Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Asiantuntijat kertovat: Tekoäly muuttaa innovaatioita ja IP-alaa

09.03.2020
Takaisin

9.3.2020

Kysyimme kumppaniverkostomme eri maiden asiantuntijoilta, miten IP-ala kehittyy ja mitkä innovaatiot tekevät vuodesta 2020 erityisen. AI vaikuttaa kaikkeen, myös IP-alaan. Terveyttäkään ei pidä jättää huomiotta. 

William Xu
Partneri, Chinable IP, Peking, Kiina

”Koronavirus muistuttaa, että terveys on tärkein investointi”

IP_Trends2020_William Xu

Kiinan talouden kehityksen ansiosta maan IP-markkinat ovat valtavat. Hallitus pyrkii tekemään Kiinasta innovatiivisen maan, jossa aineettoman omaisuuden suojaukseen kiinnitetään huomiota. IP-ympäristö paraneekin jatkuvasti, sillä patenttien ja tavaramerkkien hakijoita kannustetaan jättämään vain korkealaatuisia hakemuksia. Kiinan koulutusministeriö kannustaa muun muassa yliopistoja hakemaan IP-suojaa myös ulkomailla.

Uusia innovaatioita putkahtaa erityisesti lohkoketjujen, big datan, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden alueilla. Lohkoketju-tekniikka yhdistettynä rahoitusjärjestelmiin tarjoaa tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia innovointiin ja sijoittamiseen. Myös Kiinan keskushallinto kannustaa yrityksiä niiden puoleen. Toinen trendi liittyy mobiilimaksamisen kehittämiseen. Mobiilimaksaminen on jo hyvin kehittynyttä Kiinassa, ja maan väkiluvun ansiosta siihen liittyvillä innovaatioilla on edelleen valtava markkina.

Ilmastonmuutos ja tekoäly vaikuttavat moniin toimialoihin ja koskettavat niiden kautta myös IP-alaa. Kiinaan on muodostunut toimialoja, joille erityisesti kannustetaan. Esimerkistä käy sähköautojen tuotanto. Vastaavasti moni perinteisistä aloista, kuten metallurgia, on ilmastonmuutoksen takia menettänyt vahvaa asemaansa. Tekoälyratkaisuja taas voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia sekä luomaan IP-strategioita. IP-palveluista tulee entistäkin tehokkaampia ja tarkempia.   

Koronavirus lähti liikkeelle Kiinan Hubein maakunnasta, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti monien ajatuksiin kiinalaisista. Virus muistuttaa meitä siitä, että terveys on ihmisille kaikkein tärkeintä. Terveydenhuoltoon, farmaseuttisiin ja lääketieteellisiin välineisiin tulisikin investoida aiempaa enemmän. 

Ulla Lenkkeri-Schütz
German & European Patent Attorney, Kolster, München, Saksa

”Lääke- ja biotieteiden innovaatiot edellyttävät investointeja”

Ulla Lenkkeri-Schütz - Kolster München

Seuraan kiinnostuneena tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimusta sairauksien, kuten syövän, Alzheimerin sekä Parkinsonin taudin ehkäisyksi. Työn seurauksena syntyy uusia hoitomuotoja ja terapioita, ja pienin askelin ihmisten hyvinvointi paranee. Kehitys on hidasta, mutta jatkuvaa.

Tutkimuslaitoksia ja start-upeja tulisi tukea entistäkin enemmän, sillä lääke- ja biotieteiden alalla innovointi on hidasta ja pitkäjänteistä työtä, joka vaatii paljon rahaa. Varmoja tuloksia ei synny, mutta jos kohdalle osuu läpimurtokeksintö, se voi saada aikaan suunnattoman paljon hyvää. Vaikka lääke- ja biotieteiden innovaatiot vaikuttavat usein vain pieniltä muutoksilta tai parannuksilta vanhaan, ne voivat toteutuessaan vaikuttaa kansanterveyteen maailmanlaajuisesti.

Ilmastonmuutos on tuonut tällekin alalle muutoksia, kuten pyrkimyksen mahdollisimman paperittomaan työskentelyyn. Tämä on suuri muutos entiseen työtapaan, sillä ennen kaikki dokumentit tulostettiin jopa moneen kertaan säilytykseen ja myös henkilökohtaisena työkopiona. Mahdollisuuksien mukaan etäkokouksien määrää yritetään lisätä ja lentomatkustusta vähentää. 

Patrick C. Keane
Executive Shareholder, Buchanan Ingersoll & Rooney PC, VA, Yhdysvallat 

”Poliittinen tuuli kääntyy uusiutuvien energialähteiden puoleen”
 Patrick C Keane_Buchanan Ingersoll & Rooney PC

Tietoisuus tuuli-, aurinko- ja lämpöenergian merkityksestä kasvaa, joten uusiutuvat polttoaineet saavuttavat uudenlaista ja varmempaa jalansijaa myös Yhdysvaltojen lainsäädännössä. Vaikka öljyn hinnan laskeminen on tehnyt uusiutuviin energialähteisiin sijoittamisesta vähemmän houkuttelevaa, teknologian kehittyessä uusiutuvista energialähteistä tulee öljyä kannattavampia ja pätevämpiä vaihtoehtoja. Tuuli kääntyy kohti ympäristöä säästäviä innovaatioita, kuten uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin polttoaineisiin, akkutekniikkaan ja ympäristöystävällisiin energian varastointitapoihin.  

Kiihtyvää innovointia on havaittavissa myös lohkoketjujen kaltaisten, kyberturvallisuuteen liittyvien suojauskeksintöjen alueella. Tiedonhallintaa kehitetään myös tekoälyn avulla esimerkiksi kehitettäessä uusia käyttötapoja jo olemassa oleville lääkkeille.  

AI-ratkaisut vaikuttavat jokaisella toimialalla. Tekoälyyn liittyvien teknologioiden kehittämiseen suunnataan huomattavia määriä rahaa, ja moni toimija kilpailee päästäkseen AI-teknologioiden kehityksen kärkisijoille. Johtavaa asemaa tavoitellaan muun muassa omistusoikeuksilla ja patenteilla toimialakohtaisiin innovaatioihin ja niiden hyödyntämiseen. 

Tämä vuosi on kiinnostava myös siksi, että IP-oikeudet toimivat yhä enemmän kaikkien liiketoimintojen, kuten fuusioiden ja yrityskauppojen, yhteisyritysten sekä uusien franchising-mahdollisuuksien liikkeellepanijana ja merkittävänä tekijänä. Sellaiset liikekumppanuudet menestyvät, jotka tekevät analyysin immateriaalioikeuksien vaikutuksista kaupantekoon ja kumppanuuteen. Immateriaalioikeudet ovat menestyksen kannalta merkittäviä tekijöitä lähes kaikessa kaupanteossa, eikä niitä voi enää ohittaa olankohautuksella.

Leena-Maija Marsio
Director, Legal and Trademarks, Master of Laws, Kolster, Helsinki, Suomi

“Lainsäädännön on sopeuduttava AI-ratkaisujen aikaan”

Leena-Maija Marsio_Kolster

Digitaalisten ja AI-pohjaisten ratkaisujen yleistyessä ICT-osaajien tarve kasvaa entisestään. Osaajia onkin koulutettava lisää tai haettava aktiivisesti Suomen ulkopuolelta. Lisäksi teknologia kehittyy huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö. Hyviä esimerkkejä ovat käynnissä olevat keskustelut siitä, voiko AI toimia keksijänä sekä tekoälyn päätöksiä koskevat vastuukysymykset: kuka on vastuussa, kun esimerkiksi itseohjautuva auto aiheuttaa onnettomuuden?

Kun big datan hyödyntämisessä tullaan paremmiksi, myös yksityisyyden suojan ja siihen liittyvän lainsäädännön on kehityttävä. On määriteltävä uudestaan kuka voi käyttää dataa, millaisessa tilanteessa, ja mikä lasketaan datan väärinkäytöksi. On myös pohdittava lisää, millaisessa poikkeustapauksessa säännöissä voi joustaa. Esimerkiksi terveydenhuollossa tietojen luovuttaminen on kriittistä potilaan hyvinvoinnin kannalta: kun vaikkapa lapsen hoidon tarvetta analysoidaan yhdellä ratkaisulla, voi hoitosuosituksen tehdä paremmin toisella sovelluksella ensimmäisen sovelluksen antamin tiedoin. Jos tietoja ei saa luovuttaa, hoidon tarve ei ehkä koskaan tule potilaan vanhempien tietoon. Myös globaalien epidemioiden hillitsemisessä on tärkeää pystyä päättämään nopeasti, että dataa siirretään riittävän monen tahon käyttöön.

Digitalisoitumisen vauhdittuessa kyberuhat on otettava entistä enemmän tosissaan. Autoteollisuuden digitalisoituessa autoista on jo tullut tietokeskuksia, joihin voi tunkeutua luvatta. Siksi odotan, että autoteollisuus kehittää tapoja tunnistaa ja estää hyökkäykset. Autoteollisuuden osalta myös akkujen kehitys on kiinnostavaa: milloin tulevat ympäristöystävälliset ja pidempikestoiset akut?

Uusien innovaatioiden lisäksi olisi hienoa nähdä suomalaisten sijoittajien ajattelussa pidempi aikajänne. Kun rahat halutaan saada pois mahdollisimman pian, suomalainen sijoittaja saattaa perääntyä hankkeesta liian aikaisin ja tilalle tulee ulkomaalainen yritys, jolle siirtyvät myös IPR:t ja oikeudet niiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tuottojen kertyminen saattaa viedä useampia vuosia, jolloin rahat menevätkin Suomen sijaan ulkomaisille sijoittajayrityksille.

Omalla alallani odotan näkeväni AI:tä ja big dataa entistä paremmin hyödyntäviä hakutyökaluja – ja paljon lisää patentoitavaa patenttiasiamiehillemme!

Wei Pan
Partner, Patent Attorney, Attorney at Law, Unitalen Attorneys at Law, Peking, Kiina

Kiinalaiset tekoälyratkaisut muuttavat maailmaa”

Wei Pan_Unitalen Attorneys at Law

Kiinassa AI-ratkaisut ovat kuuma aihe. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset kehittävät esimerkiksi autopilottia, älykaupunkeja, tautien diagnosointia ja äänentunnistusta.  Kiinnostavat tulevat innovaatiot liittyvät tietoliikenteeseen, uusiutuviin energialähteisiin ja lohkoketjuihin. IoT ja big dataan liittyvät teknologiat ovat myös pinnalla.

Kiina on maailman toiseksi suurin markkina, joka houkuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia yrityksiä. Vuonna 2019 ulkomaalaisten yritysten patenttihakemusten määrä Kiinassa oli 157 000 kappaletta, mikä tarkoittaa kuuden prosentin kasvua. Nyt myös kiinalaiset yritykset ovat huomanneet, että niiden on opittava aineettoman omaisuuden suojelun pelisäännöt pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.

Kiinassa toimii yli 40 000 tavaramerkkiasioita hoitavaa sekä yli 2 500 patenttiasioita hoitavaa IPR-yritystä. Sen lisäksi että kilpailu auttaa IP-alaa kasvamaan, se vaikuttaa myönteisesti myös lainsäädännön ja IP-oikeuksien kehittymiseen. 

Kiinan hallinto parantaa koko ajan IP-oikeuksia. Esimerkiksi viime vuonna CNIPA (National Intellectual Property Administration of China) käynnisti ‘Blue Sky’ -aloitteen, joka teki selvää sadoista tuhansista heikkolaatuisista patenttihakemuksista. Se työ jatkuu. Lisäksi ennustamme, että kiinalaisyritysten halu sijoittaa ja innovoida voittaa varovaisuuden nyt, kun Kiina ja Yhdysvallat pääsivät kauppasodassa ensimmäisen vaiheen sopimukseen. Se taas kannustaa IP-alaa tarjoamaan yhä korkealaatuisempaa palvelua aineettoman omaisuuden turvaamiseen. 

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Nän toimii Kolsterin kumppaniverkosto – huomioi nämä 5 asiaa, kun tarvitset kansainvälistä IPR-palvelua

Kolsterin voittoputki Kiinassa: Jälleen paras kansainvälinen IP-toimisto

Näin valmistaudut yrityksesi kansainvälistymiseen – ja lasket samalla kustannuksiasi