Sopimukset & riidanratkaisu

IP-oikeuksiin liittyvät ristiriitatilanteet on useimmiten mahdollista ratkaista neuvotteluteitse. Juristeillamme on laaja kokemus loukkauksiin liittyvistä neuvotteluista ja sovintosopimuksista. Hyvin laaditut sopimukset varmistavat IP-oikeutesi.

Sopimukset

Selkeästi ja bisneslähtöisesti laadituilla sopimuksilla voit hyödyntää IP-oikeuksiasi kaupallisesti. Eri alojen asiantuntijamme avustavat IPR-sopimusneuvotteluissa sekä laativat IP-sopimuksia, esimerkiksi:     

  1. Salassapitosopimukset
  2. IPR lisensointi-, siirto- ja myyntisopimukset
  3. R&D, alihankinta- ja jälleenmyyntisopimukset
  4. Ulkoistussopimukset
  5. Tuotteiden ja palveluiden valmistus-, myynti- ja markkinointisopimukset
  6. Sovintosopimukset
  7. Työsuhdekeksintösopimukset ja ohjesäännöt

Palvelemme asiakkaitamme myös kansainvälisissä sopimusasioissa sekä ulkomailla.

Oikeuksien puolustaminen ja riidanratkaisu

IP-oikeuksiin mahdollisesti liittyvät ristiriitatilanteet ovat useimmiten ratkaistavissa neuvotteluteitse. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus loukkauksiin liittyvistä neuvotteluista ja sovintosopimuksista.

Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, asia saatetaan joutua ratkaisemaan tuomioistuimessa. Tällöin kokoamme eri alojen asiantuntijoista (lakimiehet, patentti- ja/tai tavaramerkkiasiamiehet) asiakkaan tarpeisiin soveltuvan tiimin ja edustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä esimerkiksi markkinaoikeudessa, yleisissä tuomioistuimissa sekä hallintotuomioistuimissa. Laajan kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla pystymme koordinoimaan laadukkaasti ja tehokkaasti myös kansainvälisiä oikeudenkäyntejä.

Hoidamme myös verkkotunnuksiin liittyviä riitoja Suomessa ja ulkomailla.