3.7.2018

Joni Vehmas siirtyi radiotekniikan tutkijan työstä patenttiasiamieheksi Kolsterille, jossa hän nauttii jokapäiväisestä ongelmanratkaisusta ja monipuolisista asiakaskontakteista.


Oivallus toi alalle

Olen aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä ja tekniikasta. Väittelin tekniikan tohtoriksi kolme vuotta sitten ja sen jälkeen jatkoin radiotekniikan alan post doc -tutkijana Aalto-yliopistossa. Tiedemaailma on kiehtova, mutta halusin miettiä vaihtoehtoja tutkijan uralle. Useampi tutkijakollegani oli työllistynyt immateriaalioikeusalalle ja oivalsin, että alalle voivat hakeutua muutkin kuin valmiit patentti- ja IPR-juridiikan asiantuntijat. Kolsterilla olen saanut mahdollisuuden kouluttautua patenttiasiamieheksi työn ohessa. Ala tuntuu omalta, ja olen valmis oppimaan koko ajan uutta.

Monipuolisuus ruokkii keksintöjä

Oma erikoisalani, tietoliikennetekniikka, linkittyy keksintöjen maailmassa moneen muuhun alaan. Erityisesti esineiden internetin (IoT) myötä missä tahansa laitteessa voi olla antenneja, sensoreita ja prosessoreita, jotka kommunikoivat muiden laitteiden tai pilvipalveluiden kanssa. Alan keksinnöt ovat usein poikkitieteellisiä ja niihin voi liittyä laitteita, prosesseja ja ohjelmistoja. Suojaamissani keksinnöissä on hyödynnetty esimerkiksi radiotekniikkaa, mittaustekniikkaa, tehoelektroniikkaa, materiaalitekniikkaa ja koneoppimista. Tietoliikennetekniikan uusimmat innovaatiot IoT:stä 5G:hen ruokkivat omaakin uteliaisuuttani.

Globaali työkenttä

Työni on monella tavalla kansainvälistä. Patenttihakemukset kirjoitan englanniksi, joka on usein kirjeenvaihtokieli myös asiakkaiden ja virastojen kanssa. Yritysten IPR-yhdyshenkilöt voivat olla missä päin maailmaa tahansa, ja keksijöidenkin äidinkieli on yhä useammin jokin muu kuin suomi. Patentit ovat maakohtaisia, joten teen yhteistyötä eri maiden patenttiasiamiesten kanssa. Kansallisissa käytännöissä ja patenttilainsäädännöissä voi olla merkittäviäkin eroja, eikä patenttihakemusten käsittelykieli aina ole englanti, joten apua tarvitaan puolin ja toisin. Yhteistyötä edesauttaa Kolsterin laaja kansainvälinen partneriverkosto.

Kiina näkyy työpöydälläni

Kiinalaisten yritysten tulo ryminällä Euroopan markkinoille näkyy minunkin työpöydälläni. Kiinalaiset hakevat keksinnöilleen aktiivisesti eurooppapatentteja, jotka perustuvat kiinalaisiin patenttihakemuksiin. Olen auttanut kiinalaisia asiamieskollegojani eurooppapatentin saamisessa esimerkiksi laatimalla eurooppalaisten patenttikäytäntöjen mukaisia vastineita Euroopan patenttiviraston välipäätöksiin.

Asiakkaalle parhaat ratkaisut

Työni on asiakaspalvelua, jossa asiakkaan tarve on etusijalla. Tämän vuoksi aktiivinen yhteydenpito ja kommunikointi asiakkaan kanssa on tärkeää patentointiprosessin kaikissa vaiheissa. Uutta keksintöä suojattaessa käymme ensin yhdessä läpi yrityksen suojaustavoitteet ja keksinnön oleelliset piirteet. Pyrin kiteyttämään keksinnön patenttihakemuksen muotoon niin, että asiakas saa keksinnölleen mahdollisimman laajan suojan. On myös oleellista osata suositella kunkin asiakkaan kullekin keksinnölle tarkoituksenmukaisimmat suojaustavat ja -strategiat. 

Mentorointi auttoi alkuun

Kolsterilla olen saanut parasta mahdollista mentorointia patenttiasiamieskollegoiltani. Puolitoista vuotta sitten, heti työt aloitettuani, pääsin laatimaan ensimmäistä patenttihakemustani kansainväliselle tietotekniikka-alan yritykselle oman mentorini ohjauksessa. Hakemusten kirjoittamiseen ja patenttivirastojen välipäätöksiin vastaamiseen sisältyy paljon analyyttistä ongelmanratkaisua, sanatarkkaa muotoilua sekä patenttilainsäädäntöihin perehtymistä. Itseopiskelu on tärkeää, mutta alan parhaat toimintamallit oppii tehokkaimmin käytännön työn kautta. Arvostankin Kolsterilla sitä, että ilmapiiri on avoin ja kenen tahansa kollegan kanssa on helppo tehdä yhteistyötä haastavissa tilanteissa.

Pätevyys askel askeleelta

Patenttiasiamiehen ammattipätevyys rakentuu kokemuksen ja koulutuksen kautta. Ensimmäinen askel oli Aalto PRO:n koulutus, niin sanottu pitkä patenttikurssi. Se sisälsi kaksi kurssipäivää kuukaudessa vajaan vuoden ajan ja opintomatkan Euroopan patenttivirastoon Müncheniin. Seuraavat tavoitteeni ovat suomalainen patenttiasiamiestutkinto ja sen jatkona EQE-tutkinto (European Qualifying Examination), joka oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä. Sen jälkeen voin esimerkiksi puolustaa asiakkaideni patentteja kilpailijoiden hyökkäyksiltä alan legendaarisissa suullisissa väite- ja valituskäsittelyissä Euroopan patenttivirastossa. Kun pärjäät suullisissa käsittelyissä puolustajan tai hyökkääjän roolissa, olet kovan luokan patenttiammattilainen. 

Saan haastaa itseni

Jokainen patenttihakemus ja sen virastokäsittely opettaa minulle jotain uutta sekä patentointiprosesseista että teknologiasta, johon patenttihakemuksen keksintö liittyy. Kiinnostavaa työssäni onkin juuri se, että kaikki hakemukset ja asiakkaat ovat erilaisia. Olen saanut tehdä työtä monipuolisesti sekä isoille että pienille yrityksille ja laatia patenttihakemuksia hyvinkin erilaisille innovaatioille. Myös kytkökseni akateemiseen maailmaan on ilokseni säilynyt, sillä olen saanut hoitaakseni jo neljästä eri yliopistosta lähtöisin olevia keksintöjä.   

Patenttiasiamiehen unelma

Olisi todella kiinnostavaa ja inspiroivaa, jos saisin joskus työpöydälleni keksinnön, joka liittyy jollakin tavalla radiotekniikan alalta tekemääni väitöskirjaan ja se johtaisi patenttiin ja kaupalliseen tuotteeseen kansainvälisillä markkinoilla. Väitöskirjani käsitteli sähkömagneettisia komposiittimateriaaleja ja niiden käyttöä antennisovelluksissa. Keksintö voisi liittyä esimerkiksi uudentyyppiseen IoT-sensoriin tai antennirakenteeseen, joka veisi ICT-alan teknologiaa harppauksen eteenpäin.

Kiinnostaako sinua ura Kolsterilla?

Ota yhteyttä

Joni Vehmas

joni.vehmas@kolster.fi, 

050 436 4787

patent-Joni-Vehmas

 

KIINNOSTAAKO PATENTTIURA KOLSTERILLA?

Vahvasti kansainvälinen Kolster tarjoaa monia urapolkuja. Laaja asiakaskuntamme maailman suurimmista yrityksistä toimintansa alkuvaiheessa oleviin paikallisiin startup-yrityksiin antaa asiantuntijalle mahdollisuuden tarttua monipuolisiin haasteisiin ja kehittyä IPR-ammattilaisena. Kansainvälisyys on vahvasti mukana päivittäisessä toiminnassamme. IPR-työpaikat eivät tästä parane.

Tällä hetkellä haemme erityisesti ICT-, kone- ja sähkötekniikan alan patenttiasiamiehiä. Lue lisää.

By Kolster

UUSIMMAT

KIINNOSTUITKO?

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat uusinta tietoa IPR-alalta.