Tavaramerkit  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   Uratarinat  ⋅   Blogit

IPR-lakimies on muotoilun, brändien ja juridiikan moniosaaja

01.04.2019
Takaisin

1.4.2019

Varatuomari, IPR-lakimies Heli Hietamies erikoistui ensin muotoilun suojaukseen, laajensi osaamistaan tavaramerkkeihin ja hyödyntää nyt monipuolista osaamistaan IP-oikeuksien puolustajana ja kiistojen ratkaisijana. Hän vaalii asiakkaidensa brändejä hyötypuutarhurin pitkäjänteisyydellä.

”Muotoilu innosti IPR-alalle”

Olen aina ollut kiinnostunut luovasta työstä, kuten piirtämisestä, taiteesta ja muotoilusta. Pystyn myös ajattelemaan asioita kolmiulotteisina. Näillä ominaisuuksilla oli varmaankin osuutensa siinä, että oikeustieteen opintojen ja auskultoinnin jälkeen innostuin IPR-alasta ja tulin valituksi PRH:n mallioikeusosastolle. Työskentelin ensin mallisuojauksen ja sitten myös tavaramerkkien parissa. Malli- ja tavaramerkkioikeuksia myöntävän viranomaisen näkökulma ja niihin liittyvät lakipykälät tulivat urani alkuvuosina hyvin tutuiksi.

Tuohon aikaan, 2000-luvun taitteen molemmin puolin, suomalaisten yritysten tietoisuus IP-oikeuksista  erityisesti mallisuojauksesta – oli vielä aika vähäistä verrattuna siihen, mitä se on nykyään. Mallisuojauksen alalla Nokia oli yksi edelläkävijöistä. Kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana onkin ollut todella mielenkiintoista seurata erityisesti mallioikeuksien kehitystä sekä lainsäädännön ja soveltamiskäytännön että yritysten tietoisuuden heräämisen ja mallioikeuksien käytön kannalta.

”Ratkon asiakkaideni IPR-huolia”

Vuonna 2003 sain mielenkiintoisen yhteydenoton Kolsterilta. Se johti urapolulle, joka on tarjonnut mahdollisuuden perehtyä IPR-alaan laajasti yritysten liiketoiminnan näkökulmasta.

Ensimmäisinä vuosina Kolsterilla keskityin etenkin mallioikeuksiin ja vedin myös mallioikeustiimiä. Tähän vaikutti sekin, että yhteisömallijärjestelmä tuli voimaan, ja se toi uusia ulottuvuuksia mallisuojaukseen. Asiakastyön ohessa luennoin usein muotoilun suojauksesta, ja sain tilaisuuden kirjoittaa kolmen muun kotimaisen mallioikeusasiantuntijan kanssa muotoilun suojaa kattavasti käsittelevän kirjan.

Muotoilua suojattaessa arvioitavina ovat muutkin suojamuodot, kuten 3D-tavaramerkit ja tekijänoikeudet, joskus myös patentit ja hyödyllisyysmallit. Onkin luonnollista, että mallisuojauksen rinnalla olen alusta alkaen hoitanut myös asiakkaideni tavaramerkkien suojausta, tuoteväärennös-, riita-, tekijänoikeus- ja toiminimiasioita sekä kaikkea sitä, mitä asiakkaideni huolena kulloinkin on ollut. Työni on kokonaisvaltaista huolenpitoa asiakkaideni IPR-asioista.

”Haen tasapainoa IPR- ja bisnesnäkökulmien välille”

Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä yritys on ja mitä se tekee. Hyvän brändin rakennuspalikoita on monia. Etenkin toiminimen, tavaramerkkien ja muotoilun suojaus, tekijänoikeudet ja verkkotunnusten rekisteröinnit ovat niitä ’oikeudellisia brändipalikoita’, joista keskustelen asiakkaideni kanssa. Silloin puntaroitavana on aina isompi kokonaisuus kuin yksittäinen suojamuoto.  

Tehtäväni on tuoda esille kaikki IPR-oikeudelliset seikat, ennakoida liiketoiminnan IPR-riskejä kilpailijoiden taholta ja kertoa näkemykseni siitä, millä palikoilla ja miten edeten yritys parhaiten tai kustannustehokkaimmin pääsee tavoitteisiinsa.

Työssäni on tärkeää myös ymmärtää, että yritykset tasapainoilevat IPR-näkökulman ja rationaalisten bisnespäätösten välillä. Etenkin pienten yritysten kanssa pohdimme usein suojauksen hyötyjä, kustannuksia ja riskejä suhteutettuna siihen, miten paljon yritys esimerkiksi odottaa tuottoa uudelta tuotteeltaan, ja paljonko ja miten laajasti se on valmis tuotteen suojaukseen investoimaan. Loppupelissä kyse on yrityksen bisnespäätöksistä ja siitä, millä tavalla se haluaa IPR-kentässä toimia.

Ihannetilanteessa pääsen keskustelemaan IPR-suojausstrategiasta jo varhaisessa vaiheessa. Kun yritys vasta miettii erilaisia suojausvaihtoehtoja, teen ennakkoselvityksiä, annan kustannusarvioita ja suosittelen parasta vaihtoehtoa esimerkiksi toimintavapauden ja vahvan suojan näkökulmista. Jos kaikki tärkeät valinnat on jo tehty, mahdollisuuteni vaikuttaa jo ennalta esimerkiksi kilpailijoiden loukkausväitteisiin on aika vähäinen. Siksi on tärkeää miettiä IPR-asioita tarkasti jo ennalta.

”Etsin sovinnon mahdollistavat argumentit”

Viime vuosina olen ollut entistä useammin mukana riidanratkaisussa ja myös oikeudenkäynneissä. Tälläkin hetkellä työpöydälläni on riita-asioita liittyen esimerkiksi tuotejäljittelyyn, tavaramerkkioikeuden loukkaukseen, toiminimeen ja patentteihin.    

Laaja-alaisesta ammattiosaamisesta IPR-alueella on etua myös riidanratkaisussa. En hirveästi nauti itse riitelystä, mutta oikeudellisten argumenttien etsiminen, löytäminen ja tapausten analysointi ovat todella mielenkiintoista työtä, jonka koen omakseni.

Puhtaasti oikeudelliset argumentit eivät aina yksinään ratkaise riitoja. Ne on silti kaivettava esiin, jotta on mahdollista saada aikaan sellainen bisneslähtöinen ratkaisu, jonka kanssa asiakas voi elää. Valtaosa riidoista sovitaan, sillä sovintosopimus on yleensä kaikille se paras ratkaisu, vaikka oikeudelliset argumentit olisivatkin vahvat.       

”Tulkitsen lain henkeä”

Silloin kun puolustan asiakkaideni oikeuksia, tehtäväni on myös haastaa vanhoja ajattelutapoja ja tulkintalinjoja. Seuraan IPR-lainsäädännön kehittymistä ja tuomioistuinratkaisuja. IPR-lakimiehenä ja asiakkaani edunvalvojana pyrin löytämään uusia näkökulmia: voisiko tulkintaa jollakin tavalla laajentaa? Jokainen yksittäinen tapaus ja sen ratkaisu luovat uutta käytäntöä alalle.

Olen ollut vuosien aikana ratkomassa myös monia työsuhdekeksintöihin liittyviä kiistoja ja toiminut työsuhdekeksintölautakunnan jäsenenä. Tapaukset ovat mielenkiintoisia, sillä lainsäädäntö tällä alueella ei ole kovin yksiselitteistä. Tilanteiden arviointiin liittyy paljon lain ja sen hengen tulkintaa.

Tyypillisiä riitatilanteita ovat esimerkiksi sellaiset, joissa ei olekaan toimittu aivan samalla tavalla kuin laissa on ajateltu. Työntekijä ei esimerkiksi ole tehnyt kirjallista keksintöilmoitusta, työnantaja ei ole ottanut oikeuksia keksintöön kirjallisesti tai korvauksia on maksettu vain osittain – ja myöhemmässä vaiheessa aletaan kiistellä osapuolten tahtotilasta tai esimerkiksi siitä, mikä on lain tarkoittama kohtuullinen korvaus.

”Pitkäjänteisyys tuottaa satoa”

Työni tavaramerkkien ja laajemmin brändien sekä muotoilun parissa on käytännönläheistä: tavaramerkit ja brändit ympäröivät meitä kaikkialla ja muotoilu on mukana arkipäiväisissäkin tuotteissa ja ilahduttaa hyvällä käytettävyydellään.

On riemastuttavaa nähdä oivaltavia tavaramerkkejä, menestyviä brändejä sekä suomalaisia huipputuotteita, joissa yhdistyy funktionaalisuus ja taidokas muotoilu, jota on oikeasti mietitty koko prosessin ajan. Innokkaana hyötypuutarhurina jaksan ihastella esimerkiksi Fiskarsin työkaluja, jotka ovat samalla esimerkkejä hyvin suojatuista tuotteista.

Puutarhassa satoa joutuu joskus odottamaan, ja välillä voi tulla takapakkia. Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen kasvatustyö tuottavat lopulta tuloksia – näin myös IPR-asioissa.

IPR-kenttä on laaja ja vaativa ja edellyttää yrityksiltä valppautta. Asioista kannattaa ottaa ajoissa selvää, hankkia tietoa asiantuntijalta ja tehdä sen pohjalta rationaalisia bisnespäätöksiä.

Kiinnostaako sinua ura Kolsterilla?


Ota yhteyttä

Heli Hietamies
heli.hietamies@kolster.fi
050 514 3899