Tavaramerkit  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   Uratarinat  ⋅   Blogit

IPR-lakimies auttaa asiakkaitaan menestymään

27.11.2018
Takaisin

27.11.2018

Maria Ojala aloitti Kolsterin IPR-lakimiehenä heti yliopisto-opintojensa jälkeen. Hänen erikoisalaansa ovat tavaramerkin loukkauksiin sekä epäreiluun kilpailuun ja markkinointioikeuteen liittyvät kysymykset.

Kiinnostukseni immateriaalioikeuksiin syttyi opiskeluaikana. Opiskelin oikeustiedettä ensin Helsingin yliopiston Vaasan kaksikielisessä yksikössä ja maisterivaiheessa Helsingissä. Mielenkiintoni tavaramerkkiasioihin heräsi jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja työura tavaramerkkien parissa olikin minulle helppo valinta.   

Aloitin Kolsterilla IPR-lakimiehenä heti opintojeni jälkeen keväällä 2016. Olin selvitellyt alan yritysten taustoja, ja Kolster houkutteli sekä asiantuntemuksellaan että arvoillaan.

Olen saanut työssäni mahdollisuuksia kehittää itseäni. Olen esimerkiksi suorittanut työni ohella kauppatieteen maisterin tutkinnon Hankenin IP Law -maisteriohjelmassa sekä Teollisoikeusasiamieslautakunnan asiamiestutkinnon. Sen myötä sain European Trademark and Design Attorney -pätevyyden.

Olen kirjoittanut molemmat pro gradu -työni tavaramerkeistä. OTM-gradussani käsittelin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojausta ja sen rajoja, KTM-gradussani tavaramerkkien mainosfunktiota.

Kummastakin gradusta on ollut minulle hyötyä työssäni Kolsterilla. Tavaramerkin suoja-ala ja suojan tietyt rajoitukset ovat olennaisia ja tärkeitä kysymyksiä ja esillä työssäni lähes päivittäin.

Kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden apuna

Erikoisalaani ovat tavaramerkin loukkaukset sekä epäreiluun kilpailuun ja markkinointioikeuteen liittyvät kysymykset. Nämä aihealueet ovat olleet luonteva valinta oman kiinnostukseni sekä opintojeni vuoksi. Niihin liittyy paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ja rajanvetoja, ja niillä on myös merkitystä yritysten käytännön toiminnan kannalta.

Hoidan paljon suomalaisten ja ulkomaisten asiakkaidemme tavaramerkkien loukkauksiin ja tuoteväärennöksiin liittyviä asioita auttamalla heitä puolustamaan tavaramerkkejään.

Koen olevani etuoikeutettu päästessäni työskentelemään monipuolisesti hyvin erilaisten yritysten, toimialojen ja tuotteiden kanssa. Haluan auttaa asiakkaitamme suojaamaan ja puolustamaan tavaramerkkejään ja siten auttaa heitä menestymään.

Loukkauksia ja kaappauksia

Juuri nyt työskentelen esimerkiksi yhden tavaramerkin loukkausasian parissa. Eräs suomalainen yritys oli käyttänyt luvatta ulkomaisen asiakkaamme logoa sekä rekisteröinyt asiakkaamme tavaramerkkiä loukkaavan verkkotunnuksen. Lisäksi työn alla on tapaus, jossa suomalaisen yrityksen tavaramerkki kaapattiin Kiinan markkinoilla. Tämänkin asian olemme ratkaisseet asiakkaamme hyväksi.

Tavaramerkin loukkausasiassa tarkistamme ensin asiakkaamme tavaramerkin suoja-alan. Sen jälkeen punnitsemme eri toimenpidevaihtoehtoja ja annamme suosituksemme, miten asiassa kannattaa edetä.

Useimmiten lähetämme tavaramerkin loukkaajalle kirjeen, jossa kerromme asiakkaamme tavaramerkkioikeuksista ja esitämme vaatimuksemme. Vaatimus voi olla esimerkiksi luvattomasti käytössä olevan logon poistaminen verkkosivuilta ja markkinointimateriaalista. Vastapuolen tulee myös allekirjoittaa sitoumus, jolla se sitoutuu sopimussakon uhalla siihen, ettei loukkaa asiakkaamme immateriaalioikeuksia uudelleen.

Tavaramerkkien loukkaukset eivät aina ole tietoisia, vaan voivat johtua myös tiedon puutteesta tai huolimattomuudesta. Esimerkiksi autojen varaosia myyvät tai huoltoa tarjoavat yritykset saattavat erehdyksessä käyttää verkkosivuillaan automerkkien logoja, joihin niillä ei ole lupaa.

IPR on kilpailuvaltti

Toivon, että tulevaisuudessa tietoisuus immateriaalioikeuksien hyödyistä lisääntyy entisestään myös mikro- ja pk-yrityksissä ja että oikeuksien ymmärretään olevan nimenomaan investointi ja korvaamaton kilpailuvaltti, ei kustannus.

Kun kilpailu kiristyy toimialasta riippumatta, on brändin merkitys korvaamaton. Siksi sen suojaus ja puolustaminen on niin tärkeää.

Asiantuntijatyössä on tärkeää kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti ja seurata esimerkiksi oikeuskäytäntöä tarkasti.

Keväisin käyn Kolsterin edustajana maailman johtavan kansainvälisen tuoteväärennöksiä vastaan taistelevan yhteisön REACTin vuosittaisessa tapaamisessa Amsterdamissa, syksyisin tavaramerkinhaltijoiden eurooppalaisen etujärjestön MARQUES’n konferenssissa. Konferensseissa myös kansainvälinen verkostoni on kasvanut entisestään, ja se kattaakin paljon maita eri puolilta maailmaa.   

Yritys, puolusta oikeuksiasi!

Tavaramerkit ovat parhaimmillaan yritysten kruununjalokiviä, joten yritysten on tärkeä pitää tavaramerkeistään hyvää huolta ja puolustaa oikeuksiaan nykyistä enemmän ja rohkeammin. Brändin tunnettuus, arvo ja mielikuva rapisevat, jos kilpailijat pystyvät hyödyntämään tavaramerkkejä säännöllisesti ilman seuraamuksia.

Menestyvän brändin rakentaminen edellyttää mittavia investointeja. Jotta nämä panostukset eivät valu hukkaan, on tavaramerkkien puolustaminen elintärkeää. Liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa tulee myös päivittää tavaramerkkien suojausta, kun esimerkiksi jälleenmyynti laajenee uusiin maihin. Tavaramerkkien lisäksi on hyvä pohtia mallisuojausta, sillä mallioikeus on hyvä vaihtoehto tavaramerkin tueksi.

Myös epäreiluun kilpailuun puuttuminen on olennainen osa yrityksen brändin puolustamista. Epäreilua kilpailua on esimerkiksi maineen norkkiminen, orjallinen jäljittely tai vertaileva mainonta, joka ei ole laissa asetettujen edellytysten mukainen.

Lisäksi huomioon kannattaa ottaa sosiaalinen media, joka on tuonut yritysten markkinointiin sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Esimerkiksi nykyään hyvin suosittu vaikuttajamarkkinointi on tärkeää toteuttaa niin, että vältetään piilomainonta.

Ota yhteyttä

Maria Ojala
maria.ojala@kolster.fi
040 669 0527