Innovaatioseteli & IPR-palvelupaketit

Ota tehostartti kansainväliseen kasvuun!
Hyödynnä Innovaatioseteli ja Kolsterin IPR-palvelupaketit

Haluatko kansainvälisille markkinoille ja kasvattaa yrityksesi arvoa?

Jos vastauksesi on kyllä, Kolster auttaa sinut alkuun aineettoman omaisuuden hyödyntämisessä liiketoiminnassa.

Immateriaalioikeudet, IPR, lisäävät yrityksen uskottavuutta ja markkina-arvoa. Oma elintila ja toimintavapaus on varmistettava IPR-oikeuksilla. Olemme Suomen kokenein IPR-asiantuntijayritys, joten tiedämme miten keksintöjä, brändejä ja muotoilua kannattaa suojata, puolustaa ja hyödyntää erilaisin sopimuksin niin kotimarkkinoilla Euroopassa kuin myös globaaleilla markkinoilla, esimerkiksi USA:ssa ja Kiinassa.

Tekes lanseerasi lokakuussa 2016 Innovaatiosetelin mikro- ja pk-yrityksille, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta. Innovaatiosetelirahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Käytännössä tällä 5 000 eur +alv arvoisella setelillä voit hankkia asiantuntijapalveluja innovaatio-osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme Tekesin hyväksymä palveluntarjoaja. Halusimme tehdä asian sinulle helpoksi: kokosimme viisi IPR-tehostarttipakettia, jotka voit maksaa setelillä ilman omarahoitusta. Teemme jopa hakemuksen puolestasi. Kaikki paketit ovat hankittavissa innovaatiosetelin budjetilla, mutta pakettihinnat ovat voimassa myös ilman julkista rahoitusta.   

Ota tehostartti kasvuun ja hyödynnä palvelupakettimme!

Ota yhteyttä: seteli@kolster.fi

IPR-STRATEGIAPAKETTI

Milloin?

• Kun liiketoimintasi ydin perustuu innovaatioiden hyödyntämiseen

• Kun valmistaudut rahoituskierrokseen ja haluat nostaa yrityksesi arvoa

• Kun harkitset lisensointia tai aktiivisia suojaustoimenpiteitä

IPR-strategiapaketin avulla luot yrityksellesi strategian ja suuntaviivat IPR-asioiden hallintaan ja hyödyntämiseen. Saat lujan perustan tulevaisuuden menestykselle ja yrityksesi arvon nousulle.

IPR-strategiapaketti sisältää:

• Aloitustapaamisen, jossa käymme yhdessä läpi yrityksesi liiketoimintaa ja sen tavoitteita sekä kartoitamme yrityksesi IPR:n nykytilan.

• Workshopin, joka räätälöidään aloituspalaverin perusteella. Käymme läpi IPR-strategian osa-alueet liiketoiminnan lähtökohdista muodostaen tavoitetilan sekä käytännönläheiset portaat tavoitetilan saavuttamiseksi.

• IPR-käsikirjan, joka on räätälöity yrityksellesi siten, että saat siitä käytännönläheisen oppaan liiketoimintalähtöisen IPR-strategian toteuttamiselle.

• Yhteenvetotapaamisen, jossa käymme läpi muodostetun IPR-strategian ja sen tehokasta toteuttamista ohjaavan yrityksesi IPR-käsikirjan.

TUTKIMUSPAKETTI

Milloin?

• Kun harkitset innovaatiosi patentoimista

• Kun haluat tietää mitä kilpailijasi tekevät juuri tällä alueella

• Kun rahoittaja edellyttää selvitystä patentoitavuudesta (mm. ennen rahoituskierrosta)

Tutkimuspaketin avulla kartoitamme yrityksesi tuotteen tai teknologian patentointimahdollisuudet ja ainutlaatuisuuden sekä tunnistamme ja analysoimme patentoitavat piirteet ja ominaisuudet.

Tutkimuspaketti sisältää:

• Aloitustapaamisen, jossa käymme läpi uuden tuotteen tai teknologian, kartoitamme patentoitavia piirteitä ja ominaisuuksia, käymme läpi patentoinnin edellytykset, mahdollisuudet ja vaihtoehtoisia strategioita liiketoimintasi kannalta.

• Patentoitavuustutkimuksen aloituspalaverissa tunnistetulle patentoitavalle piirteelle tai ominaisuudelle. • Kirjallisen tutkimusraportin.

• Lopputapaamisen, jossa käymme yksityiskohtaisesti läpi patentoitavuuden ja luomme uudelle tuotteelle tai teknologialle Suojausstrategian.

PATENTTIHAKEMUSPAKETTI

Milloin?

• Kun haluat suojata innovaatiosi patentilla

• Kun rahoittajat edellyttävät keskeisten innovaatioiden suojausta

• Kun haluat hidastaa kilpailijoita aloittamalla suojauksen

Patenttihakemuspaketin avulla käynnistämme yrityksesi tuotteen tai teknologian patentoinnin. Olet askeleen lähempänä yksinoikeutta omalle tuotteellesi tai teknologiallesi.

Patenttihakemuspaketti sisältää:

• Aloitustapaamisen, jossa käymme yksityiskohtaisesti läpi patentoitavan tuotteen tai teknologian ja laadimme suunnitelman patenttihakemuksen sisällöstä.

• Patenttihakemuksen laatimisen aloitustapaamisessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

• Hakemuksen viimeistelyn antamiesi kommenttien perusteella.

• Viranomaisprosessin käynnistämisen hakemuksen käsittelyyn.
 

BRÄNDIPAKETTI

Milloin?

• Kun olet aloittamassa kaupallista toimintaa yrityksen nimellä, logolla tai tuotemerkeillä

• Kun laajennat toimintaasi uusiin maihin

• Kun haluat nostaa yrityksesi arvoa esimerkiksi ennen rahoituskierrosta

Brändipaketin avulla suojaamme yrityksesi brändin muodostavat kaupalliset tunnukset ja selvitämme niiden ainutlaatuisuuden. Luot yrityksellesi lujan perustan brändisi menestykselle ja arvon nousulle.

Brändipaketti sisältää:

• Aloitustapaamisen, jossa selvitämme Brändin suojaustarpeen tämän hetken ja tulevaisuuden näkökulmasta.

• Suojausstrategian, joka perustuu yrityksesi tilanteeseen ja tavoitteisiin.

• Ennakkotutkimukset yrityksen nimen tai tuotteen nimen ja logon osalta.

• EU-tavaramerkkihakemukset  yrityksesi tai tuotteesi nimen ja logon suojaamiseksi.

• EU-mallisuojahakemuksen yrityksesi tai tuotteesi logon suojaamiseksi.

• .fi ja .com domain-nimien rekisteröimisen yrityksen tai tuotteen nimelle.

LISENSSIPAKETTI

Milloin?

• Kun haluat kaupallistaa innovaatiosi / harkitset innovaatiosi kaupallistamista

• Kun haluat varmistaa, että innovaatiosi pysyvät yrityksesi omistuksessa

Lisenssipaketin avulla pääset ”laittamaan yrityksesi innovaatiot töihin” ja pääset hyödyntämään innovaatioidesi kaupallistamista valitsemassasi kohdemaassa.

Lisenssipaketti sisältää:

• Aloitustapaamisen, jossa selvitämme yksityiskohtaisesti lisensoinnin tarpeet ja tavoitteet sekä kartoitamme valitun kohdemaan.

• Salassapitosopimuksen laatimisen sopimusneuvotteluja varten.

• Lisenssisopimuspohjan laatimisen aloitustapaamisen tarpeiden ja tavoitteiden perusteella sekä konkreettiset ohjeet lisenssisopimusneuvotteluja varten

STARTTIPAKETTI YRITYKSEN PERUSTAMISEKSI

Starttipakettti sisältää:
  • Yleinen juridinen konsultaatio
  • IPRien ja keskeisten juridisten vastuiden ja mahdollisuuksien kartoitus
  • Yritykselle räätälöidyt keskeisimmät sopimuspohjat (max 3 kpl)