Due Diligence ja IPR-arvonmääritys

Due Diligence ja IPR-arvonmääritys

IPR-omaisuuden arviointi on tärkeää erityisesti yrityskauppojen, fuusioiden, lisenssineuvotteluiden, teknologiasiirtojen, yhteistyöneuvotteluiden tai oikeudenkäyntien yhteydessä. Teemme selvityksiä ja annamme lausuntoja päätöksenteon tueksi rahoittajille ja yrityksille, jotka ovat myymässä, ostamassa, lisensoimassa tai puolustamassa suojattua omaisuuttaan.

IPR-omaisuuden arvoon vaikuttavat monet tekijät kuten teollisuuden ala, markkinoiden koko, yleinen kilpailutilanne sekä yrityksen liiketoimintastrategia. Emme anna varsinaista hintalappua IPR-omaisuudelle, mutta analysoimme suojausten heikkouksia ja vahvuuksia. Tarkistamme myös, että rekisteröinneissä ei ole puutteita tai että selkeitä rekisteröinnin esteitä ei ole jätetty huomiotta.

IPR Due Diligence -selvitykset

Teemme IPR Due Diligence -selvityksiä useimmiten ostoaikeissa olevan yrityksen johdon päätöksenteon tueksi. Yrityskaupoissa ja lisenssineuvotteluissa tarkastus on molemmille osapuolille hyödyllinen: ostaja tietää, mitä on ostamassa ja myyjä tietää, mitä myy. Annamme arvioin siitä, mitä IPR-salkku kattaa ja minkä arvoinen ja laajuinen patentti on suojapiiriltään ja kattavuudeltaan.

Teemme IPR-omaisuuden arviointia myös rahoittajille. Selvityksessä kartoitamme myös mahdolliset IPR-riskit, jolloin rahoittaja saa ulkopuolisen asiantuntijan arvioin rahoitettavan yrityksen toimintavapaudesta kilpailijoihin nähden ja tiedon mahdollisista uhkakuvista.

IPR Due Diligence -selvityksiä tehdään hyvinkin eri laajuisina sen mukaan, miten laajasta sopimuksesta on kyse ja miten hyvin ostaja tuntee yrityksen, markkinat ja toimialan.

Juridisessa perustarkastelussa (legal status report) selvitämme, mitkä patentit ovat yrityksen hallussa, onko patenttihakemuksia vireillä, onko maksut maksettu, patentti voimassa ja onko omistusoikeus siirtynyt asianmukaisesti keksijältä yritykselle.

Perusarvioinnin lisäksi patenttisalkkua voidaan arvioida laajaltikin. Patenttiasiamies selvittää esimerkiksi patenttihakuprosessin tapahtumia, mikä voi tuottaa arvokasta tietoa neuvottelujen pohjaksi.

Lausunnot patenttien suojapiiristä

Patenttien DD-selvitykseen on syytä sisällyttää myös tekninen arviointi myönnetyn patentin suojapiiristä. Usein on myös perusteltua selvittää kilpailijoiden dominoivat oikeudet, jotka voivat rajoittaa mahdollisuutta oikeuksien hyödyntämiseen. Tällainen arviointi on ainoa tapa selvittää riskit loukata kolmansien osapuolien oikeuksia.

Myönnetyn patentin suojapiirin teknisen arvioinnin voi tehdä ainoastaan patentteihin perehtynyt asiantuntija, jolla on riittävä teknologiaosaaminen, patenttilainsäädännön tuntemus sekä käytännön kokemusta tulkita patenttivaatimuksia. Kolster tarjoaa tällaista kokemusta asiakkaidemme käyttöön kaikilla teknologia-aloilla.

Milloin IPR-arvonmääritystä tarvitaan?

On tilanteita, joissa keksintö on arvokas, vaikka patentti ei välttämättä olekaan. Toisaalta keksintö voi olla lähes arvoton, mutta patentti hyvinkin arvokas. Missä vaiheessa patentin tai keksinnön elinkaarta sen arvo pitäisi määrittää?

Patentin arvonmääritys voi olla perusteltua jo keksintövaiheessa, ennen patenttihakemuksen jättämistä, sillä jo hakemusprosessin aikana hakijalle syntyy kustannuksia, jotka on pystyttävä perustelemaan.

Patentin arvo myös muuttuu sen eliniän aikana, joten arvonmäärityksen päivittäminen saattaa olla paikallaan myöhäisemmässä vaiheessa. Yrityksen tuskin kannattaa ylläpitää tai puolustaa arvotonta patenttia. On osattava erottaa myös uusinta tekniikkaa edustava nuori patentti ja veteraanipatentti.

Patentin arvon merkitys on korostunut entisestään. Laskettaessa esimerkiksi vahingonkorvauksia patentinloukkaustapauksissa tai oikeudenkäynneissä, yritysjärjestelyissä, lisensoinneissa ja osto- ja myyntitilanteissa, tarvitaan tietoa patentin ja muiden immateriaalioikeuksien arvosta.

Patentin taloudellisen arvon matemaattisen laskemisen lisäksi on osattava määrittää myös patentin vahvuus, sen ajallinen ja maantieteellinen kattavuus sekä muita yksinoikeutta määrääviä ja rajoittavia tekijöitä. Patenttiasiamiehen arvonmääritysosaamista kannattaa käyttää hyväksi.

Kolsterin asiantuntijat auttavat patenttisalkun arvioinnissa ja siinä, että asiakkaamme hyötyvät keksinnöistään ja pystyvät käyttämään oikeuksiaan optimaalisesti.