Tavaramerkit  ⋅   Tapahtumat  ⋅   IPR-tietoa

INTA-konferenssi 2019: Uudenlaista innovointia tavaramerkkien käyttöön!

29.05.2019
Takaisin

29.5.2019

IPR-alan keskeiset kuulumiset kaikkialta maailmasta päivittyivät tavaramerkkialan vuosittaisessa päätapahtumassa INTA-konferenssissa (International Trademark Association) Bostonissa. Yksi selkeä trendi on nyt Afrikan merkityksen nousu IPR-kentällä.

Ennätykselliset 11 000 IPR-alan ammattilaista ja globaalia brändinhaltijaa kokoontui tavaramerkkialan kansainväliseen päätapahtumaan INTAan kehittämään tavaramerkkialan kansainvälisiä käytäntöjä. Kolster oli tapahtumassa aktiivisesti mukana ja vaikutti perinteiseen tapaan jälleen muun muassa INTAn komiteatyössä.

Yhdeksi keskustelunaiheeksi nousivat suomalaisittain ajankohtaiset epätyypilliset tavaramerkit. Toukokuun alussa voimaan tullut Suomen tavaramerkkilain uudistus poistaa tavaramerkkien graafisen esitettävyyden vaatimuksen. Käytäntö vastaa myös EU-lainsäädäntöä. Uudistus on avannut mahdollisuuksia rekisteröidä aivan uudenlaisia tavaramerkkejä, kuten liikkuvaa kuvaa, multimediaa tai vaikkapa hologrammeja.

Kolsterin tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa kuuluu INTAn epätyypillisiä tavaramerkkejä tarkastelevaan komiteaan (Non-Traditional Marks Committee). Komitean vieraana oli tänä vuonna EU:n tavaramerkkiviraston edustaja.

”EU:ssa uudenlaisia, epätyypillisiä tavaramerkkejä on voinut hakea rekisteriin jo 18 kuukauden ajan. On ollut hieman yllättävää, että epätyypillisten tavaramerkkien hakemusmäärät ovat olleet varsin maltillisia. Esimerkiksi liikkuvaa kuvaa sisältäviä hakemuksia on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana 54 kappaletta, multimediahakemuksia 25 ja hologrammeja 8 hakemusta. Maltillisesta hakemusmäärästä johtuen vakiintuneita käytäntöjä ei ole vielä päässyt syntymään”, Kilpimaa kertoo.

Investointi tavaramerkkiin tuo kilpailuetua

Joose Kilpimaan mukaan EU-tavaramerkkivirasto rohkaisi Bostonissa yrityksiä avartamaan näkökulmia ja innovoimaan uusia tapoja saavuttaa kilpailuetua tavaramerkkien avulla.

”Tämä vastasi hyvin myös asiakkailtamme saatua viestiä”, Kilpimaa toteaa.

Konferenssin keskusteluissa korostui, että tavaramerkit ja brändit tuottavat kilpailuetua nimenomaan sitouttamalla kuluttajat paremmin tuotteisiin ja yhteisöllistämällä heidät mukaan brändin kehittämiseen.

”Jotta tavaramerkkeihin ja brändiin sijoitetut investoinnit tuottavat yritykselle kilpailuetua, tavaramerkkejä on puolustettava ja brändiä on ylläpidettävä koko ajan innovoiden. Mikäli kilpailuetua ei saada, brändistä tulee ’zombie’, jota ei kannata pitää hengissä”, Kilpimaa toteaa.

Kuten käytännössä kaikki yrityksen investoinnit, myös tavaramerkit ja brändit edistävät yrityksen kasvua.

”Tavaramerkkien menestyksekäs puolustaminen tai brändin onnistunut, innovatiivinen uudistaminen voivat saada aikaan yritykselle huomattavaa kasvua. Kuulimme näistä konferenssissa lukuisia esimerkkejä asiakkailtamme, jotka korostivat tavaramerkkien ja brändien kasvavaa merkitystä asiakaskunnan sitouttamisessa ja sitä kautta kasvun saavuttamisessa”, Kilpimaa kertoo.

Kiina saa uuden tavaramerkkilain

Kolsterin partneri Jani Kaulo tapasi INTAssa Kolsterin yhteistyökumppaneita erityisesti Kiinasta ja muualta Aasiasta sekä Afrikasta. Kiinalaisten kanssa nousi esille etenkin Kiinan tavaramerkkilain uudistuminen.

”Kiinassa tulee voimaan uusi tavaramerkkilaki marraskuussa 2019. Se antaa entistä paremmat työkalut puuttua tavaramerkkien kaappauksiin, mutta ei poista kaappausongelmaa. Aika näyttää, miten uusi laki vaikuttaa vilpillisessä mielessä tehtyihin tavaramerkkirekisteröinteihin Kiinassa”, Jani Kaulo toteaa.

Kaulon mukaan myös Afrikan merkitys IPR-kentällä on kasvussa.

”On tärkeää verkostoitua osaavien ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa kaikissa merkittävimmissä Afrikan maissa ja rakentaa toimivat suhteet, jotta asiakkaidemme henkisen omaisuuden suojaus hoituu ammattimaisesti myös Afrikan mantereella.”

Kattavan partneriverkoston merkitys korostuu

Kolster tunnetaan laajasta kansainvälisestä partneriverkostostaan, ja INTAssa Kolsterin lakimies Sanna Häikiö, tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa, partneri Jani Kaulo sekä Kolster China Desk™in IP-asiantuntija ja kehityspäällikkö  Zhangping Wu tapasivat viiden päivän aikana ison joukon yhteistyökumppaneita sekä globaaleja brändinhaltijoita ja asiakkaita.

”Tavaramerkkisuojan alueellinen luonne vaikuttaa siihen, että kattavan ja laadukkaan asiamiespartneriverkoston merkitys korostuu. INTA on erinomainen tilaisuus verkottua ympäri maailmaa tulevien kollegoiden kanssa ja vaihtaa keskeisiä kuulumisia ja uutisia IPR-alalta. Tapasimme entuudestaan tuttuja partneritoimistojamme, ja kartoitimme mahdollisia uusia yhteistyötahoja”, Sanna Häikiö kertoo.

Kolsterilaiset osallistuivat myös merkinhaltijoiden järjestämiin asiamiestapaamisiin, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja ohjeistuksia sekä merkinhaltijoiden tavoitteita ja näkemyksiä brändiensä suojauksessa ja puolustamisessa. Etenkin isoimmat merkinhaltijat järjestävät INTA:n yhteydessä laajoja asiamiestapaamisia, joissa heillä on mahdollisuus tavata yhdellä kerralla suurempi joukko eri maissa käyttämiään asiamiehiä.

”Globaaleilta merkinhaltijoilta saamamme kommentit ja ajatukset auttavat meitä myös kotimaisten asiakkaittemme etujen puolustamisessa ja brändien suojauksessa”, Häikiö toteaa.

INTA_Jani Kaulo_Sanna Häikiö

Kolsterin partneri Jani Kaulo ja lakimies Sanna Häikiö valmistelevat yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tapaamisia.

INTA_Mr Masahiro Asamura_Zhangping Wu

Kolsterin Japani-yhteistyökumppani, Senior Managing Partner Masahiro Asamura, Asamura Patent Office p.c. ja Kolster China Desk™’in IP-asiantuntija ja kehityspäällikkö Zhangping Wu.

Ota yhteyttä

Joose Kilpimaa
joose.kilpimaa@kolster.fi
041 5014507

Sanna Häikiö
sanna.haikio@kolster.fi
040 5322511

Jani Kaulo

jani.kaulo@kolster.fi
040 6375442

Zhangping Wu
zhangping.wu@kolster.fi
040 7073877