IPR-strategia  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

IPR-strategia tukemassa yrityksen kansainvälistymistä

01.03.2018
Takaisin

Kun innovatiivinen yritys hakee globaalia kasvua, pitää myös IPR-asiat suunnitella kuntoon aikaisessa vaiheessa. Näin riskejä voidaan hallita aktiivisesti ja tuottaa liiketoimintaa myös aktiivisella IPR-omaisuuden hyödyntämisellä. Kansainvälistymisvaihe tuo volyymien kasvaessa mukanaan isojen mahdollisuuksien lisäksi myös liiketoiminnallisia riskejä, jotka tulee tunnistaa ja hallita aktiivisin toimin.

Trendit

Kiinassa haetaan tällä hetkellä uusia IPR-suojauksia määrällisesti eniten maailmassa. Vuonna 2016 Kiinan virastoon jätettiin 1,1 miljoonaa patenttihakemusta (CN 39 % hakemuksista, vuosikasvu 19 %) ja 2,8 miljoonaa tavaramerkkihakemusta (CN 47 % hakemuksista, vuosikasvu 24 %).1

Myös oikeudenkäyntien määrä on ollut nousussa Kiinassa jo vuosia. Tähän asti on ollut melko tyypillistä, että osapuolina ovat olleet pääsääntöisesti kotimaiset kilpailijat keskenään. Tämä on johtunut mm. järjestelmän epävarmuuksista vahingonkorvauksissa, tuomioiden puolueettomuudessa ja mahdollisuuksissa täytäntöönpanoon länsimaisille yrityksille. Nyt kuitenkin vuoden 2017 trendinä on ollut kasvava määrä oikeustapauksia, joissa ulkomaiset yritykset ovat riidoissa mukana. Samalla myös länsimaisille yrityksille positiiviset oikeuden päätökset ovat lisääntyneet.2 Erikoinen piirre riidoissa on se, että kiinalaiset yritykset ovat hyödyntäneet apuna joukkorahoitusta mahdollistaakseen useiden oikeuskanteiden nostamisen ulkomaisia yrityksiä vastaan.  Myös vahingonkorvausten määrät ovat kasvaneet Kiinassa aiempaan tasoon verrattuna.

IPR-strategia

Ei ole olemassa yhtä tapaa määritellä yrityksen IP-strategiaa. Strategian pitää tukea olemassa olevaa liiketoimintastrategiaa ja olla suhteutettu yrityksen käytössä oleviin resursseihin. Omien oikeuksien suojaamisen lisäksi on tärkeää olla valveutunut kilpailijoiden toiminnasta ja toimia tarvittaessa. Investoinnit immateriaalioikeuksiin ovat usein taloudellisesti merkittäviä, joten niiden tulee tukea ja mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvu, ei hidastaa sitä.

Kriittisiä menestystekijöitä ovat kilpailukentän ymmärtäminen riskienhallinnan näkökulmasta, yrityksen liiketoimintaan suhteutettu suojausstrategia kilpailuedun ja brändin vahvistamiseksi globaalisti sekä immateriaalioikeuksien aktiivinen johtaminen tavalla, joka huomioi IPR-omaisuuden hyödyntämisen kasvavan liiketoiminnan tukena. Yrityksen panostaessa oman teknologian suojaukseen itselle merkittävillä alueilla, on sen samalla oltava valmis puuttumaan loukkauksiin mahdollistaakseen omaisuuden tehokkaan hyödyntämisen ja kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Kun innovatiivinen yritys hakee globaalia kasvua, pitää myös IPR-asiat suunnitella kuntoon aikaisessa vaiheessa. Näin riskejä voidaan hallita aktiivisesti ja tuottaa liiketoimintaa myös aktiivisella IPR-omaisuuden hyödyntämisellä. Kansainvälistymisvaihe tuo volyymien kasvaessa mukanaan isojen mahdollisuuksien lisäksi myös liiketoiminnallisia riskejä, jotka tulee tunnistaa ja hallita aktiivisin toimin.

Markkina-alueita, joilla suomalaiset yritykset ovat tyypillisesti IPR-aktiivisia, ovat USA, Eurooppa, Kiina, Japani ja Korea. Näiden lisäksi salkkuun valitaan mukaan maita riippuen yrityksen toimialasta, omista ja kilpailijoiden tuotantopaikoista sekä merkittävistä markkina-alueista. Valinnan kriteereinä tulisi olla ainakin suojaukseen tarvittavan investoinnin määrä, tuleva hyödyntämistarkoitus ja investoinnin tuleva tuotto-odotus (ROI). Tuoton määrittely ei aina ole alkuvaiheessa helppoa, koska tulevaisuutta joudutaan ennustamaan hyvin pitkälle ajanjaksolle epävarmuuden vallitessa. Yksi merkittävistä perusteista IPR-suojauksen tekemiselle tiettyyn maahan on usein tieto siitä, että omaa oikeutta on mahdollista hyödyntää toimivan oikeusjärjestelmän kautta.

IPR-muistilista

  • Tunnista riskit ja tiedä oma toiminnanvapautesi.
  • Suojaa omat erottumistekijäsi kilpailuedun saavuttamiseksi.
  • Johda IPR-omaisuuttasi aktiivisesti ja puutu tarvittaessa loukkauksiin.

Lähteet:
1: http://www.wipo.int/ipstats/en/infographics/wipi_2016
2: IAM Patents in Asia 2017, IAM Magazine issue 86, November/December 2017

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Autamme laatimaan IPR-strategian, joka tukee liiketoimintasi menestystä