Tavaramerkit  ⋅   IPR-tietoa

Näin saat parhaat hyödyt irti tavaramerkistä

15.02.2019
Takaisin

15.2.2019

Tavaramerkki on yrityksesi tie menestykseen. Tavaramerkin rekisteröinnissä kannattaa kuitenkin kääntyä alusta alkaen asiantuntijan puoleen, jotta vastaan ei tule ikäviä yllätyksiä. Kolsterin IPR-lakimiehet Maria Ojala (MO) Juha Myllyoja (JM) kertovat, miten voit hyödyntää parhaiten tavaramerkkiäsi.

Maria OjalaJuha Myllyoja

1. Rekisteröi tavaramerkki asiantuntijan avustuksella

Yritys voi rekisteröidä tavaramerkin internetistä löytyvän tiedon perusteella itse. Rekisteröintiprosessiin liittyy kuitenkin haasteita, joita ei osata omin päin toimittaessa välttämättä ottaa huomioon. Asiantuntijan apuun kannattaa siis turvautua jo aikaisessa vaiheessa, jotta sudenkuopat vältetään.

MO & JM: ”Arvioimme tarkasti mahdolliset ongelmat, joihin yritys voi tavaramerkin rekisteröintiprosessissa törmätä. Tyypillinen pulma liittyy siihen, että asiakas esimerkiksi ihastuu tiettyyn merkkiin, mutta myöhemmin selviääkin, että markkinoilta löytyy jo kymmeniä samankaltaisia merkkejä. Me teemme aina tavaramerkkien perusteelliset saatavuuskartoitukset ja kattavat ennakkotutkimukset. Käytössämme on laaja-alaiset, koko maailman kattavat tietokannat.”

2. Kiinnitä huomiota tavaramerkkiluokkiin

Tavaroiden ja palveluiden tavaramerkeille on omat, tarkat luokituksensa. Yleisin haaste on, miten juuri tietty tuote tai palvelun luokitellaan. Vaikka yritys löytäisikin oikean luokituksen yksittäiselle tavaralle tai palvelulle, asiantuntijan kanssa kannattaa selvittää, mitä muuta luokitukseen voi ja kannattaa ottaa mukaan.

MO & JM: ”Itse tehtynä luokitus on vaikeaa ja suurimmat vahingot seuraavat siitä, että luullaan asian olevan helppoa. Yrityksiä ei ole kahta samanlaista. Käymme asiakkaan kanssa tarkasti läpi, mitä tavaroita ja palveluja juuri heidän kannattaa ottaa tavaramerkkinsä suoja-alaan mukaan. Yleisin virhe itse tehdyssä luokituksessa on, että jotain tärkeää on jäänyt pois tai epäolennaisia tavaroita tai palveluita on tullut mukaan. Saatavuutta on myös saatettu kartuttaa väärissä luokissa, ja vaihtoehtoisten ja täydentävien suojausjärjestelmien tai suojamuotojen käyttö on jäänyt vajavaiseksi. Tavaramerkillä ei ole siinä tapauksessa suojaa siinä laajuudessa kuin olisi tarvetta.”

3. Vältä yleisimmät virheet tavaramerkkihakemuksessa

Omin päin tehdyissä tavaramerkkihakemuksissa tietokantojen käyttö ja suojausmahdollisuuksien hyödyntäminen jäävät usein riittämättömiksi.

MO & JM: ”Tavaramerkkiä haettaessa on tärkeää tehdä identtisyyshakuja, jotta selviää, onko markkinoilla jo samankaltaisia merkkejä. Usein nuo haut kuitenkin tehdään vajaista tietokannoista, jolloin suojausmahdollisuudet jäävät tutkimatta perusteellisesti. Haussa ei ole välttämättä kiinnitetty huomiota hylättyihin, uudistamatta jätettyihin ja mitätöityihin merkkeihin. Asiantuntija osaa arvioida haun tulokset oikein. Näin yritys välttää sekaannusvaaran toiseen merkkiin ja osaa arvioida eri merkkien suoja-aloja sekä vertailla niiden kaupallisia vahvuuksia. Tarvittaessa voidaan etsiä uusi tavaramerkki tai muokata merkkiä siten, että se erottuu riittävästi jo olemassa olevista.”

4. Käytä tavaramerkkiäsi markkinoinnissa oikein

Yrityksen markkinoinnissa ja jo sen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon omiin tavaramerkkeihin liittyvät asiat. 

MO & JM: ”Muista käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä aina siinä muodossa, jossa se on rekisteröity. Hyvä periaate on myös käyttää oman tavaramerkin yhteydessä - ja ®- symboleita. ® -merkki kertoo rekisteröidystä tavaramerkistä ja -tunnus tavaramerkistä, jota ei ole vielä rekisteröity, mutta josta on esimerkiksi käytön myötä tullut tavaramerkki. Jos logo muuttuu, muista suojata myös sen uusi versio.” 

5. Kerää materiaalia tavaramerkin käytöstä

Alusta alkaen on hyvä kerätä monipuolista markkinointimateriaalia yrityksesi tavaramerkin käytöstä. Materiaalista tulee käydä ilmi, milloin tavaramerkkiä on käytetty ja missä laajuudessa. Myöhemmin voi tulla eteen tilanteita, jolloin täytyy osoittaa, että tavaramerkkiä on todella käytetty.

MO & JM: ”Jos tavaramerkkiä ei ole käytetty yli viiteen vuoteen, voi jokin toinen taho pyrkiä kumoamaan rekisteröinnin. Merkki ei kumoudu automaattisesti, vaikka sitä ei ole käytetty, mutta pitkä, käyttämätön ajanjakso tekee siitä haavoittuvan. EU:n tavaramerkkivirasto esimerkiksi katsoi äskettäin, ettei McDonald’s ollut toimittanut tarpeeksi näyttöä BIGMAC-tavaramerkin käytöstä ja siksi kumosi tämän rekisteröinnin.”

6. Ehkäise tavaramerkin vesittyminen

Tavaramerkin vesittyminen, eli muuttuminen yleissanaksi, on vakava uhka tavaramerkille. Esimerkiksi aspirin, nylon, bikini ja kännykkä ovat vuosien saatossa muuttuneet tavaramerkeistä yleissanoiksi. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että yritys menettää yksinoikeutensa tavaramerkkiin. 

MO & JM: ”Erota tavaramerkki ympäröivästä tekstistä, kirjoita se esimerkiksi isoilla kirjaimilla tai isolla alkukirjaimella. Älä taivuta sitä verbiksi, käytä yleissanaa tavaramerkin ohella ja käytä tavaramerkkiä useille erilaisille tuotteille. Seuraa myös, miten tavaramerkkiäsi käytetään mediassa, sanakirjoissa sekä kilpailijoiden toimesta ja käänny tarvittaessa asiantuntijan puoleen. Laadi myös sisäiset ohjeistukset tavaramerkkien oikeasta käytöstä oman väen lisäksi jälleenmyyjille ja yhteistyökumppaneillesi.”

7. Puutu tavaramerkkisi loukkauksiin oikealla tavalla

Jos havaitset, että tavaramerkkiäsi käytetään luvattomasti esimerkiksi kilpailijan markkinoinnissa, on tärkeää reagoida tilanteeseen heti, käydä tilanne läpi asiantuntijan kanssa ja puuttua loukkauksiin oikealla tavalla. Muuten brändisi tunnettuus ja arvo ovat vaarassa rapautua.

MO & JM: ”Jos yritys on kauan passiivinen tavaramerkin loukkaustapauksessa, voi käydä niin, ettei loukkaukseen voi enää puuttua. Puuttuminen kannattaa hoitaa korrektisti, mieluiten asiantuntijan avulla.

Lue lisää tavaramerkkien rekisteröinnistä täältä.

Ota yhteyttä

 

LUE LISÄÄ