Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM)

Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM)

Euroopan unionin laajuisen suojan voi saada rekisteröimällä merkkinsä EU:n tavaramerkkinä eli EUTM -rekisteröinnillä (European Union Trademark). Euroopan unionin tavaramerkki on luonteeltaan jakamaton, eli suoja syntyy ja lakkaa kaikkialla samanaikaisesti. EU-tavaramerkki on kustannustehokas ratkaisu yrityksille, jotka markkinoivat tuotteitaan EU-maissa.

Rekisteriviranomaisena toimii Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), sijaintipaikkana Espanjan Alicante. Hakemus tehdään kahdella kielellä, joista toisen on oltava jokin EUIPOn virallisista työkielistä eli englanti, espanja, italia, ranska tai saksa. Toisena kielenä hakija voi käyttää jotakin yhteisön virallista kieltä, esimerkiksi suomea tai ruotsia.

Euroopan unionin tavaramerkkiä on mahdollista hakea joko suoraan omalla hakemuksellaan tai kohdentamalla kansainvälinen hakemus Euroopan unioniin. Vastaavasti EU-tavaramerkki voi toimia myös kansainvälisen rekisteröinnin pohjana. Tilanteeseen sisältyy kuitenkin riski, sillä EUTM -hakemuksen kohdatessa ylipääsemättömiä rekisteröintiesteitä myös kansainvälinen rekisteröinti kaatuu.

Trademark Clearinghouse tehostaa tavaramerkkivalvontaasi
clearinghouse-official-agent_200 (2)

Lue lisää TMCH-palvelusta