Skip to content

Saksa ratkaisee uuden eurooppalaisen patenttijärjestelmän etenemisen

14.05.2018

14.5.2018

Pitkään suunnitteilla olleen yhtenäispatentin (unitary patent, UP) ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (unified patent court, UPC) voimaantulo liikahti merkittävän askeleen eteenpäin, kun Iso-Britannia ratifioi 26.4.2018 sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta Brexit-valmisteluistaan huolimatta.

Uuden eurooppalaisen patenttijärjestelmän voimaantulo edellyttää ja on odottanut, että kolmetoista sopimuksen allekirjoittaneesta EU-jäsenvaltiosta (25/28) ratifioi UPC-sopimuksen, ja että näiden maiden joukossa on kolme merkittävää EU-patenttimaata eli Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Ranska on ratifioinut sopimuksen jo aiemmin, samaten Suomi.

Saksan ratifiointia odotetaan ─ yritysten kannattaa nyt harkita patenttistrategiansa 

Tällä hetkellä järjestelmän voimaantulo odottaa, että Saksa ratifioi UPC-sopimuksen. Sen jälkeen uusi eurooppalainen patenttijärjestelmä kattaa kaikki patentin myöntämishetkellä UPC-sopimukseen liittyneet EU-maat. Katso täältä mitkä maat ovat jo ratifioineet sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta.

Saksan on kuitenkin ensin ratkaistava voimaantulon viimeisimmätkin esteet eli yksityishenkilön Saksan tuomioistuimelle jättämän valituksen, jonka mukaan UPC saattaisi olla jopa Saksan perustuslain vastainen. Lisäksi Alternative für Deutschland -puolue on jättänyt Saksan parlamentille (Bundestag) aloitteen kumota lait, jotka mahdollistavat liittymisen järjestelmään. Aloite ei ole saanut muiden puolueiden kannatusta, mutta vaatii asianmukaiset valiokuntakäsittelyt. Asiat voivat nyt edetä nopeastikin, mikäli tuomioistuin käsittelee valituksen nopeasti ja kumoaa sen.  

Eurooppapatenttiasiamies Marjut Honkasalo - Kolster

 - Yritysten kannattaa miettiä jo nyt tapauskohtaisesti, mitkä nykyiset eurooppapatentit saavat jäädä yhdistettyyn patenttituomioistuimeen ja mitkä eivät, sanoo eurooppapatenttiasiamies Marjut Honkasalo.

- Kun Saksa ratifioi UPC-sopimuksen, lähes kaikki myönnetyt eurooppapatentit siirtyvät automaattisesti UPC:n tuomiovallan alle. On kuitenkin mahdollista poistaa jo ennakoivasti patentteja UPC:n tuomiovallan alaisuudesta (opt-out) ennen järjestelmän voimaantuloa, jos haluaa pitää ne maakohtaisen oikeusjärjestelmän piirissä. Poistamismahdollisuus avautuu vain päivä sen jälkeen, kun Saksa ilmoittaa ratifioivansa sopimuksen. Siksi yritysten kannattaa miettiä strategiset valinnat hyvissä ajoin, jotta nykyiset EP-patentit ja EP-patenttihakemukset eivät ainakaan vastoin patentinhaltijan tahtoa tai etua joudu UPC:hen.

- Patenttiasiamiehenä tulkitsen myös Iso-Britannian UPC-ratifiointia niin, että Brexit-neuvotteluissa on vielä mahdollista sopia, että Iso-Britannia pysyy mukana UPC-sopimuksessa EU-eron jälkeenkin. Se tarkoittaa, että yhdistetty patenttituomioistuinsopimus ratkaisisi myös Iso-Britanniassa voimassa olevien, kansallisten EP-patenttien riidat EU-eron jälkeenkin, vaikkakaan yhtenäispatenttia (UP) ei enää olisi mahdollista saada Iso-Britanniaan.  

Yhtenäispatentti on vaihtoehto nykyiselle eurooppapatentille ei sen korvaaja

Yhtenäispatentti tarkoittaa vaikutukseltaan yhtenäistä patenttia, joka olisi voimassa samanlaisena kaikissa niissä EU-maissa, jotka ovat ratifioineet tuomioistuinsopimuksen (UPC). Yhtenäispatentti on tarkoitettu alueelliseksi vaihtoehdoksi nykyiselle eurooppapatentille, joka pitää saattaa voimaan jokaisessa maassa erikseen myöntämisen jälkeen. Siirtymäajan päätyttyä perinteisiäkään eurooppapatentteja ei kuitenkaan voi irrottaa UPCn tuomiovallasta. Siirtymäajan pituus on vähintään 7 vuotta.

Uusi eurooppalainen patenttijärjestelmä tulee parhaassakin tapauksessa kattamaan vain EU-alueen, joten sen ulkopuolelle jää suhteellisen monta Euroopan patenttisopimuksen 38 jäsenmaasta. Näitä maita ovat esimerkiksi Norja, Turkki ja Sveitsi.

Uusi eurooppalainen patenttijärjestelmä ei siis tule ainakaan yksinkertaistamaan patenttien hakemista Euroopassa.

Patenttiasiamiehemme auttavat arvioimaan tapauskohtaisesti, milloin kannattaa valita yhtenäispatentti ja milloin maakohtaiset patentit ja maakohtainen oikeusjärjestelmä.

OTA YHTEYTTÄ

Marjut Honkasalo
Partner, European Patent Attorney
marjut.honkasalo@kolster.com
050 524 2413