Patentit  ⋅   Referenssit

Ductor ratkoo maapallon ongelmia – IPR turvaa kiertotalouden kehittäjän työtä

09.01.2019
Takaisin

9.1.2019

Bioteknologiayhtiö Ductor on halunnut ratkoa maapallon isoja haasteita: Miten pysäyttää ilmastonmuutos, hoitaa kasvava jäteongelma ja varmistaa tulevaisuuden ruoantuotanto? IPR-kumppani Kolster on ollut mukana alkuvaiheista lähtien ja hoitaa nyt teknologiapatenttien kansainvälistä levitystä.

Mies maailmanluokan mission takana on Ductorin perustaja ja toimitusjohtaja Ari Ketola. Hän teki ensin parikymmentä vuotta menestyksellistä uraa muotialan yrittäjänä, mutta työ ei tuntunut enää merkitykselliseltä. Hän päätti tehdä jotakin maapallon hyväksi.  

”Ihmiskunnan koskettavimpia haasteita ovat ruoantuotanto, kasvava väestö ja ilmastonmuutos. Vuoteen 2050 mennessä maapallolla arvioidaan olevan lähes 10 miljardia ihmistä. Miten ruoka saadaan riittämään? Löytyisikö jokin biologinen tapa kierrättää teollisen elintarviketuotannon synnyttämä valtava jätemassa, kuten lanta ja teurasjäte, uusiutuvan energian tuotantoon? Näistä pohdinnoista kaikki alkoi”, Ari Ketola kuvaa yhtiön syntyvaihetta.  

Kolsterin patenttiasiantuntija, biokemisti Nina Virolainen oli tutkijana Ductorilla yhtiön tuotekehityksen alkaessa. Hän oli tutkijatiimissä, joka kehitti biokaasuteollisuutta ja kiertotaloutta merkittävästi tehostavan biologisen menetelmän. Yhtenä keksijöistä hän pääsi myös muotoilemaan Ductorin ensimmäisiä patenttihakemuksia vuonna 2012. Nyt hän edistää Kolsterilla asiakkaansa Ductorin teknologiapatenttien kansainvälistä levitystä.  

”Tutkijatiimi ratkaisi ison haasteen”

Korkean teknologian startup-yrityksenä vuonna 2009 aloittanut Ductor otti tavoitteekseen selvittää, miten korkeatyppisiä raaka-aineita, kuten lantaa, voisi hyödyntää biokaasutuotannossa. Niiden laaja käyttö ei ole ollut aiemmin mahdollista, sillä typpi aiheuttaa ongelmia biokaasun tuotannossa.

”Tästä syystä järkyttävän laajoilla maa-alueilla esimerkiksi Saksassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa tuotetaan energiamaissia, soijaa ja sokeriruokoa biokaasulaitoksille. Nämä energiakasvit kilpailevat suoraan ruoantuotannon kanssa”, Ari Ketola puuskahtaa.   

Helsingin yliopiston Viikin kampukselta Ketola löysi biokaasutuotannon typpiongelmasta kiinnostuneita bioalan tutkijoita. Hän perusti Ductorille tutkimusryhmän yksityisellä rahoituksella kehittämään menetelmää, jolla typpi saataisiin erotettua jäteraaka-aineesta.

”Tutkijatiimin piti löytää jokin tapa hajottaa biologista materiaalia todella alkutekijöihinsä, ja saada siitä ravinteet irti. Tätä ongelmaa me lähdimme ratkaisemaan – ja onnistuimme. Saimme aikaiseksi tehokkaan mikrobipopulaation”, biokemisti Nina Virolainen kertoo ylpeänä keksinnöstä, johon Ductorin nykyisin laajasti patentoima ydinteknologia pohjautuu.

”Meillä oli vuoden 2013 aikana täysin valmis ja toimiva pienen mittakaavan prosessi laboratorio-olosuhteissa. Siitä lähdimme testaamaan ja skaalaamaan prosessia askel askeleelta, Ari Ketola kuvaa määrätietoista tuotekehitystä ja yhteistyön alkua. 

”Halusimme laajan patenttisuojan”

Ductorin teknologian ytimen muodostavat kaksi peruspatenttia, joista toinen suojaa kehitetyn mikrobipopulaation ja toinen biokaasun tuotantoprosessin, jossa voidaan käyttää korkeatyppisiä raaka-aineita.

Perehtyminen Ductorin patenttihakemusten kirjoittamiseen synnytti Ninassa kipinän patenttialalle.

”Koin patentoinnin ja ’oman keksinnön’ suojaamisen todella mielenkiintoiseksi. Keväällä 2017 sain mahdollisuuden siirtyä tutkijan työstäni Kolsterille kouluttautumaan patenttiammattilaiseksi. Yhteistyö Ductorin kanssa jatkuu nyt tässä uudessa roolissa”, Nina kuvaa omaa patenttipolkuaan.  

Biokaasutusteknologia on suojattu maantieteellisesti hyvin kattavalla maavalikoimalla Euroopassa, Amerikoissa, Aasiassa ja Etelä-Afrikassa. 

”En tiedä toista suomalaista bioalan startup-yhtiötä, jolla olisi hallussaan yhtä laaja patenttiperhe kuin Ductorilla ─ se on poikkeuksellisen kattava.”  

Toimitusjohtaja Ari Ketola perustelee suojauksen laajuutta sillä, että teknologialle on maailmanlaajuinen välitön tarve.

”Olemme myös kolmesta viiteen vuotta kilpailijoitamme edellä. Käyttöönottoa hidastavat vain poliittiset energiapäätökset sekä biokaasulaitosten luvitukset.”

Yhtiö haluaa nyt kasvaa nopeasti.

”Kilpailijoiden patenttimiinojakaan ei ole näköpiirissä ─ meillä on siis hallussamme jotakin ainutlaatuista. Koska Euroopassa ja USA:ssa on hidasta saada laitoslupia, meille erittäin mielenkiintoinen alue on myös Kaukoitä, missä on paljon siipikarjatuotantoa, kova ympäristötarve kananlantaa hyödyntävälle teknologialle ja nopeat lupaprosessit”, Ketola kuvaa.

”Maailman johtavaksi kiertotalousyhtiöksi”

Ductorin kehittämän fermentointiteknologian ─ eräänlaisen käymisprosessin ─ sivutuotteina syntyy biokaasun lisäksi arvokkaita jalostettuja typpi- ja fosforilannoitteita. Tämä parantaa ratkaisevasti biokaasulaitosten kannattavuutta. Kaikki biohajoavat elintarviketuotannon sivuvirrat kuten ruokajätteet, maatalousjätteet sekä teurasjätteet ovat sopivia biokaasun raaka-aineita. Teknologia toimii myös energiakasveja käyttävien vanhojen laitosten kyljessä lisäosana.

”Teknologia mahdollistaa kokonaisen kiertotalouden. Jätteestä syntyy liikenteen polttoainetta, sähköä ja lämpöä sekä bonuksena elintarviketuotannon lannoitteita, jotka pystyvät kilpailemaan kemianteollisuuden tuottamien lannoitteiden kanssa. Ja mikä parasta: nollapäästöillä”, Ketola kertoo innostuneena.

Ductor on pääsemässä kiinni vahvaan kasvuun. Teknologiaa aletaan ottaa tuotantokäyttöön biokaasulaitoksissa ympäri maailmaa ─ ensimmäisinä Saksassa, Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa sekä Meksikossa.

”Meillä on potentiaalia kasvaa maailman johtavaksi biokaasuteknologia- ja kiertotalousyhtiöksi, jonka lisensoiman teknologian ympärille voi syntyä kokonainen ekosysteemi”, Ketola sanoo.   

Ductor technology is ready to be integrated into biogas production

Ductorilla on jo neljä toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja noin 70 aktiivista sopimusneuvottelua käynnissä Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Niiden yhteisarvo on yli 300 miljoonaa euroa. Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua.  

”IPR-kumppani auttaa visiomme toteutumisessa”

Ductorilla on takanaan jo useita sijoituskierroksia, ja yhtiössä valmistellaan parhaillaan uutta kierrosta teknologian ottamiseksi laajamittaisesti tuotantokäyttöön biokaasulaitoksissa. Patenteilla ja suojatulla Ductor® -brändillä on ollut iso rooli kaikissa rahoitusneuvotteluissa.

”Olemme keränneet yhtiöön yli 15 miljoonaa euroa pääomaa. Keskusteluissa sijoittajien kanssa on aina kysytty: mitä patentteja teillä on ja missä vaiheessa ne ovat? Jos sijoittajat tulevat mukaan, he kyllä käyvät IPR:t due diligence -selvityksessään läpi. Mitä isommista rahoista puhutaan, sitä tarkemmin ne katsotaan.”

Ketola pitää patentteja paitsi rahoittajien vakuuksina myös pomminvarmana riidanaiheuttajana alalla kuin alalla silloin, kun taloudelliset intressit ja mahdollisuus tehdä bisnestä kasvavat riittävän isoiksi.

”Patentit ovat kuitenkin ehdottoman tärkeä suoja pääomalle ja niille investoinneille, joita yhtiöön on vuosien aikana tehty.”

Investoinnit teknologiaan ja suojaukseen jatkuvat. Ductorilla työskentelee myös oma inhouse-patenttiasiamies, prosessiteollisuuden osaaja Pekka Vartia. Hän huolehtii siitä, että myös kaikki parhaisiin käytäntöihin liittyvä jatkokehitys ja niihin liittyvät laitteistot saadaan suojattua.

”Jos uudet hakemukset etenevät toivotulla tavalla ensin kotimaassa, ne siirtyvät myöhemmin Kolsterin kansainväliseen levitykseen strategisilla maavalinnoilla”, Pekka Vartia kertoo.                    

Sekä Ari Ketola että Pekka Vartia arvostavat IPR-kumppani Kolsterin kansainvälistä patenttiosaamista ja kattavaa asiamiesverkostoa myös mahdollisissa konflikteissa patentteja puolustettaessa.

”Olemme nousseet globaaliksi toimijaksi ja onnistuneet kehittämään jotakin todella suurta. Nyt olemme tilanteessa, jossa kilpailijatkin alkavat reagoida. Se kertoo siitä, että hallussamme on arvokasta patenttiomaisuutta. Sen puolustamisessa Kolsterin kansainvälinen verkosto ja kokemus ovat hyvä tuki.”

Patenttiasiamies Nina Virolainen ja Ductorin toimitusjohtaja Ari Ketola

Kolsterin patenttiasiantuntija, biokemisti Nina Virolainen ja Ductorin toimitusjohtaja Ari Ketola.

Haluatko tietoa bioalan patentoinnista?

Ota yhteyttä

Nina Virolainen
+358 50 3035068
nina.virolainen@kolster.fi