Skip to content

Maaria Rantala

”Tunnen vahvaa kutsumusta patenttiasiamiestyöhön.”

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO

DI Maaria Rantala on soveltava matemaatikko, joka on opiskellut teknillistä fysiikkaa, akustiikkaa, äänenkäsittelyä sekä erityisesti inversiomatematiikkaa, jota käytetään mm. maaperän, ilmakehän, taivaankappaleiden ja ihmiselimistön tutkimiseen. Hänellä on lisäksi laajat jatko-opinnot matemaattisesta mallinnuksesta, digitaalisesta kuvankäsittelystä ja koneoppimisesta.

Ennen siirtymistään Patent Agent -tehtävään Kolsterille elokuussa 2020 Maaria työskenteli noin 17 vuoden ajan tuotekehitystutkijana lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuneessa globaalisti toimivassa teollisuusyrityksessä. Hän on tutkimus- ja tuotekehitystyön ammattilainen, jolla on laaja kokemus inversio-ongelmien ratkaisusta, kuvankäsittelystä sekä matemaattisten algoritmien ohjelmoinnista tekniikan käyttöön.

Hän on ollut mukana kehittämässä lääketieteellisen kuvantamisen kuten röntgenkuvantamisen uusia teknologioita ja laiteinnovaatioita, joita hyödynnetään laajasti eri toimialoilla ja sovellusalueilla esimerkiksi terveydenhuollossa, materiaalitutkimuksessa, laadunvalvonnassa sekä turva-alalla.

Patenttiala on jo opiskeluajoista lähtien kiehtonut Maariaa, ja hän on opiskellut patenttialaa työn ohessa. Hän on itsekin keksijänä yhdessä myönnetyssä patentissa. Hän on tehnyt paljon patenttikartoituksia ja analysoinut jo myönnettyjä patentteja toimintavapauden ja mahdollisten patentinloukkausten näkökulmasta.

Kolsterilla Maaria keskittyy asiakkaidemme innovaatioiden suojaukseen laajasti ICT- ja sähkötekniikan sovellusalueilla.

”Puhun tuotekehityksen insinöörikieltä, mistä on etua patenttityössä. Olen oppinut ymmärtämään tuotekehitysnäkökulman ja suojausnäkökulman erilaisuuden, ja pyrin tuomaan nämä kaksi näkökulmaa yhteen hedelmällisellä tavalla.”

IPR-osaaminen

 • Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit
 • Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
 • Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja optimointi
 • Patenttien analysointi toimintavapauden ja IP-loukkausten näkökulmasta

Teknologiaosaaminen

 • Lääketieteellinen kuvantaminen
 • Teollinen kuvantaminen (laadunvalvonta)
 • Digitaalinen kuvankäsittely
 • Ohjelmistotekniikka
 • Tekoäly (AI)
 • Akustiikka ja äänenkäsittely
 • Digitaalinen signaalinkäsittely
 • Puheentunnistus

Asiakastoimialat

 • ICT
 • Informaatio ja viestintä
 • Luonnontiede
 • Terveys
 • Teknologia
 • Ohjelmistot
 • Mittauslaitteet ja -teknologia