Toiminnan lähtökohdat

Tangible results from intangible rights.

Tehtävämme

Tehtävänämme on suojata ja hoitaa asiakkaidemme henkistä omaisuutta sekä edistää henkisen omaisuuden suojamuotojen kehitystä.

Kolsterin liikeideana on tarjota immateriaalioikeuksiin ja erityisesti teollisoikeuksiin liittyviä konsulttipalveluita. Palvelemme laaja-alaisesti teollisoikeuksien hankkimisessa, ylläpidossa ja puolustamisessa sekä teollisoikeuksiin liittyvissä selvityksissä. Neuvomme ja autamme yritysten teollisoikeusstrategian luonnissa ja toteutuksessa. Palvelumme lähtökohtana on asiakkaan etu ja tarpeet. Pyrimme optimoimaan tarjoamamme ratkaisut tavoitteiden ja resurssien pohjalta niin, että ne tuottavat asiakkaillemme kilpailuetua.

Osallistumme aktiivisesti sekä kansallisten että kansainvälisten immateriaalioikeusalan yhdistysten ja organisaatioiden toimintaan. Pyrimme edistämään immateriaalioikeuksien kehitystä asiakkaidemme etujen mukaisella tavalla.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme strateginen kumppani kaikissa immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja hallintaan liittyvissä asioissa. Alan johtavana yrityksenä tarjoamme laadullisesti parasta IPR-asiantuntijapalvelua, joka tuottaa asiakkaillemme konkreettisia etuja.

Olemme asettaneet osaamisemme ja johtavan asemamme mittareiksi niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tunnustetun alan asiantuntijuuden sekä palveluiden korkean laadun, liikevaihdon, kattavat asiantuntijaresurssit sekä laajan palvelu- ja yhteistyöverkoston.

Laadullisesti parhaan alan osaamisen tarjoaminen edellyttää sekä osaavaa henkilöstöä että laadukkaita prosesseja. Ylläpidämme korkeaa laatua panostamalla määrätietoisesti henkilöstön koulutukseen ja jatkuvaan sisäisten prosessien kehittämiseen. Panostamme asiakassuhteisiimme sekä asiakkaidemme liiketoiminnan yhä syvempään tuntemiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön.

Arvomme

Arvojamme ovat eettisyys ja luottamuksellisuus, laatu ja osaaminen sekä henkilöstön hyvinvointi.

Toimintamme perustan muodostavat asiamiestoiminnan yleisten eettisten periaatteiden vastuullinen noudattaminen ja asiakkaiden meille luovuttamien tietojen ehdoton luottamuksellisuus.

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadullisesti korkeatasoisia palveluita. Palveluiden korkea laatu ja sen ylläpitäminen edellyttävät osaavaa henkilöstöä ja osaamiseen panostamista. Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja sen hyvinvointi siten toimintamme perusedellytys.

Asiakaslupauksemme

IP and legal services to support your business success and beyond! Understanding your needs, we give you quality professional services in a friendly and trustworthy manner. Your business. Our services. Your success.