Patentit

Patenttien ennakkotutkimukset

Tiedätkö, mihin suuntaan alasi kehitys on menossa? Onko keksintösi uusi? Loukkaako tuotteesi toisten oikeuksia? Hankimme ja analysoimme tietoa päätöstesi tueksi.

Toimintavapauden varmistaminen eli valmistusestetutkimus (Freedom to Operate)

Vaikka yritys tekisikin tietoisen päätöksen olla suojaamatta omaa osaamistaan yksinoikeudeksi, se ei vapauta sitä vastuusta valvoa, että yritys ei itse loukkaa toiminnallaan toisten oikeuksia. Omaan toimintaan liittyviin IPR-riskeihin kannattaa varautua ja turvata oman liiketoiminnan jatkuvuus.

Selvitämme uuden tuotteesi tai tuotantomenetelmäsi kuvauksen perusteella, onko olemassa patentteja, joita uusi tuotteesi mahdollisesti loukkaa. Selvitämme mahdollisuutesi viedä jo markkinoilla olevia tuotteitasi uudelle markkina-alueelle. Teemme myös alustavan selvityksen, kun tuotteesi on vielä suunnitteluvaiheessa.

Näin voit välttää mahdollisen patentinloukkauksen ja voit myös ajoissa ennen markkinoinnin aloittamista muuttaa tuotettasi niin, että se ei loukkaa olemassa olevia patentteja.

Uutuustutkimus ja patentoitavuuden arviointi (Novelty Search and Patentability Evaluation)

Uutuustutkimuksessa selvitämme keksintökuvauksesi perusteella, löytyykö keksintöäsi muistuttavia ratkaisuja aikaisemmista patenteista ja julkaisuista. Tarvittaessa arvioimme ja annamme lausunnon keksintösi patentoitavuudesta ja ehdotuksemme kuinka suojauksessa tulisi edetä.

Uutuustutkimuksen antama tieto voi ohjata myös tuotekehitystä varsinaisen kaupallisen tuotteen jatkokehittelyssä. Se auttaa välttämään turhia tuotekehitys- ja suojauskustannuksia, sillä harvoin keksitään mitään niin uutta, että mitään vastaavaa ei olisi jo keksitty. Yleensä keksintö on parannus johonkin jo tunnettuun tekniikkaan tai menetelmään.

Tekniikan tason kartoitus (Prior Art Search)

Selvitämme tietyn teknologia-alueen aikaisempia ratkaisuja ja saat hyvän kuvan siitä, miten kilpailtu alue on. Saat myös alustavan kuvan mahdollisista dominoivista patenteista (estopatenteista). Kartoitus antaa arvokasta tietoa tuotekehitykselle, sillä pyörää ei kannata keksiä uudelleen.