Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen suoja

Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti on nopea ja edullinen suoja esimerkiksi lyhyen elinkaaren tuotteille, pikkukeksinnöille tai tuoteparannuksille. Hyödyllisyysmallilla voit suojata tuotteen tai laitteen. Suomessa kuitenkin menetelmät ovat suojan ulkopuolella. Hyödyllisyysmallilla saat patenttia lyhytaikaisemman, maakohtaisen yksinoikeuden keksintöön. Keksinnön on oltava julkistamaton, teollisesti käytettävissä ja erottava selvästi tunnetuista ratkaisuista.

Hyödyllisyysmallilla voit suojata tuotekehityksesi tuloksen nopeasti niin, etteivät kilpailijat voi sitä kopioida. Tarvittaessa voit käynnistää oikeudelliset toimenpiteet kopioijaa vastaan heti.

Suomessa hyödyllisyysmallilla voidaan suojata menetelmiä lukuun ottamatta kaikki se mitä patentillakin. Myös sellaiset keksinnöt, joiden keksinnöllisyystaso ei ole riittävä patentin saamiseksi, voidaan suojata tällä suojamuodolla. Hyödyllisyysmalli eroaa patentista erityisesti siinä, että se rekisteröidään heti, ilman teknistä tutkimusta, ja sen voimassaoloaika on lyhyempi – Suomessa enintään 10 vuotta (patentti 20 vuotta). Hyödyllisyysmallin saa yleensä rekisteriin puolen vuoden sisällä hakemispäivästä, kun patenttihakemuksen käsittely tyypillisesti kestää 3 - 5 vuotta.

Hyödyllisyysmallihakemuksesta tai - rekisteröinnistä voi myös hakea etuoikeutta myöhemmin (vuoden sisällä) jätettävää joko koti- tai ulkomaista patentti/hyödyllisyysmallihakemusta varten.

Suomessa patenttihakemus voidaan myös muuntaa hyödyllisyysmallirekisteröinniksi 10 vuoden kuluessa patenttihakemuksen jättöpäivästä. Patenttihakemus voidaan haluttaessa jättää voimaan ja jatkaa sen käsittelyä. Rinnakkaisesta hyödyllisyysmallirekisteröinnistä voi olla hyötyä esimerkiksi loukkaustapauksissa, mikäli on tärkeää saada nopeasti viranomaisen rekisteröimä suoja, johon voidaan vedota oikeudessa.

Suomessa hyödyllisyysmallirekisteröinti voidaan mitätöidä hallinnollista tietä koska tahansa sen voimassaoloaikana, jos voidaan osoittaa, että kohteelta puuttuvat lain vaatimat rekisteröintiedellytykset. Patentti, jonka väiteaika on kulunut umpeen, voidaan mitätöidä ainoastaan oikeusteitse.