Kansainvälinen rekisteröinti

Tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti

Madrid-järjestelmän mukainen kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä mahdollistaa tavaramerkin suojaamisen yhdellä hakemuksella useissa sopimusmaissa. Kansainvälinen rekisteröinti sopii niin suurille kuin pienillekin yrityksille, jotka markkinoivat tuotteitaan Euroopan unionin alueella ja yhteisön ulkopuolella.

Kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä, nk. Madridin järjestelmä, koostuu kahdesta sopimuksesta, joiden tarkoituksena on ollut helpottaa suojan hakemista järjestelmään kuuluvissa maissa. Käytännössä kyseessä on hallinnollinen järjestelmä, joka auttaa useiden kansallisten rekisteröintien hallinnoimisessa.

Madrid-järjestelmään kuuluvien sopimusten piirissä on yli kahdeksankymmentä maata. Rekisteriviranomaisena toimii Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Sveitsissä. Hakemuskielenä on englanti. Myös kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot kuuluvat Madridin pöytäkirjaan.

Euroopan yhteisön liittyminen Madridin pöytäkirjaan mahdollisti EUTM-järjestelmässä rekisteröidyn merkin (tai vireillä olevan hakemuksen) kohdentamisen muihin sopimusmaihin, samoin kuin muissa sopimusmaissa voimassa olevan rekisteröinnin (tai vireillä olevan hakemuksen) kohdentamisen yhteisön alueelle. Tämä on omiaan lisäämään ennakkotutkimusten tarvetta, sillä mahdollisten estemerkkien suoja-alat eivät enää välttämättä käy suoraan ilmi julkisista tietokannoista. 

Trademark Clearinghouse tehostaa tavaramerkkivalvontaasi
clearinghouse-official-agent_200 (2)

Lue lisää TMCH-palvelusta