Gustav Boije af Gennäs

Gustav Boije af Gennäs

”Pitkän tutkimusuran kokemuksella ymmärrän hyvin keksijöitä ja haluan auttaa haastavissakin IPR-asioissa.”

Gustav Boije af Gennäs on lääkekemian, orgaanisen kemian, biokemian ja bioanalytiikan todellinen syväosaaja. Gustavilla on filosofian tohtorin tutkinto farmaseuttisen kemian alalta (Helsingin yliopisto) sekä filosofian maisterin tutkinto orgaanisen kemian alalta (University of York & Helsingin yliopisto). Gustavilla on lisäksi vahva poikkitieteellinen osaaminen analyyttisessa kemiassa, biokemiassa ja epäorgaanisessa kemiassa. Gustavilla on takanaan 16 vuoden poikkeuksellisen ansiokas tutkijanura Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL), Helsingin yliopiston kemian laitoksella sekä tutkijatohtorina Suomen Akatemian hankkeissa. Ennen siirtymistään patenttialalle ja Kolsterille marraskuussa 2017 Gustav toimi Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston Drug Discovery -ryhmänjohtajana ja vastuullisena tutkijana.

Gustavin tutkijauran merkittävä tutkimusprojekti oli Suomen Akatemian rahoittama ja erittäin kilpailutettu tutkimushanke, jossa Gustav kehitti tutkijatohtorina uusia lupaavia orgaanisia yhdisteitä syöpää ja Alzheimerin tautia vastaan. Gustavin toisessa merkittävässä Suomen Akatemian kärkihankkeessa hänen ryhmänsä oli mukana kehittämässä uusia bioanalyyttisia teknologioita. Uransa aikana Gustav on tutkinut myös yhdisteitä Parkinsonin tautia vastaan ja kehittänyt kantasoluja indusoivia yhdisteitä esimerkiksi aivohalvauksen ja sydäninfarktin hoitoon.

Vuonna 2016 sekä Helsingin yliopisto että Suomen Tiedeseura myönsivät Gustaville menestyksekkään nuoren tutkijan palkinnot. Palkitsemisen jälkeen hän oli avainhenkilö käynnistettäessä tutkimusta, jossa kehitetään uusia tulevaisuuden keinoja taistella loisalkueläimiä vastaan (aiheuttavat mm. malariaa ja leishmaniaasiaa).

Gustav on ollut keksijänä kahdessa patentissa, julkaissut yli 20 tieteellistä julkaisua, opettanut yli 15 yliopistokurssilla ja toiminut useiden tohtorikoulutettavien ohjaajana.

IPR-osaaminen

 • Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit
 • Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet

Teknologiaosaaminen

 • Lääkekemia (farmaseuttinen kemia)
 • Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia
 • Biokemia
 • Bioanalytiikka
 • Analyyttinen kemia
 • Nanomateriaalit
 • Polymeerikemia
 • Radiolääkeainekemia

Asiakastoimialat

 • Bioteknologia
 • Kemia
 • Luonnontiede
 • Öljy ja kaasu
 • Paperi- ja metsäteollisuus
 • Terveys
 • Teknologia
 • Lääketeollisuus

Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • EuCheMS − The European Association for Chemical and Molecular Sciences, delegate for Finland at the department of natural sciences
 • European Research Council, expert of pharmaceutical and organic chemistry
 • Finnish Chemical Society – Suomalaisten Kemistien Seura
Varaa maksuton konsultaatio