Yhteisömallien rekisteröinti

Yhteisömallien rekisteröinti

Yhteisömallijärjestelmä on kasvattanut tasaisesti suosiotaan muotoilun suojauksessa. Yhdellä yhteisömallihakemuksella saat kaikissa EU:n jäsenmaissa voimassaolevan mallisuojan parissa kuukaudessa suhteellisen vähäisin kustannuksin. Yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton oikeus, eli suoja syntyy ja lakkaa kaikkialla samanaikaisesti.

Yhteisömallihakemus toimitetaan yhteisömalleja ja tavaramerkkejä rekisteröivälle viranomaiselle EUIPOlle Espanjaan (the European Union Intellectual Property Office). EUIPO tutkii tehdystä hakemuksesta vain tietyt muodolliset seikat, uutuutta ja yksilöllisyyttä ei lainkaan tutkita. Kysymyksessä on rekisteröinti, joka on mitätöitävissä OHIM:iin jätettävällä hakemuksella, mikäli rekisteröinti ei täytä asetettuja vaatimuksia.

Yhteisömalliasetuksen mukaan sekä tuotteita että tuotteiden osia voidaan suojata. Yhteisömallihakemus voi sisältää rajoittamattoman määrän malleja, mikäli nämä kuuluvat käytössä olevan Eurolocarno-luokituksen mukaan samaan pääluokkaan.

Rekisteröidyn yhteisömallin suoja-aika on 25 vuotta siten, että rekisteröinti on ensin voimassa 5 vuotta hakemispäivästä laskettuna ja on uudistettavissa neljä kertaa.

Yhteisön rekisteröimätön malli

Yhteisön rekisteröimättömän mallin suojan voi saada uutuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset täyttävä malli siitä päivästä lukien, kun malli on tullut yhteisön alueella tunnetuksi. Koska rekisteröimättömän mallin suoja-aika on lyhyt (kolme vuotta) ja suoja-ala kapea, on suositeltavaa hakea joko rekisteröityä yhteisömallia tai kansallista rekisteröintiä.