Mallioikeudet

Mallioikeuksien ennakkotutkimukset

Mallioikeus suojaa tuotteidesi omintakeisen muotoilun. Suoja perustuu tuotteen ulkomuotoa kuvaaviin piirustuksiin tai valokuviin. Ennen mallioikeushakemuksen jättämistä voimme selvittää puolestasi, että samasta tai samankaltaisesta mallista ei ole aikaisemmin jätetty mallioikeushakemusta.

Monessa maassa mallioikeushakemuksille tehdään ainoastaan muodollinen tutkimus ennen mallin rekisteröintiä, eli haettavan mallin uutuutta ja eroavaisuutta verrattuna aikaisempiin rekisteröityihin malleihin ei tutkita. Tämä on käytäntönä myös OHIMissa, joka toimii rekisteröityjen yhteisömallien rekisteröintiviranomaisena.

Oikeudenomistaja ei tästä syystä voi olla varma siitä, että malli olisi oikein perustein rekisteröity eli että samasta tai samankaltaisesta mallista ei olisi aikaisemmin jätetty mallioikeushakemusta. Tästä syystä mallin uutuus ja yksilöllisyys kannattaa selvittää ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä tekemällä ennakkotutkimus.

Valmistus- ja markkinointiestetutkimus

Jostakin maasta saattaa myös löytyä rekisteröity malli, joka muodostuu esteeksi liiketoiminnallesi. Valmistus- ja markkinointiestetutkimus auttaa ennakoimaan riskit ja pystyt tekemään oikeat ratkaisut ajoissa.

Tutkimustulos voi myös antaa arvokasta tietoa, jonka perustella voit halutessasi tehdä väitteen kilpailijasi rekisteröityä mallia vastaan tai jättää mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen väärin perustein rekisteröidyn mallin mitätöimiseksi.