Kansallinen rekisteröinti

Tavaramerkkien kansallinen rekisteröinti

Kansallinen rekisteröinti tuottaa yksinoikeuden tavaramerkin käyttöön sillä alueella, jolla rekisterinpitäjä on toimivaltainen. Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi merkin Suomen alueella, ja vastaava viranomainen on lähes jokaisessa valtiossa.

Suomessa tavaramerkkilain mukainen rekisteröinti tuottaa yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa rekisteröinnin kattamien tuotteiden tunnuksena. Se antaa samalla mahdollisuuden kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa tunnusta samanlaisissa tuotteissa Suomessa. Suomalainen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä, minkä jälkeen se voidaan uudistaa 10 vuoden välein rajattomasti.

Myös muissa maissa voi hakea kansallista rekisteröintiä kohdemaan oman tavaramerkkilain mukaisesti. Lähes kaikki maat edellyttävät paikallisen tavaramerkkiasiamiehen käyttöä, mikä lisää kansallisen rekisteröinnin kustannuksia. Tilanteissa, joissa jokin maa on hakijalle erityisen tärkeä, voi olla perusteltua hakea merkin rekisteröintiä suoraan kohdemaassa kansallisen rekisteröinnin kautta. Myös maissa, jotka eivät kuulu ns. Madridin pöytäkirjaan, kansallinen rekisteröinti on ainoa vaihtoehto.

Kansallinen hakemus tai rekisteröinti voi toimia myöhemmin myös kansainvälisen rekisteröintihakemuksen pohjana.

Trademark Clearinghouse tehostaa tavaramerkkivalvontaasi
clearinghouse-official-agent_200 (2)

Lue lisää TMCH-palvelusta