Eurooppapatentti

Eurooppapatentti

Eurooppapatentilla tarkoitetaan patenttia, jota haetaan keskitetysti yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta (EPO). Kun EPO on myöntänyt patentin, se on patentin voimaansaattamiseksi vielä rekisteröitävä Euroopan patenttisopimuksen (EPC) jäsen- ja liitännäisvaltioissa. Suurin osa patenttiasiamiehistämme on Euroopan patenttiviraston valtuuttamia eurooppapatenttiasiamiehiä.

Eurooppapatentti on voimassa vain niissä maissa, joissa se on rekisteröity. Rekisteröidyt patentit katsotaan kansallisiksi patenteiksi ja ne on pidettävä voimassa kussakin maassa erikseen.

Eurooppapatenttihakemuksen käsittely kestää EPOssa keskimäärin 2-6 vuotta. Käsittely on kaksiosainen: uutuustutkimusvaihetta seuraa patentoitavuustutkimus. Jos eurooppapatenttihakemus on PCT-hakemuksen jatko ja EPO on ollut tutkiva PCT-viranomainen, on uutuustutkimus tehty jo PCT-vaiheessa.

Eurooppapatenttihakemus voidaan jättää esimerkiksi suomenkielisenä. Jos hakemus on jätetty jollakin muulla kuin yhdellä EPOn virallisista kielistä (englanti, saksa, ranska), on hakemus käännettävä yhdelle virallisista kielistä. Hyväksytyistä patenttivaatimuksista on toimitettava käännökset kahdelle muulle EPOn viralliselle kielelle. Myönnetyn patentin rekisteröintivaiheessa tehtävien käännösten tarve riippuu maista, joissa patentti halutaan voimaan. Osa maista edellyttää koko patentin kääntämistä, mutta ns. Lontoon sopimukseen liittyneet EPCn jäsenmaat ovat luopuneet osaksi tai kokonaan patentin käännösvaatimuksista. Esimerkiksi Suomeen riittää suomenkielinen käännös patenttivaatimuksista.

Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen alkaa 9 kuukauden väiteaika. Väite on kirjelmä, jolla pyritään kumoamaan jo myönnetty patentti osittain tai kokonaan. Jos väite jätetään ja patentti kumotaan osittain tai kokonaan, koskee se eurooppapatenttia kaikissa maissa, joissa se on voimassa. Kaikki muut eurooppapatenttiin kohdistuvat kumoamistoimenpiteet täytyy tehdä maittain ja ne ovat maakohtaisesti voimassa.

Eurooppapatentin haltija voi keskitetysti supistaa eurooppapatentin suojaa jättämällä supistamispyynnön EPOon milloin tahansa eurooppapatentin myöntämisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti suojaa voi supistaa yksittäisessä maassa.

Eurooppapatentilla hakija siis saavuttaa yhtenäisen suojapiirin yhdellä hakemuksella useassa Euroopan maassa. Suorilla kansallisilla hakemuksilla saman saavuttaminen on työläämpää ja todennäköisesti kalliimpaa.