Mallien kansainvälinen rekisteröinti

Mallien kansainvälinen rekisteröinti

Mallioikeuksien suojaamiselle on nykyisin tarjolla toimiva ja tehokas kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä. Kansainvälinen rekisteröinti mahdollistaa mallioikeussuojan saamisen kaikkien ns. Geneven sopimukseen liittyneiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen alueella yhdellä kansainvälisellä hakemuksella.

Asiantuntijamme auttavat arvioimaan, mikä rekisteröintijärjestelmä palvelee tavoitteitasi parhaiten, kun haluat suojata tuotteidesi muotoilua kansainvälisillä markkinoilla.

Kansainvälinen mallirekisteröintihakemus toimitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn (World Intellectual Property Organization) toimistoon Geneveen. Hakemuksessa nimetään ne maat, joissa mallisuojaa halutaan hakea. WIPO tutkii hakemuksen muodollisen puolen. Kukin nimetty maa tutkii puolestaan hakemuksen muilta kuin muodollisilta osin oman lainsäädäntönsä mukaisesti, ja tämän perusteella joko hyväksyy kansainvälisen rekisteröinnin tai ilmoittaa WIPOlle kieltäytymisestään.

Kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä tarjoaa hallinnollisesti helpon, joustavan ja kustannustehokkaan tavan hakea mallisuojaa Geneven sopimukseen liittyneissä maissa. Tietty malli voidaan esimerkiksi poistaa rekisteröinnistä vain tietyn maan osalta. Mallin haltija välttyy kansallisten hakemusten tekemiseen liittyvältä byrokratialta, esimerkiksi usean hakemusmaksun maksamisesta eri valuutoilla, käännöskustannuksista ja paikallisten asiamiesten palkkioista.

Euroopan yhteisö liittyi mallioikeuksien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään vuoden 2008 alusta, joten rekisteröityä yhteisömallia voi hakea myös jättämällä hakemuksen kansainväliseen virastoon ja nimeämällä hakemuksessa Euroopan yhteisön. Riippuen rekisteröintihakemuksessa olevien mallien lukumäärästä (yksi hakemus voi sisältää enintään 100 mallia) kansainvälisen rekisteröinnin ulottaminen koskemaan myös Euroopan yhteisöä voi olla edullisempi tapa suojata malli EU:n alueella kuin hakea suoraan yhteisömallirekisteröintiä OHIMissa.

Haagin sopimus

Mallioikeuksien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen on liittynyt jo yli 30 maata ja kaksi valtioiden välistä järjestöä, Euroopan yhteisö (EY) ja African Intellectual Property Organization (OAPI).

Sopimus mahdollistaa mallioikeussuojan saamisen kaikkiaan yli 60 maan alueella, sillä kansainvälisen rekisteröinnin kohdistaminen koko jäsenjärjestöjen alueelle kattaa kaikki niiden jäsenmaat.

Isoista teollisuusmaista muun muassa Kiina ei ole vielä liittynyt mallioikeuksien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen.