Tavaramerkit  ⋅   Uutiset  ⋅   Mallioikeudet  ⋅   IPR-tietoa

Mikä muuttuu EU-tavaramerkki- ja mallirekisteröinneissä, kun Brexit astuu voimaan?

29.10.2020
Takaisin

Brexit eli Ison-Britannian (jälj. myös UK) ero Euroopan Unionista astuu lopullisesti voimaan 1.1.2021, kun Ison-Britannian irtaantumiselle EU:sta asetettu siirtymäaika päättyy. Kerromme tässä, mitä muutokset aiheuttavat EU-tavaramerkkien ja EU-mallioikeusrekisteröintien haltijoille ja hakijoille.   

Brexitillä on merkittäviä vaikutuksia EU-tavaramerkkirekisteröintien sekä EU-mallioikeusrekisteröintien haltijoille. Lisäksi Brexit vaikuttaa vuodenvaihteessa vielä vireillä oleviin EU-tavaramerkki ja -mallioikeushakemuksiin.   

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja EU-mallit 

Saat EU-tavaramerkin tai EU-mallin lisäksi kansallisen UK-tavaramerkin tai UK-mallin ilman eri toimenpiteitä.  

Viimeistään 31.12.2020 rekisteröidyt EU-tavaramerkit tullaan muuntamaan automaattisesti kansallisiksi UK-rekisteröinneiksi. Hakemuspäivä, rekisteröintipäivä ja etuoikeus säilyvät. Näin ollen 1.1.2021 lähtien rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltijasta tulee myös vastaavan kansallisen UK-rekisteröinnin haltija.   

Rekisteröityjen EU-tavaramerkkien osalta muunto kansalliseksi UK-tavaramerkkirekisteröinniksi ei edellytä mitään toimenpiteitä eikä maksuja merkin haltijalta. Ison-Britannian tavaramerkkivirasto tekee muunnon automaattisesti.   

Vastaavasti myös viimeistään 31.12.2020 rekisteröidyt ja julkaistut EU-mallit muunnetaan automaattisesti erillisiksi kansallisiksi UK-rekisteröinneiksi ilman erillistä maksua ja ilman haltijalta vaadittavia toimenpiteitä. EU-mallirekisteröinnin haltijasta tulee myös vastaavan kansallisen UK-rekisteröinnin haltija.  

Vireillä olevat EU-tavaramerkit ja EU-mallit sekä EU-mallit, joita koskee julkaisemisen lykkäys 

Jos haluat Brexit-hetkellä vireillä olevan merkkisi tai mallisi voimaan Isossa-Britanniassa, on sinun tehtävä erillinen muuntohakemus.  

Mikäli EU-tavaramerkin rekisteröintiprosessi on vielä kesken 1.1.2021, tulee Isossa-Britanniassa merkkinsä voimaan haluavan merkinhaltijan  tehdä muuntohakemus Ison-Britannian tavaramerkkivirastoon yhdeksän kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä eli 30.9.2021 mennessä.  

Hakemusprosessi voi olla kesken rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta, tai jos hakemuksen tutkiminen on kesken.  

Muuntohakemus käsitellään kansallisena UK-tavaramerkkihakemuksena, ja virallinen hakemusmaksu tulee hakijan maksettavaksi. Muuntohakemuksen tekemiseen tulee käyttää paikallisen asiamiehen palveluita. Hakija säilyttää alkuperäisen EU-hakemuksen hakemus- tai etuoikeuspäivän, mikäli muuntohakemus tehdään viimeistään 30.9.2021.   

Vastaavasti siirtymäajan päättyessä eli 1.1.2021 vireillä olevista EU-mallihakemuksista voidaan tehdä muuntohakemus Ison-Britannian virastoon 30.9.2021 mennessä erillistä maksua vastaan, mikäli hakemukselle halutaan suojaa myös Isossa-Britanniassa. Nämä hakemukset tutkitaan kansallisesti.  

EU-mallirekisteröintejä, joita koskee siirtymäajan päättyessä julkaisemisen lykkäys eli salassapito, kohdellaan kuten hakemuksia. Niitä ei siis muunneta automaattisesti erillisiksi kansallisiksi UK-rekisteröinneiksi, mutta rekisteröintiä voi hakea kansallisesti 30.9.2021 saakka.  

Uudistaminen  

Tärkeää on tiedostaa, että EU-tavaramerkkirekisteröinnistä tai -hakemuksesta tai EU-mallirekisteröinnistä tai -hakemuksesta muunnetut kansalliset UK-rekisteröinnit tulee uudistaa erikseen Ison-Britannian virastossa.   

Kansainväliset hakemukset 

Vastaavia säännöksiä sovelletaan myös niihin kansainvälisiin rekisteröinteihin, joissa on nimetty EU.  

Muut jatkotoimenpiteet 

Tulemme tiedottamaan asiasta tarkemmin asiakkaitamme lähempänä varsinaista Brexit-päivää 1.1.2021.  

Annamme sitä ennenkin mielellämme lisätietoja, joita voit kysyä omalta yhteyshenkilöltäsi Kolsterilla tai seuraavilta asiantuntijoiltamme: Brexit_Heli-Hietamies_Joose-Kilpimaa-Kolster

Ota yhteyttä

Joose Kilpimaa
Associate Partner, Head of Trademarks, European Trademark Attorney
joose.kilpimaa@kolster.com
041 501 4507

Heli Hietamies
IP Lawyer, European Trademark and Design Attorney, Licensed Legal Counsel
heli.hietamies@kolster.com
020 137 0625

LUE LISÄÄ
MIkä vaikutus Brexitillä on patentteihin?