vakiintuneella tavaramerkillä ja tekijänoikeuksilla voidaan suojata tuotetta.

Hyödynnä IPR-asiantuntijan kokemus!

Suojamuodon tai niiden yhdistelmien suunnittelussa kannattaa luottaa kokeneen asiantuntijan arvioon. Suojaus etenee hallitusti ja yrityksellesi hyödyllisellä tavalla alusta lähtien. Kokenut asiamies:

  • Opastaa soveltuvimman suojamuodon tai niiden yhdistelmien valinnassa.
  • Osaa laatia hyvän hakemuksen, jotta saatava yksinoikeus on mahdollisimman vahva. Esimerkiksi patenttihakemuksissa tarvitaan taitoa määritellä keksinnön erityispiirteet ja kuvata keksintö juuri oikealla tavalla suojauksen näkökulmasta.
  • Optimoi kohdemaat, etenemisreitit ja kustannukset yrityksen markkinatilanteen, tavoitteiden ja resurssien pohjalta.
  • Tuntee parhaiten lait ja asetukset, vaatimukset sekä vaihtelevat kansalliset ja kansainväliset käytännöt.
  • Löytää suojauksen oleelliset esteet ja ottaa kantaa, miten ne olisivat mahdollisesti voitettavissa.