Miten laadin keksintöilmoituksen?

Miten laadin keksintöilmoituksen?

Keksijän on yleensä helpointa laatia keksintöilmoitus luettelon muotoon. Varsinainen patenttihakemus on syytä jättää patenttiasiamiehen tehtäväksi, sillä tuotesuunnittelijan ja patenttiasiamiehen näkökulmat ovat usein hyvinkin erilaisia. Patenttihakemuksissa tarvitaan taitoa määritellä keksinnön erityispiirteet, patenttivaatimukset ja selitysosa juuri oikealla tavalla suojauksen näkökulmasta.

Hyvässä keksintöilmoituksessa käyt läpi keksinnön ja patenttihakemuksen kannalta oleelliset seikat:

1) Kerro mitä ammattilainen tietää asiasta ja mistä hän sen tietää.
Keksintö ei välttämättä ole tunnettu, vaikka kaikki sen elementit olisivat tunnettuja, mikäli kukaan ei ole esittänyt samanlaista elementtien yhdistelmää, joka on enemmän kuin osiensa summa.

2) Luettele tunnetun tekniikan ongelmat.
Mitkä ovat itse löydettyjä ongelmia ja mikä ongelmista on tärkein?

3) Määrittele keksinnön tavoite (yleensä tärkeimmän ongelman ratkaiseminen).
Onko ongelma ratkaistava kokonaan; saavutetaanko jotain sillä, että ongelmaa lievennetään?

4) Esitä kuinka tavoite saavutetaan, aluksi yhdellä tavalla.
Piirrä yksi tai useampia kuvia ja varusta kuvien elementit viitenumeroilla tai muilla merkeillä. Selosta viitemerkkien avulla, kuinka kukin elementti osallistuu tavoitteen saavuttamiseen (mitä kuvassa tapahtuu, mikä on elementtien vuorovaikutus jne.).
Esimerkki: esim: vaiheessa 150 testataan, onko … ja jos on, siirrytään vaiheeseen 180, jossa …

5) Kun olet löytänyt yhden ratkaisun, etsit vaihtoehtoisia (rinnakkaisia) ratkaisuja sekä kokonaisuuden että erillisten elementtien osalta.

6) Määrittele mikä kussakin ratkaisuissa on oleellista käyden läpi jokaisen elementin erikseen.

  • miksi käytit juuri tällaista elementtiä (esim. lyhytsanomaa)?
  • mikä olisi sama asia yleisemmin sanottuna (esim. yhteydetön sanoma)?
  • mitä muita vaihtoehtoja on (esim. USSD-sanoma)?
  • miksi jokin vaihtoehto on parempi kuin toiset (lyhytsanoma voidaan lähettää matkaviestimen osoitekirjan avulla, sen perillemeno on varmistettu)?
  • voidaanko jokin elementti jättää kokonaan pois?
  • voidaanko asia ilmaista toisin (toiminnot A - C ovat samassa ohjelmassa ja toimintoja käytetään saman käyttöliittymän kautta)?
  • esitä kukin elementti sellaisena ”rakennuspalikkana”, jonka alan ammattilainen osaa toteuttaa (ainakin patenttiselityksen avulla); elementtejä ei saa määritellä tavoitteiden/toivottujen ominaisuuksien kautta, ellei normaaliammattilainen osaa toteuttaa tällaista ominaisuutta (esimerkki: tietokoneen käyttöjärjestelmä, joka on immuuni viruksille)

7) Onko erilaisilla rinnakkaisilla ratkaisuilla jokin yhdistävä piirre?
Ellei tällaista ole, ratkaisut ovat eri keksintöjä, jotka on esitettävä eri hakemuksissa.

8) Sisältävätkö ratkaisut käyttökelpoisia välituloksia ja mitä niillä saavutetaan?
Jos käyttökelpoisia välituloksia syntyy, voidaanko/pitääkö tavoite muotoilla uudelleen?

9) Mitkä ovat hyödyllisiä täydentäviä ominaisuuksia (ns. edullisia suoritusmuotoja)?
Mitä niillä saavutetaan? Selosta ne riittävästi!