Kolster China Desk™

IPR-porttisi Kiinaan

Kiinan merkitys innovaatioiden ja immateriaalioikeuksien sekä lähtö- että kohdemaana on kasvanut vauhdilla. Kolster China Desk™ toimii IPR-porttina sekä Kiinan että Euroopan markkinoille. Olemme kotimaisten asiakkaidemme IPR-edunvalvoja globaaleilla markkinoilla, mutta toimimme myös kiinalaisten yritysten eurooppalaisena IPR-kumppanina.

Oletko suojannut aineettomat oikeutesi Kiinassa? 

Kiina on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi yhteistyökumppani eurooppalaisille yrityksille. Kiina on jo maailman ykkönen sekä patentti- että tavaramerkkihakemusten määrissä. Kiina on vahvasti profiloitumassa Invented in China -maaksi.

Koska kiinalaiset itse patentoivat paljon, on eurooppalaisten yritysten huolehdittava siitä, että oma IPR on kunnossa ennen Kiinan markkinoille menoa. On lisäksi varmistettava, että kiinalaiset patentit, hyödyllisyysmallit tai tavaramerkit eivät muodostu esteeksi omalle liiketoiminnalle. Ennakkouutuustutkimuksissa kannattaa painottaa Kiinaa aiempaa enemmän. Kiinankielisten patenttien analysointiin ja relevanttien patenttihakemusten löytämiseen saat meiltä asiantuntija-apua.

Kiinassa brändien kaappaaminen on valitettavan yleistä. Eurooppalaisten yritysten tulisikin huolehtia tavaramerkkien, verkkotunnusten, malli- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta hyvissä ajoin. Alkuperäisestä tavaramerkistä kannattaa luoda ja rekisteröidä myös kiinankielinen versio, jota käytetään yhdessä latinalaisin kirjaimin kirjoitetun tavaramerkin kanssa. Tähän tarjoamme kiinankielistä asiantuntija-apua.

Kiinassa on mahdollista rekisteröidä myös tekijänoikeuksia, mikä on edullinen keino hankkia aikaisemmat oikeudet silloin, kun kuviomerkki on kaapattu. 

Kun tarvitset apua Kiinaan liittyvissä IPR-asioissa, ota yhteyttä Kiina-asiantuntijoihimme.

Kolster China Desk™palvelut

 • Rekisteröintihakemukset Kiinassa (patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, mallit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet)
 • Tavaramerkin ja verkkotunnuksen lokalisointi Kiinan markkinoille
 • Kiinankielisten patenttikäännösten tarkastaminen
 • Väitteet ja rekisteröintien kumoamis- ja mitätöintiprosessit Kiinassa
 • Ennakkotutkimukset Kiinassa
 • Tavaramerkkivalvonta Kiinassa
 • Tullivalvonta Kiinassa
 • Kiinaan liittyvä sopimuskonsultointi
 • Juridiset selvitystyöt Kiinan markkinoihin liittyen
 • Markkinavalvonta loukkausten varalle Kiinassa
 • Loukkaustapausten ja IPR-riitojen hoitaminen Kiinassa (ml. oikeudenkäynnit)
 • Kilpailijaseuranta Kiinan markkinoilla
 • IPR-strategiasuunnittelu Kiinan markkinoita varten

Kotimaisille asiakkaillemme Kolster China Desk™ avaa immateriaalioikeudellisia ja kielellisiä solmuja Kiinan markkinoilla.

Kiinankielinen palvelumme auttaa asiakkaitamme Kiinassa, missä kieli, kulttuuri ja tapa toimia ovat lisähaaste IPR-asioiden hoitamiseksi tehokkaasti. Tie menestykselliseen liiketoimintaan Euroopan ja Kiinan välillä perustuu tunnetusti hyviin henkilösuhteisiin ja kommunikaatioon.

Kiinan elinkeinoelämä avautui ulkomaalaisille yrityksille 80-luvun alussa. Kolster on auttanut asiakkaitaan Kiinassa vuodesta 1983 lähtien. Yli 30 vuoden aikana paikallisista IPR-markkinoista ja viranomaistoiminnasta hankitun kokemuksen ansiosta emme ole ainoastaan edelläkävijä suomalaisyritysten palvelemisessa Kiinan markkinoilla, vaan tiedämme, mitkä kollegatoimistot kykenevät parhaiten ja kustannustehokkaimmin täyttämään asiakkaidemme hyvin erityyppisiä tarpeita.

Kiinassa on yli 1 000 IPR-palveluita tarjoavaa toimistoa, joista suurin osa on hyvin nuoria. Ainoastaan pienellä osalla on lisenssi asioida viranomaisten kanssa. Pätevimmän ja sopivimman paikallisen asiamiehen valinta hoitamaan kutakin asiaa on asiakkaan kannalta tärkein asia. Eri toimistojen osaamisalueet vaihtelevat Kiinan moninaisilla ja nopeasti muuttuvilla IPR-markkinoilla.

Väärinkäsitysten välttämiseksi ja tehokkaan kommunikaation varmistamiseksi kiinalaisten kanssa on osattava kommunikoida myös kiinan kielellä. Kolster China Desk™ voi hoitaa neuvottelut kiinalaisten osapuolien kanssa ilman kiinalaista asiamiestä välikätenä silloin, kun asian hoitaminen ei edellytä kiinalaisten viranomaisten kanssa asioimista.