Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse tehostaa tavaramerkkivalvontaasi

clearinghouse-official-agent_200 (2)

Trademark Clearinghouse (TMCH) -palvelun avulla tavaramerkinhaltijat voivat jo ennalta puuttua omia tavaramerkkejään loukkaavien verkkotunnusten rekisteröinteihin.

Internetin osoitteiden tunnuksia hallinnoiva ICANN on avannut Trademark Clearinghouse (TMCH) -palvelun avuksi tavaramerkkivalvontaan. Räjähdysmäisesti lisääntyvien uusien verkkotunnusten myötä tavaramerkkien loukkaukset verkossa tulevat lisääntymään. Kehotamme tavaramerkin haltijoita listaamaan merkkinsä TMCH-palveluun.

TMCH-listaus ei poista haltijan tarvetta valvoa tavaramerkkiin liittyviä oikeuksiaan. Tavaramerkin valvonnasta on edelleen syytä huolehtia, vaikka tavaramerkkirekisteröinti olisikin validoitu tämän palvelun kautta.

Palvelun edut

TMCH-listauksella saavutettavat edut liittyvät suoraan uusiin verkkotunnuspäätteisiin eli Top Level Domaineihin (TLD). Lähivuosina avautuu noin 1 400 uutta ylätason verkkotunnusten rekisteriä. Uudet rekisterit saavat tiedon tavaramerkkioikeuksista pääasiassa TMCH-listan kautta. Listatut tavaramerkit voidaan ottaa huomioon sekä uuden rekisterin Sunrise-vaiheessa (etuoikeusaika) että riidanratkaisussa. Tavaramerkin haltijat saavat tiedon alkavista Sunrise-jaksoista ja niiden säännöistä sekä rekisteröintiyrityksistä, joilla mahdollisesti loukataan listatun tavaramerkin haltijan oikeuksia.

TMCH-listaus ei takaa oikeutta osallistua uusien avautuvien rekisterien Sunrise-jaksoihin, eikä se automaattisesti estä kolmatta osapuolta rekisteröimästä vastaavaa verkkotunnusta. Valvontaan listaus kuitenkin tuo helpotusta: tavaramerkin haltija saa yhdellä validoinnilla merkkinsä noteeratuksi kaikissa uusissa rekisterissä, ja hänelle ilmoitetaan mahdollisesti loukkaavista hakemuksista. Rekisterien suuren määrän vuoksi jo tällä seikalla voi olla ratkaiseva merkitys vastatoimien onnistumisen kannalta.

Samalla yritysten on tarpeen tarkistaa verkkotunnusstrategiansa. Päätteiden lukumäärän moninkertaistuessa nk. defensiivisen rekisteröinnin merkitys ja mielekkyys vähenevät, ja rekisteröintien tulisi mieluummin vastata yrityksen todellista tarvetta mahdollisimman tarkasti. Kustannusten hallitsemiseksi on myös välttämätöntä tehdä verkkotunnussalkun jatkuvaa arviointia.

Edellytykset ja listautuminen

Kolster toimii rekisteröitynä tavaramerkkiasiamiehenä TMCH-palvelussa. Laadimme asiakkaidemme puolesta hakemuksen merkin listaamiseksi ja rekisteröinnin validoimiseksi sekä vastaanotamme palvelusta tulevat ilmoitukset asiakkaidemme puolesta.

TMCH-listalle merkitään ensisijaisesti sanamerkkejä, ja vain rekisteröityjä merkkejä. Muiden tavaramerkkien osalta Kolster varmistaa listattavuuden tapauskohtaisesti. Poikkeukset liittyvät vakiintuneisiin oikeuksiin. Sanamerkkien lisäksi tietyntyyppiset kuviomerkit voivat oikeuttaa listalle pääsyyn.

Olemme avanneet Trademark Clearinghouse -palvelua varten oman sähköpostin tmch@kolster.fi. Tehosta tavaramerkkivalvontaasi ja ota yhteyttä!