23.5.2018

IPR Audit sekä yhteistyössä laadittu IP-strategia helpottaa päätöksentekoa, ohjaa yksittäisten suojamuotojen käyttöä ja mahdollistaa IPR:n johtamisen.

Yritystoiminnassa pyritään saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla suhteessa kilpailijoihin.  Strategia on suunnitelma halutun päämäärän saavuttamiseksi. Kyse on ennakoinnista ─ jopa ennustamisesta ─ sekä valinnoista, joilla on seurauksia. Vaikka tietyt lainalaisuudet pätevät myös IP-strategioihin, on jokaisen yrityksen laadittava oma yksilöllinen suunnitelmansa henkisen omaisuutensa hyödyntämiseksi.

Olemme kehittäneet kolmivaiheisen työskentelytavan IP-strategian laatimiseksi: nykytilanteen analyysistä edetään liiketoimintastrategian kautta IP-strategiaan. Hyödynnämme eri kanavista kerättyä tietoa saadaksemme mahdollisimman tarkan kokonaiskuvan yrityksesi resursseista, toimintakentästä ja kilpailutilanteesta. Liiketoimintastrategiaasi tukemaan luodaan yleinen IP-strategia, jossa huomioidaan eri suojamuodot ja vaihtoehtoiset menettelytavat.

Toimivan IP-strategian laatiminen perustuu yhteistyöhön. Yrityksesi vastuuhenkilöille suunnatun nettikyselyn ja keskusteluiden avulla pyrimme ymmärtämään liiketoimintaasi ja tekemiäsi strategisia valintoja. Kun liiketoiminnalliset tavoitteesi ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi ovat tiedossamme, esittelemme vaihtoehtoisia valintoja IPR:n hyödyntämiseksi niiden tukena sekä eri valintojen todennäköisiä seurauksia.     

Toimivan ja asemansa toimialallaan vakiinnuttaneen yrityksen IP-strategia poikkeaa todennäköisesti paljonkin start-upin vastaavasta. Esimerkiksi patentti, joka toiselle on keino monopoliaseman ylläpitämiseen, on toiselle liiketoiminnallinen riski. Suoja-alan tai maantieteellisen kattavuuden liiallinen laajuus johtaa helposti taloudellisen rasituksen kasvamiseen, ja investointi muuttuu lopulta kuluksi. Toimintaympäristö voi muuttua tai oma toiminnanvapaus vähentyä kilpailijan tai kolmansien tahojen tekemien rekisteröintien vuoksi. Ääritilanteissa syntyy konflikteja, jotka eivät ratkea neuvottelupöydässä. IPR:än liittyvien riskien minimointi edellyttää tietoa ja tietoisia päätöksiä.         

IPR mielletään yhä usein pitkälti suojaamiseksi ja rekisteröintien hakemiseksi, vaikka tosiasiallisesti kyse on joukosta instrumentteja kilpailuedun saavuttamiseksi. Yrityksen tulee investoida henkiseen omaisuuteensa, kuten esimerkiksi henkilökuntansa tietotaitoon, oikeuksiensa hallinnointiin ja asiakkaiden brändiuskollisuuteen. Investoinnin tavoitteena on tuoton kasvu. Menestyneet yritykset toimivat pitkäjänteisesti, hyödyntävät resurssejaan järkevästi ja seuraavat toimintaympäristönsä muutoksia aktiivisesti. IP-strategia tunnistaa riskejä ja mahdollistaa tehokkaan reagoinnin riskien realisoituessa.       

IPR:n nykytilanne, joka saadaan strategiatyön ensimmäisestä vaiheesta toimii pohjana jatkolle. IPR Audit -kyselyyn vastatessasi näet, millaisesta asiakokonaisuudesta puhumme IPR:n nimellä. Vastaukset kuvaavat yrityksesi IPR-osaamisen tasoa, tuovat esiin kehityskohteita ja antavat yleiskäsityksen IPR:n hyödyntämisestä toiminnassa. Analyysimme nostaa esiin kehityskohteet ja perustellun ehdotuksen niiden priorisoinnista. Toisen ja kolmannen vaiheen laajuudesta on mielekästä päättää tarkemmin vasta IPR Audit -tuloksen pohjalta.   

IPR-salkun harkittu rakentaminen mahdollistaa hallitun investoimisen yrityksesi henkiseen omaisuuteen. Yhteistyössä laadittu IP-strategia helpottaa päätöksentekoa, ohjaa yksittäisten suojamuotojen käyttöä ja mahdollistaa IPR:n johtamisen.  

Realismiin perustuvilla ennustuksilla on taipumus toteutua. Asetetun päämäärän saavuttaminen edellyttää jatkuvaa työtä, jota suunnitelmallisuus helpottaa. Toimivan IP-strategian avulla saat konkreettisia etuja aineettomista oikeuksistasi.  

Haluatko sparrausta IP-strategian laatimiseksi?

Ota yhteyttä

By Kolster

UUSIMMAT

KIINNOSTUITKO?

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat uusinta tietoa IPR-alalta.