Kansalliset mallirekisteröinnit

Kansalliset mallirekisteröinnit

Kansallista mallioikeutta on mahdollista hakea kunkin maan oman mallioikeusjärjestelmän mukaisesti. Mallioikeuksiin liittyy paljon yksityiskohtaisia ja maittain vaihtelevia sääntöjä, jotka vaativat asiantuntemusta.

Rekisteröintiviranomaisena kansallisissa suomalaisissa mallioikeusasioissa toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Suomessa jätetty hakemus ja siitä seuraava rekisteröinti on voimassa ainoastaan Suomessa. Esimerkkejä Suomessa suojatuista malleista löydät Patentti- ja rekisterihallituksen Mallinetti-tietokannasta.

Kansallinen suomalainen mallioikeushakemus voi sisältää rajoittamattoman määrän malleja, mikäli nämä kuuluvat käytössä olevan Locarnon luokituksen mukaan samaan pääluokkaan. Kansallinen suomalainen mallioikeushakemus tutkitaan sekä muodollisesti että sisällöllisesti. Jos haettu malli on uusi ja antaa aikaisemmista tunnetuista malleista poikkeavan kokonaisvaikutelman eikä ole banaali, malli kuulutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisemassa Mallioikeuslehdessä. Kuulutuksesta alkaa 2 kuukauden väiteaika ja jos väitettä ei väiteaikana tehdä, malli rekisteröidään. Jos väite tehdään, malli rekisteröidään tai hylätään väitekäsittelyn jälkeen.

Kansallisen suomalaisen mallioikeusrekisteröinnin maksimisuoja-aika on 25 vuotta siten, että rekisteröinti on ensin voimassa 5 vuotta hakemispäivästä laskettuna ja on uudistettavissa neljä kertaa.