Patentit  ⋅   Uratarinat  ⋅   Blogit

Pohjoisen Suomen IPR-tuntija nauttii joukkuepelistä

05.02.2019
Takaisin

4.2.2019

Kolsterin Oulun-toimiston esimies, eurooppapatenttiasiamies Sami Aromaa tuntee teknologioiden patentoinnin juuria myöten ja tietää, että asiakas ostaa nykyään IPR-kumppanuutta, ei pelkkiä palveluja.

”Kolster patentoi oman keksintöni”

Tulin tehneeksi yhden keksinnön, kun olin opiskeluaikanani töissä yliopiston tietoliikennelaboratoriossa. Keksintöni liittyi digitaalisen tietojensiirtojärjestelmän häiriönvaimennukseen tilanteissa, joissa häirintä on tyypillisesti tahallista. Kotimainen televiestintäalan toimija rahoitti tuota projektia, halusi patentoida keksinnön ja kääntyi Kolsterin puoleen. Niin pääsin keksijän näkökulmasta seuraamaan läheltä patentointiprosessia.

Olin muutaman vuoden Oulun yliopistossa sekä tutkimusapulaisena että tutkijana. Jatko-opinnot ja väitöskirja eivät sytyttäneet kipinää samalla tavalla kuin Kolsterin työpaikkailmoitus, ja näin päädyin IPR-alalle ja töihin Kolsterille vuonna 2004. Ala vaikutti kiehtovalta ja vähän jopa mystiseltä.

”Työni suola on monipuolisuus”

Oulussa on paljon tietoliikenne- ja ohjelmistoalan yrityksiä, joten olen päässyt alusta asti käyttämään asiantuntemustani asiakkaiden kanssa. Nyt myös johdan 11-henkisen Kolsterin Oulun-toimiston työtä.
Parhaillaan työpinossani odottaa edistämistä nippu eri työvaiheissa olevia patenttihakemuksia: alkuvaiheessa olevia keksintöaihioita, vireillä olevia patenttihakemuksia ja osa myöntöprosessissa olevia, pian myönnettyjä patentteja. Yksi työn suola onkin se, että rinnakkain saattaa olla vireillä hyvin erilaisia työprojekteja.

Näen työssäni tulevaisuutta. Kun muutosvauhti kiihtyy, on etuoikeus pysyä muutoksessa mukana yksinkertaisesti tekemällä omaa työtään. Perehtyminen asiakkaiden alati kehittyvään teknologiaan ja IPR-tarpeisiin on samalla jatkuvaa opiskelua.

Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot luovat monia mahdollisuuksia, ja esimerkiksi ajoneuvoihin tulee koko ajan lisää tekoälyä. Työssäni olen tekemisissä muun muassa sellaisen infran kanssa, joka mahdollistaa itse ajavien ajoneuvojen yleistymisen.

”Keksintö voi olla algoritmi tai uusi bitti”

Teknologiakeksinnöt eivät ole nykyään välttämättä suuria läpimurtoinnovaatioita, vaan paljon enemmän tehdään pieniä parannuksia jo olemassa oleviin ratkaisuihin. Erot uusien keksintöjen ja jo tunnettujen ratkaisujen välillä ovat hiuksenhienoja, ja tämä on patenttiasiamiehen työni ydintä: on nähtävä se pieni ero ja osattava tehdä siitä tarpeeksi suuri, jotta keksinnölle saadaan patentti.

Keksintö voi olla vaikkapa ohjelmiston pätkä, algoritmi, työkoneen osa tai uusi bitti matkapuhelinjärjestelmän standardiin. Tehtäväni on ymmärtää keksinnön käyttötarkoitus liiketoiminnassa ja suojata ne keksinnön piirteet, jotka parhaiten tukevat liiketoimintaa. Joskus on järkevää suojata keksinnöstä käyttäjälle ilmenevät piirteet. Toisinaan taas suojataan käyttäjälle piilossa olevia ominaisuuksia, mutta tavalla, jolla patenttiloukkaukset voidaan todentaa. Patenttiasiamieheltä vaaditaankin kykyä hahmottaa keksinnöstä ne olennaiset piirteet, jotka sekä täyttävät patentoitavuuskriteerit että tuottavat asiakkaan patentoinnista hakemaa lisäarvoa.

Harva asiakkaistani hakee patenttia vain Suomeen, joka nähdään usein hyvin pienenä markkina-alueena. Kenttänä on yleensä koko Eurooppa ja usein myös Yhdysvallat. Patenttihakemusta laatiessani pidän mielessä, että hakemuksen on kestettävä myös eri maiden patenttilainsäädäntöjen erityisvaatimukset. Itselleni työn kansainvälisyys on jo eräänlainen itsestäänselvyys.

”Työ perustuu lujaan luottamukseen”

Omissa asiakkuuksissani korostuvat täkäläiset elinkeinoelämän painopisteet: tietoliikenneala, hyvinvointiteknologia, sensoriteknologia sekä ohjelmistokeksinnöt.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on viime vuosina muuttunut olennaisesti. Me patenttiasiamiehet olemme entistä lähempänä heitä, ja meidän on tärkeää ymmärtää asiakkaan yrityksen liiketoiminnan kokonaisuus ja edistää sitä IPR:n keinoin. Tämä suuntaus vain vahvistuu tulevaisuudessa: asiakas ei osta asiamiehen palveluja, vaan kumppanin, joka ajattelee hänen puolestaan IPR:ää kokonaisuutena ja hoitaa sitä proaktiivisesti. Koska työ perustuu äärimmäiseen luottamukseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ruohonjuuritasolla työtä tekee ihminen ihmiselle, ei yritys yritykselle.

Työn suurimmat haasteet syntyvät siitä, että asiakas uskoo käytettäväksemme tärkeimmät liikesalaisuutensa. Olemme vastuussa isoista asioista. Kirjoittamissamme dokumenteissa voi olla pelissä asiakkaan koko liiketoiminta – etenkin aloittavilla yrityksillä.

”Yllätykset pitävät virkeänä”

Ne yritykset, jotka patentoivat strategisesti, ymmärtävät IPR:n merkityksen laajasti. Esimerkiksi Nokian menestystarina ja myönteinen asenne IPR:ään on levittänyt samaa asennetta pk-yrityksiin. Nyt pienetkin firmat ymmärtävät IPR-strategioiden merkitystä yhä paremmin, tietävät mitä siltä haluavat ja pystyvät haastamaan meitä asiamiehiä hyvällä tavalla.

Oman mielenkiintonsa työhöni tuovat jatkuvasti eteen tulevat yllätykset. Patentoinnin kriittisin vaihe on patenttihakemuksen laadinta – silloin patenttihakemukseen rakennetaan se työkalupakki, jonka kanssa on selvittävä koko patentoinnin elinkaari. Myöhemmässä vaiheessa mahdollisuudet hakemuksen asiasisällön muokkaamiseen ovat hyvin rajalliset.

Toisaalta vaikka rakentaisin hakemuksen kuinka hyväksi, patenttivirastot saattavat silti antaa odottamatonta palautetta. Kaikkeen ei pysty koskaan varautumaan, mutta huolellisesti rakennettu patenttihakemus tarjoaa suojaverkot myös yllätysten varalle

”Joukkuepeliä töissä ja vapaalla”

Asiakaspalvelu on minun juttuni. Nautin siitä, että saan auttaa muita. Samalla pääsen miettimään asioita monelta kantilta ja laatimaan asiakkaille erilaisia skenaarioita. Se onnistuu, kun osaa kuunnella asiakasta – tämä on tärkeämpää kuin jatkuva äänessä oleminen.

IPR-asiantuntijan ja -toimiston esimiehen työ on selkeästi joukkuelaji. Sama linja jatkuu vapaa-ajallani, kun pelaan salibandyä. Viime vuosikymmenen kakkosdivaripelit ja valmentamiset ovat vaihtuneet ikämiessarjaan ja G-junioreiden perhesählyyn. Ne auttavat tyhjentämään pään päivän töistä mutta myös antavat uutta virtaa seuraavien IPR-kiemuroiden ratkomiseen.

Ota yhteyttä

Sami Aromaa
+358 40 5634735
sami.aromaa@kolster.fi