Lakipalvelut  ⋅   IPR-tietoa  ⋅   Kolster China Desk™

Pisteytysjärjestelmä Kiinassa teettää lisätöitä yrityksille – mustalle listalle joutuminen voi tietää vaikeuksia

06.02.2020
Takaisin

6.2.2020

Kiinassa käytössä oleva sosiaalinen luottoluokitus sisältää jopa 300 erilaista vaatimusta, jotka Kiinassa toimivien yritysten tulee täyttää. Kun yritykset pisteyttävä järjestelmä on kokonaan valmis vuoden 2020 lopussa, se vaikuttaa kaikkien Kiinassa toimivien yritysten toimintaan.

Kiina on ilmoittanut, että tämän vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä. Suuri osa järjestelmästä on jo toiminnassa. Käytännössä luottoluokitusjärjestelmä vaikuttaa kaikkiin Kiinassa toimiviin yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Kiinassa toimii satoja suomalaisia yrityksiä. Kaikki Kiinassa toimivat yritykset, niiden Kiinassa työskentelevät työntekijät ja kiinalaiset yhteistyökumppanit saavat luottoluokitusjärjestelmässä pisteytyksen. Kiinan valtio pyrkii pisteytyksellä ohjaamaan yrityksiä ja ihmisiä toimimaan halutulla tavalla. Ei-toivottu käytös johtaa sanktioihin ja mustalle listalle joutumiseen. Hyvästä toiminnasta yritys voidaan palkita pääsyllä punaiselle listalle.

Hyvä pisteytys voi auttaa yritystä esimerkiksi lupaprosesseissa ja verotuksessa. Huono pisteytys puolestaan voi johtaa ylimääräisiin tarkastuksiin ja veroetujen menettämiseen sekä estää osallistumisen julkisiin hankintoihin.  Huonolla pisteytyksellä voi olla myös muita hankalia seurauksia. Kiinassa toimivaa yritystä mitataan 300 pisteytettävän vaatimuksen perusteella, ja näistä jokaiseen liittyy omanlaisensa sanktio.

”Syyksi järjestelmän käyttöönottoon on kerrottu, että Kiina pyrkii niin sanottuun korkean luottamuksen yhteiskuntaan, jossa korruptio ja lahjonta pyritään eliminoimaan. Tähän liittyy myös järjestelmän monitasoisuus: koska pisteitä jakavat useat eri viranomaiset ja koska yksi rikkomus voi johtaa monen eri viranomaisen pisteytyksen menetykseen, järjestelmän antama pisteytys ei ole suoraan minkään yksittäisen tahon manipuloitavissa ”, Kolsterin laki- ja tavaramerkkiyksikön johtaja Leena-Maija Marsio sanoo.

Marsion mukaan virallista tietoa lain toimeenpanosta on tarjolla vasta vähän, ja jaettu tieto on pääosin saatavilla kiinaksi. Euroopan kauppakamari julkaisi järjestelmästä viime vuonna esityksen, minkä lisäksi saatavilla on erilaisia konsulttiyhtiöiden laatimia raportteja aiheesta.

Oman yrityksen pisteytyksen voi tarkistaa

”Paniikkiin ei ole syytä, mutta Kiinassa toimivien yritysten kannattaa varautua uuteen järjestelmään,”, Leena-Maija Marsio sanoo.

Hänen mielestään yritysten ei kannata jäädä odottamaan lisää tietoa pisteytyksestä, vaan laittaa asiat kuntoon niillä tiedoilla, joita nyt on saatavilla.

”Eli jos olette Kiina-bisneksessä, niin tarkistakaa pisteytyksenne. Jos havaitsette ongelmia, älkää jääkö odottamaan, vaan pyrkikää selvittämään, mistä ongelma johtuu, ja tekemään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Koska kukaan muukaan ei tiedä systeemistä sen enempää, voi saavuttaa paljon ja nopeasti sillä, että osoittaa halunsa noudattaa järjestelmää ja toimii ensimmäisten joukossa. Kauppakamarin mukaan tässä vaiheessa myös mahdolliset virheet korjataan nopeammin, kun järjestelmän toimintaan kiinnitetään näin aloitusvaiheessa erityistä huomiota”, Marsio sanoo.

Oman yrityksen tämänhetkisen pisteytyksen voi tarkistaa joko yksityisen toimijan yritystietokannasta (esim. Qichaha, tarjolla myös mobiilisovelluksena) tai virallisemmin Credit Chinalta. Kaikissa tieto on kuitenkin tällä hetkellä saatavilla ainoastaan kiinaksi.

Pisteytyksen lisäksi on olemassa niin sanottuja mustia ja punaisia listoja. Mustalle listalle voi joutua samoista syistä, jotka vaikuttavat yrityksen pisteytykseen, mutta usein listalle joutumiseen edellytetään hieman suurempaa rikkomusta. Listat saattavat olla erilaisia toimialasta ja maantieteellisestä sijainnista riippuen. Haasteena mustissa listoissa on, että niiltä pois pääsy voi kestää. Niin kauan kuin yritys on mustalla listalla, se voi jäädä merkittävistä eduista paitsi. Mustalle listalle joutumisen seurauksena on hankaluuksia: tullin läpäiseminen on hitaampaa ja ylipäätään viranomaisten kanssa asiointi hankalaa. Vaikeuksia voi tulla jopa työntekijän lapsen päiväkotipaikan tai korkeatasoisen hotellihuoneen saamisessa”, Leena-Maija Marsio kertoo.

Hyvin asiansa hoitava yritys voi puolestaan päästä punaiselle eli hyvälle listalle ja saada tästä etuja: asiat sujuvat viranomaisten ja kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Punaiselle listalle voi päästä myös esimerkiksi osallistumalla valtiolliseen tärkeään kehityshankkeeseen tai myötävaikuttamalla sen edistymiseen.

Järjestelmän tietosuoja on vielä epävarma

Uuteen lainsäädäntöön ja sen toimeenpanoon liittyy vielä monia kysymyksiä, jotka valkenevat vasta käytännön myötä. Vaikka pisteytysjärjestelmään on valjastettu tekoälyä ja siinä käytetään valtavia tietomassoja, osa tiedoista syötetään kuitenkin edelleen manuaalisesti.

”Kiinan valtio ei ole kertonut, miten systeemi on varmennettu tai kenellä on pääsy mihinkin dataan. Myös tiedon julkisuus on vielä toistaiseksi arvoitus. Emme esimerkiksi tiedä, miten julkisiksi päätyvät vaikkapa kansainvälisen pörssiyhtiön luovuttamat tai viranomaisen hallussa olevat, yritystä koskevat tiedot. Siitä saattaa pahimmillaan seurata ristiriitaa kansainvälisten sisäpiiritiedon julkistamista koskevien säädösten kanssa”, Leena-Maija Marsio sanoo.

Kolster Oy on toiminut Kiinassa 1980-luvulta saakka ja tuntee varsin hyvin sikäläisen toimintakulttuurin. Kolster palkittiin hiljattain jo toistamiseen suositeltavimpana kansainvälisenä IP-yrityksenä Kiinassa. Suomalaisen yrityksen Kiina-asiantuntemus tuleekin nyt entistä suurempaan tarpeeseen.  Kolster Oy on tarjonnut suomalaisille suuryrityksille koulutusta muun muassa pisteytysjärjestelmän soveltamisesta ja riskeistä.

”Autamme asiakkaitamme selvittämään heidän yrityksensä luokituksen. Jos siinä on korjattavaa, autamme tietysti pohdinnassa, miten luokitusta voidaan parantaa. Kiinalaiset viranomaiset ovat tiettävästi avuliaita korjaamaan järjestelmään eksyneet virheet”, Leena-Maija Marsio sanoo

Kolsterin China Desk™ on Kiinan tavaramerkkiyhdistys CTA:n täysivaltainen jäsen ja tarjoaa Kiina-palvelua IPR-asioissa kansainvälisille yrityksille, jotka haluavat perustaa, laajentaa tai suojata liiketoimintaa Kiinassa.

Ota yhteyttä

Lue myös

Näin suojaat tavaramerkkisi Kiinassa

Kiina ei ole vain yksi maa muiden joukossa