Patentit  ⋅   Referenssit

Idea-Keksi Oy jalostaa innovaatioista tuotteita ja uudistaa työmenetelmiä

16.05.2019
Takaisin

16.5.2019

Ympäristönhoitopalveluita mullistaneet monitoimityökone sekä liukkaudeneston teknologiat ovat Idea-Keksi Oy:n hittituotteita. Niiden syntymisessä Kolsterin tekemät uutuustutkimukset ja IPR-arvonmääritys ovat olleet tärkeässä roolissa. Vähempi kuin aukoton tuotesuojaus ei tuotteistusyritykselle kelpaa.

Vuonna 2016 perustettu tuotteistusyritys Idea-Keksi Oy kehittää uusista ideoista ja teknologiasta tuotteita. Idea-Keksi Oy:n omistaja on Juhani Mantsinen, jonka ideoita yritys jalostaa vientikelpoisiksi tuotteiksi. Lisensoimalla yritys kaupallistaa konkreettisten uusien tuotteiden lisäksi ideoiden mukana kehittyneet uudet työmenetelmät sekä niihin liittyvän IPR:n ja tietotaidon. Uusien teknologioiden lisäksi kauppaa käydäänkin siis sarjavalmistuksen mahdollistavilla ideapaketeilla sekä uusilla tavoilla tehdä töitä.

Idea-Keksin ideat ovat yrityksen omia eikä niitä osteta muualta. Kolster kulkee kumppanina rinnalla koko ajan, jotta tuotekehitysprosessit eivät kaadu IPR:n puutteisiin.

”Meillä innovaatiot ja toteuttajat kohtaavat. Käytämme työssämme 3D-tuotesuunnitteluohjelmistoja ja tuotteitamme voi valmistaa nykyaikaisen tuotantoteknologian avulla. Tarvittaessa lisensoimme tuotteita tai ideapaketteja sekä yrityksille että suurille palveluntarjoajille. Työmme perustuu  uusiin ideoihin, joten tuotesuojauksesta huolehtiminen ja suojausmaailman ymmärtäminen Kolsterin asiantuntijoiden avulla on meille kaikki kaikessa”, kertoo Idea-Keksi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vänninmaja.

”Emme myy vain tuotteita, vaan toimintamalleja”

Yritys valitsee tuotteistettaviksi ideoita, jotka parantavat työ- ja tuotantoprosesseja merkittävästi. Huomiota kiinnitetään erityisesti prosessitehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen. Perinteisten tuotteiden hintakilpailuun yritys ei kuitenkaan lähde. Vastaamme kilpailuun tuotteillamme saatavalla työmenetelmätuottavuudella.  

IPR-arvonmääritys on yksi olennainen tuotekehitysprosessien osa. Viimeksi Kolster toteutti IPR-arvonmäärityksen Idea-Keksin kahden lisensoitavaan teknologiaan liittyvän patenttisalkun arvosta. Arvonmäärityksessä selvitetään perusteellisesti yrityksen ja sen aineettoman omaisuuden hinta sekä kaupallinen potentiaali.

”Yhteisen sävelen loimme tapaamisissa, joissa kävimme tarkasti läpi Idea-Keksin tavoitteet, tarpeet sekä liiketoimintamallin”, Kolsterin IP-lakimies, KTM Hannes Kankaanpää toteaa.

Kankaanpään mukaan Idea-Keksi edellyttää, että sen tuotteista on loppukäyttäjälle aidosti selkeää hyötyä jo olemassa oleviin tuotteisiin verrattuna.

”Idea-Keksin tapauksessa arvioinnin kohteena oli enemmänkin teknologiapaketti, johon sisältyy rekisteröidyn IPR:n lisäksi valmis tai lähes valmis lopputuote, paljon tietotaitoa ja suunnitteluaineistoa”, Kankaanpää kertoo.

”Lisensointi edellyttää selkeää hintaa ideoille”

Jussi Mantsinen_Hiekoitus ja auraus_Kuva Koneviesti

Toinen arvonmäärityksessä arvioitu teknologia, innovatiivinen liukkaudenestoon liittyvä kauha ja alueaura, on rekisteröity Jussi Mantsinen -tuotenimellä. Sen avulla hiekoitus ja auraus voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Näin jää yksi kokonainen työvaihe pois – ja lopputulos on yhtä hyvä kuin kaksivaiheisessakin työssä. Pelkän auran sijaan kyseessä on siis auraustyön toimintamalleja muuttava kokonainen liukkaudentorjuntajärjestelmä.

”Kolsterilla on ymmärretty hyvin, miten erilaisista ulottuvuuksista tuotteidemme arvo rakentuu. Uusi monitoimityökoneemmekin voi korvata useita jo käytössä olevia koneita. Se vähentää ympäristökuormitusta, ja loppukäyttäjälle syntyy tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä”, Vänninmaja kertoo.

Vänninmajan mukaan IPR-arvonmääritys on osa hyvän IPR-kumppanin kanssa työskentelyä.

”Bisnesmallimme perustuu vahvasti lisensointiin, joten tuote- ja yrityskaupat ovat vahvemmalla pohjalla, kun tuotteista ja niiden tuottavuudesta on olemassa perusteltu hinta-arvio”, Vänninmaja kertoo. 

Arvonmäärityksestä saatuja tietoja Idea-Keksi voi käyttää perustelemaan tuotteidensa ja niihin liittyvien immateriaalioikeuksien arvoa. Kankaanpään mukaan kättä pidempää saadaankin

Jussi Mantsinen -teknologioiden lisenssisopimusten neuvotteluun, liiketoiminnan tulevaisuuden suunnitteluun sekä tarvittaessa rahoituksen hakemiseen.

”IPR-arvonmäärityksestä kättä pidempää”

Kun arvonmäärityksen edellyttämä tuotekonseptitestaus asiakkaiden kanssa on tehty, tuotteista valmistetaan messuesittelykelpoisia ensikappaleita. Niiden esittelystä alkaa tuotteiden lanseeraus.

Idea-Keksin Jussi Mantsinen -liukkaudentorjuntatuotteet palkittiin syksyn 2018 Maatalouskonemessuilla ympäristönhoitokaluston uutuustuotteiden kunniamaininnalla. Tuotteet herättivät monen ympäristönhoitopalveluiden ostajan kiinnostuksen. Kaupankäynnissä IPR-suojan lisäksi on tarpeen saada puolueeton näkemys siitä, mikä omaan tuotteeseen ja yritykseen liittyvän IPR:n arvo on.

”Idea-Keksin tuotteiden ensikappaleet ovat niin valmiita, että niitä voi käyttää heti täysipainoisesti työhön, johon ne on suunniteltu. Ne eivät siis ole tavanomaisia prototyyppejä. Esimerkiksi start-upeilla tuotteen tai teknologian valmiusaste on joskus alhaisempi, mikä vaikuttaa myös yhtenä tekijänä IPR:n arvoon”, Kolsterin IP-lakimies Hannes Kankaanpää kertoo. 

”Tuotesuojaus on toimintamme edellytys”

Idea-Keksin ja Kolsterin yhteistyö on jatkuvaa, sillä IPR-osaamisella on Idea-Keksi Oy:n tuotteiden elinkaaressa rooli alusta loppuun saakka.

”Poikkeamme valtavirrasta, koska meillä on jatkuvasti apunamme kokenut Kolsterin patentti-insinööri ja yhteyshenkilö, jonka kanssa työskentelemme. Tuotesuojausasiat ovat kerralla kunnossa ja pitävät, ja niissä on mahdollisimman vähän tietoisia riidanalaisia seikkoja”, toimitusjohtaja Pekka Vänninmaja toteaa.

Yrityksen teknologioiden suojaamiseksi on haettu sekä patentteja että hyödyllisyysmalleja, mutta Vänninmaja pitää hyödyllisyysmallia Idea-Keksin tuotteiden vähimmäissuojana. Niitä on tällä hetkellä kuusi kappaletta. 

”Yhteistyömme Kolsterin kanssa alkaa kuitenkin jo tuoteidean kehittämisestä, jolloin toteutamme uutuustutkimuksen. Meidän on aina selvitettävä, mitä valitsemallamme toimialueella on jo suojattu ja kuinka voimme istuttaa oman uuden ideamme entisten sekaan loukkaamatta tietoisesti ketään. Ja oma idea on tietysti suojattava heti”, Vänninmaja kertoo.

IPR-osaamista tarvitaan myös koko markkina-alueen kattavan EPO-hakemuksen teossa. Vielä patentin hyväksymisen jälkeenkin saattaa vastaan osua patentin puolustustilanteita tai esimerkiksi loukkauskanteita, joissa asiantuntijan apu on tarpeen.

”Uusista ideoista syntyy uudenlaista työtä”

Ideoiden suunnittelu, tuottaminen ja suojelu vaatii yrityksen IPR-kumppanilta tarkkuutta ja monialaista osaamista.

”Halusimme asiantuntevan pelikumppanin sekä yhteyshenkilön, joka löytää yritystoimintamme kulloisiinkin tarpeisiin sopivat IPR-palvelut. Kolsterin kaltaisia moniosaajia ei Suomessa ole montaa”, Vänninmaja perustelee monivuotista kumppanuutta.

Hyvä IPR-kumppani on Vänninmajan mukaan myös luotettava, hyvämaineinen, aikatauluista kiinni pitävä sekä jatkuvasti kehittyvä. Uusien ideoiden kehittämisessä ajan hermolla pysyminen on olennaista.

”Esimerkiksi osallistuminen uusista tuulista kertoviin Kolsterin aamiaistilaisuuksiin on meille tärkeää. Uudenlaista työtä syntyy vain uudenlaisilla tuotteilla – ei halvemmalla hinnalla. Luovalla työllä luomme jalostuskelpoisia ideoita ja uusia, tehokkaampia tapoja tehdä töitä niin nykyhetkenä kuin tulevaisuudessakin”, Vänninmaja toteaa.  

Haluatko keskustella IPR-arvonmäärityksestä tai lisensoinnista?

Ota yhteyttä

Hannes Kankaanpaa, Kolster

Hannes Kankaanpää
hannes.kankaanpaa@kolster.fi
040 9208703