IPR-strategiapalvelut

IPR-strategia tukemaan liiketoimintasi menestystä

Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme IPR-toiminnan strateginen kumppani ja kasvattaa yritysten suojausosaamista. Autamme kehittämään hyviä toimintatapoja ja päätöksentekoa IPR-asioiden hoidossa sekä optimoimaan suojamuodot ja kustannukset liiketoimintastrategiaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

IPR-strategiapalvelumme pohjautuu yrityksesi omaan strategiaan ja näkemykseen siitä, mihin immateriaalioikeuksien suojaamisella ja hallinnalla tähdätään.

  • Haluatko pitää patentoimalla kilpailijat mahdollisimman pitkään poissa omalta markkina-alueelta?
  • Onko tavoitteesi tuottaa rahoittajan investointipäätösten tueksi näyttöä riittävästä immateriaalioikeuksien suojauksesta ja toimintavapaudestasi?
  • Panostatko enemmän tuotteiden muotoilun suojaamiseen ja tavaramerkkeihin?
  • Miten valvot oikeuksiasi?

Autamme tunnistamaan kehitystarpeet ja käymme yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa läpi mitä yrityksessä pitää tehdä ja mitä olisi hyvä tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan optimaalisella tavalla. Suosittelemme käytännönläheisiä työpajoja, joissa dokumentoidaan yrityksen sisäiset ohjeistukset ja toimintamallit.

Voit hyödyntää asiantuntijoitamme myös tietyn IPR-osa-alueen hoitamisessa, esimerkiksi kilpailijoiden IPR-toiminnan seurannassa, tai vuokrata asiamiehiämme sisäiseksi resurssiksi tuomaan suojauksen asiantuntemusta ja uusia näkökulmia yrityksen IPR-prosesseihin.

Toimiva IPR-salkku ei synny sattumalta. Parhaimmillaan hyvin suunniteltu IPR-toiminto maksimoi yksinoikeuksista saatavan taloudellisen hyödyn ja minimoi liiketoimintaan liittyvät riskit.