Tuoteväärennökset

Jo yli 200 globaalia merkinhaltijaa luottaa palveluihimme tuoteväärennösten vastaisessa työssä

Tuoteväärennöspraktiikka

Hoidamme tuoteväärennöksiin liittyviä toimeksiantoja yli 25 vuoden kokemuksella. Tullipysäytyksissä edustamiemme merkinhaltijoiden määrä on kasvanut 1990-luvun muutamasta merkinhaltijasta Suomen suurimmaksi tuoteväärennöspraktiikaksi. Kuuden immateriaalioikeuksiin erikoistuneen IPR-lakimiehemme tiimi hoitaa yhteensä yli 200 globaalin merkinhaltijan oikeuksia loukkaavien tuotteiden tullipysäytykset Suomessa. Kolster on myös kansainvälisen tuoteväärennöksiä vastaan taistelevan yhteisön REACTin suomalainen yhteistyökumppani. Hoidamme valtaosan Suomen tulliin pysäytetyistä tuoteväärennöstapauksista.

Tullipysäytykset

Mahdollisesti loukkaavia tuotteita sisältävän tavaralähetyksen havaittuaan Suomen tulli ottaa yhteyttä meihin, jos merkinhaltijalla on voimassa oleva tullivalvonta Suomessa ja meidät on merkitty tullivalvontaan asiamieheksi. Saatuamme valvontailmoituksen tullilta otamme viipymättä yhteyttä merkinhaltijaan ja etenemme asiakkaamme ohjeiden mukaisesti. Tullipysäytyksissä on 10 arkipäivää aikaa ilmoittaa tullille, loukkaavatko pysäytetyt tuotteet merkinhaltijan oikeuksia ja haluaako merkinhaltija kyseiset tuotteet hävitettäväksi. Suomen tulli noudattaa ns. yksinkertaistettua hävitysmenettelyä, mikä tarkoittaa loukkaavien tuotteiden hävittämistä automaattisesti, mikäli merkinhaltija vahvistaa tuotteiden loukkaavan heidän oikeuksiaan ja haluavansa tuotteet hävitettäväksi eikä tavaroiden vastaanottaja nimenomaisesti vastusta hävitystä. Tavaroiden vastaanottajan vastustaessa hävitystä, merkinhaltijalla on oikeus aloittaa asiassa viranomaisprosessi pitääkseen loukkaavat tuotteet pysäytettyinä ja saadakseen ne hävitetyiksi.  

Tuomioistuinprosessi

Mikäli tullin pysäyttämiä tuoteväärennöksiä ei saada hävitetyksi yhteisymmärryksessä tavaroiden vastaanottajan kanssa, merkinhaltija voi oikeuksiensa puolustamiseksi tehdä rikosilmoituksen tullille, minkä johdosta tavarat pysyvät tullin hallussa. Tulli suorittaa pyynnön mukaisesti asiassa rikostutkinnan ja siirtää asian sen jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli syyttäjä nostaa rikossyytteen, asia siirtyy tavaroiden vastaanottajan kotipaikan käräjäoikeuteen, jossa vastaanottajaa syytetään teollisoikeusrikoksesta. Tässä vaiheessa merkinhaltijalla on oikeus esittää omat yksityisoikeudelliset vaatimuksensa ja saada ne käsiteltäväksi rikosasian kanssa samaan oikeudenkäyntiin. Tällaisia yksityisoikeudellisia vaatimuksia ovat tavallisesti vaatimus tavaramerkinloukkauksen vahvistamisesta sekä kieltämisestä sekä pysäytettyjen tuoteväärennösten hävittämisestä sekä mahdollinen hyvitysvaatimus tavaramerkin oikeudettomasta käyttämisestä ja vaatimus loukkauksen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Kolster Market Watch™ -palvelu vapailta markkinoilta löytyvien tuoteväärennösten poistamiseksi

Kolster Market Watch™ -palvelupakettimme auttaa asiakkaitamme tuoteväärennösten vastaisessa työssä. Palvelun avulla tuoteväärennökset tai muutoin loukkaavat tuotteet pystytään löytämään ja poistamaan Suomen markkinoilta entistä tehokkaammin. Lisäksi palvelun kautta asiakkaamme saavat myös arvokasta tietoa omasta brändistään ja tuotteistaan Suomen markkinoilla.

Palvelu kattaa erilaisten kauppojen, myymälöiden ja tapahtumien sekä internetin suomalaisten huutokauppa- ja myyntisivustojen valvonnan. Työskentelemme yhteistyössä kokeneista etsivistä koostuvan tiimin kanssa. Salassapitosopimuksien velvoittamat tiimin jäsenet ovat erikoistuneet nimenomaan tuoteväärennöksiin. Merkinhaltija saa kuukausiraportin löydöksistä ja myyjistä sisältäen kommenttimme ja toimenpidesuosituksemme.

Kolster Market Watch™ -palvelu on jo lyhyessä ajassa osoittautunut erinomaiseksi keinoksi puuttua oikeudenloukkauksiin nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Mikäli olette kiinnostuneita Kolster Market Watch™ -palvelustamme, ottakaa meihin yhteyttä, niin räätälöimme juuri teille sopivan palvelupaketin.

Lisätiedot: IPR-lakimies, eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo