Heidi Lovikka

Heidi Lovikka

”Nykyisten työtehtävieni myötä saan olla mukana lähes kaikissa patentoinnin vaiheissa. Se tuo mielekkyyttä, vaihtelevuutta ja kaipaamiani haasteita työhöni."

Heidi Lovikka on työskennellyt IPR-alalla vuodesta 2003 lähtien eli lähes 15 vuoden ajan. Heidillä on kattava osaaminen patenttihakemusten välipäätösvaiheesta. Uutena vastuualueena hänellä on kotimaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten vireillepano sekä myöntämisvaihe.

IPR-osaaminen

  • Patentit ja hyödyllisyysmallit
  • Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla; patenttihakemuksien ja välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät
  • Hallinnolliset tehtävät; raportointi, laskutus ja sähköinen arkistointi
  • Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin
Ota yhteyttä