Patentit  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Keksintöilmoitukset rivakasti IPR-salkkuun

12.02.2018
Takaisin

15.3.2018

Työsuhdekeksinnöt ovat yritykselle kullanarvoisia, mutta keksintöilmoitusten käsittely vaatii aikaa ja työtä. On tarkistettava, että keksintöilmoitus sisältää riittävät tiedot, seulottava keksintöilmoitusten joukosta hyödyllisimmät ja kiireellisimmät tarkempaa tarkastelua varten ja tehtävä päätös oikeuksien ottamisesta työnantajayritykselle. Kaikki tämä on lisäksi tehtävä mahdollisimman nopeasti ja vähintäänkin työsuhdekeksintölain määräaikojen sisällä. Kolster Tampere -yksikön johtaja ja patenttiasiamies Sini-Maaria Mikkilä kertoo, miten Kolster voi olla urakassa apuna.

Apua keksintöilmoitusten käsittelyyn – omat resurssit tehokäyttöön

Autamme ja tuemme mielellämme käsittelemään keksintöilmoitukset tehokkaasti ja lain vaatimukset täyttävällä tavalla. Varmistamme, että prosessi etenee sovitulla tavalla oikeassa aikataulussa ja että päätöksentekoon tarvittavat tiedot ovat saatavilla, kun niitä tarvitaan. Näin yrityksen omat resurssit voidaan ohjata strategisten päätösten tekemiseen riittävien tietojen pohjalta.

Voimme auttaa keksintöilmoitusten käsittelyprosessin määrittämisessä tai päivittämisessä. Voimme myös tarjota palvelun, joka kattaa ratkaisut keksintöilmoitusten vastaanottoon, keksintöilmoitusten esikäsittelyyn ja arviointiin, tarvittavien kartoitusten ja tutkimusten tekemiseen sekä päätöksenteon valmisteluun ja tukemiseen. Lisäksi palveluun voidaan sisällyttää kommentti- ja hyväksyntäkierrosten hallinta, määräaikojen hallinta ja tarvittavista muistutuksista huolehtiminen sovitulla tavalla.

Käytä rahasi järkevästi – älä anna keksintöjen valua kilpailijoille

On tyypillistä, että keksintöilmoituksia ei tehdä tasaisesti kaikkina ajankohtina. Kun keksinnöt nousevat pinnalle uuden tuotekehitysprojektin, IPR-koulutuksen, työsuhdekeksintöohjesäännön päivittämisen tai vaikkapa aiemmalle keksinnölle myönnetyn patentin ansiosta, saattaa keksintöilmoitusten määrässä tapahtua äkillinen nousu. Keksintöilmoitukset tulisi kuitenkin tällöinkin pystyä käsittelemään ripeästi, jotta keksinnöt saadaan mahdollisimman nopeasti turvaan kilpailijoilta ja jotta varmistetaan, että keksijä saa lain määrittelemässä määräajassa tiedon siitä, ottaako työnantaja oikeudet keksintöön. Tämä saattaa osoittautua ongelmalliseksi, sillä yrityksen omat IPR-osaajat ovat tyypillisesti jo valmiiksi täystyöllistettyjä.

Riskinä onkin, että juuri silloin, kun kehitetään jotakin uutta ja merkittävää, keksintöilmoitusten seulontaan ei ehditä paneutua riittävästi. Tällöin voidaan joutua turvautumaan oletuksiin, mikä voi johtaa yli- tai alisuojaamiseen. Mikäli aika ja resurssit eivät riitä keksintöilmoitusten riittävään esikäsittelyyn, voidaan varmuuden vuoksi päätyä suojaamaan keksintöjä, joiden suojaaminen ei välttämättä olisi yrityksen kannalta strategisesti järkevää, tai suojaamaan sama ratkaisu useampaan kertaan. Toisaalta todelliset helmet voivat jäädä löytämättä ja strategisesti merkittävät keksinnöt suojaamatta riittämättömän kuvauksen tai ajanpuutteessa vajaaksi jääneen esiselvitystyön vuoksi. Pahimmassa tapauksessa yrityksen osaaminen ja tuotekehitystyö voivat valua ilmaiseksi kilpailijoiden käyttöön.

Räätälöity palvelu yrityksenne tarpeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin

Voimme auttaa keksintöilmoitustenne käsittelyssä, olipa niitä paljon tai vähän ja olipa yrityksenne suuri tai pieni. Palvelu on räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeiden ja muuttuvien tilanteiden mukaan.
Voimme esimerkiksi tarjota lomakkeen keksintöilmoitusten kirjaamiseen, varmistaa keksintöilmoituksista tarvittavat perustiedot ja tehdä keksinnöstä yleistasoisen suojausehdotuksen. Valitsemillenne keksinnöille voidaan tehdä uutuustutkimus. Luonnollisesti valvomme myös sen, että prosessi etenee ainakin työsuhdekeksintölain vähimmäisvaatimusten mukaisten määräaikojen puitteissa.

Voimme myös tarjota ”avaimet käteen” -ratkaisun, joka tukee koko keksintöilmoitusten käsittely-prosessia keksinnön kirjaamisesta sen suojaamiseen. Tällöin palvelu voi käsittää esimerkiksi kommentointi- ja hyväksyntä¬kierrosten hallinnan, määräaikamuistutukset sekä ilmoitukset keksijöille, keksintöilmoitusten käsittelijöille ja vaikkapa henkilöstöosastolle keksintö¬ilmoitus¬palkkioiden maksamista varten.

Keksintöilmoituksille voidaan tehdä alustava tunnetun tekniikan kartoitus ja ehdottaa sopivia suojamuotoja ja suojapiirejä. Näin voimme tukea tehokasta suojausstrategian valintaa riittävien tietojen pohjalta sekä käytännön toimia keksinnön eteenpäin viemiseksi. Samalla te voitte keskittyä tärkeiden päätösten tekemiseen.
Anna meidän varmistaa, että tärkeimmät keksintönne päätyvät ripeästi IPR-salkkuunne.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu keksintöilmoitusten käsittelyyn.

Ota yhteyttä

Sini-Maaria Mikkilä
Partner, Head of Kolster Tampere, European Patent Attorney
sini-maaria.mikkila@kolster.com
050 591 0234

LUE LISÄÄ

Hyvän ja huonon patenttihakemuksen ero voi olla miljoona euroa

Elämä ilman IPR-oikeuksia – kuin villissä lännessä?