Erika Niemelä

Erika Niemelä

“On kunnia-asia saada kantaa vastuuta yrityksille tärkeiden keksintöjen suojauksesta – kallis tuotekehitys ei saa valua hukkaan.”

Erika Niemelä on lääketieteen tekniikan DI, jolla on vahva poikkitieteellinen teknologiaosaaminen. Hänellä on opintoja niin sähkö- ja tietotekniikan, fysiikan, lääketieteen, tietojenkäsittelyn, bioinformatiikan kuin biologiankin aloilta osana diplomi-insinööritutkintoaan Oulun yliopistosta. Lisäksi hän on opiskellut prosessitekniikkaa, matematiikkaa ja kemian tekniikkaa Skotlannissa Edinburghin yliopistossa.

Erikan vahvimpia osaamisalueita ovat ohjelmistokehitys, signaalinkäsittely, koneoppiminen ja tekoälymenetelmät. Ennen siirtymistään patenttiuralle ja Kolsterille lokakuussa 2020, Erika työskenteli ohjelmistoinsinöörinä ja koneoppimisjärjestelmien kehittäjänä lääketieteen tekniikan ja ohjelmistoalan yrityksen tuotekehitystiimissä. Tänä aikana startup-yritys kehitti, patentoi ja valmisteli globaaleille markkinoille ohjelmistokirjaston, jota voidaan käyttää aivosähkökäyrämittalaite- ja potilasmonitoreissa tehohoitopotilaiden aivosähkökäyrän tulkitsemiseksi ja hoidon tehostamiseksi. Erika on itsekin keksijänä yhdessä signaalinkäsittelyyn liittyvässä jatkokehitysinnovaatiossa. Hänellä on kokemusta myös tablettitietokoneiden ohjelmistotestauksesta sekä muista tehtävistä sähkötekniikan, elektroniikan ja RFID-laitteiden parissa.

Erikaa kiehtoo ajatus olla mukana suojaamassa ja siten mahdollistamassa erityisesti maailmaa ja ihmisten elämää parantavien suomalaisten innovaatioiden pääsyä globaaleille markkinoille.

“Toivon, että pääsen tekemään suojausta laajasti eri toimialoille ja hyödyntämään omia vahvuuksiani.”

IPR-osaaminen

 • Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit
 • Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet

Teknologiaosaaminen

 • Lääketieteen tekniikka
 • Terveystieteet, hyvinvointitekniikka
 • Tietotekniikka ja ohjelmistot
 • Signaalinkäsittely
 • Koneoppiminen, tekoäly
 • Fysiikka
 • Sähkötekniikka, elektroniikka
 • Prosessitekniikka
 • Kemia, bioteknologia

Asiakastoimialat

 • ICT
 • Bioteknologia
 • Kemia
 • Informaatio ja viestintä
 • Luonnontiede
 • Terveys
 • Teknologia
 • Ohjelmistot
 • Luonnonvarat
 • Mittauslaitteet ja -teknologia
Ota yhteyttä