Tavaramerkit  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   IPR-tietoa

Suomen tavaramerkkilaki harmonisoituu EU-yhteensopivaksi

20.11.2018
Takaisin

20.11.2018

Tavaramerkkien haltijoiden ja hakijoiden asema kohenee monin tavoin, kun uusi tavaramerkkilaki tulee voimaan ensi vuonna. Kolsterin tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa on tyytyväinen uudistukseen, joka tuo useita parannuksia tavaramerkkien haltijoiden ja hakijoiden asemaan ja oikeusturvaan.

Pitkään valmisteltu Suomen tavaramerkkilain ja siihen liittyvien lakien uudistus on edennyt eduskunnan käsittelyyn (HE 201/2018), ja kokonaisuudistus astuu voimaan kevään 2019 aikana.

Uudistuksen tarkoituksena on erityisesti EU-jäsenmaiden kansallisten lainsäädäntöjen yhtenäistäminen. Suomessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tavaramerkkien luokitukset täsmentyvät EU-käytäntöjen mukaisiksi. Niin sanotut luokkaotsikot eivät enää riitä, vaan tavaramerkkien haltijoilla ja hakijoilla on velvollisuus yksilöidä sanatarkasti ne tavarat ja palvelut, jotka halutaan saada tavaramerkin suoja-alan piiriin.

"On katsottu, että luokkaotsikon käyttö antaa kohtuuttoman laajan suojan tavaramerkille, jota tuskin koskaan tullaan käyttämään kaupallisena tunnuksena kaikille niille jopa tuhansille tavaroille ja palveluille, jotka yksi laaja luokkaotsikko voi kattaa. Täsmällisyyden vaatimus tulee selkiyttämään tavaramerkkirekisteriä ja suojan tulkintaa", Joose Kilpimaa kertoo.

Tavaramerkkirekisteröintien kumoaminen helpottuu

Lakiuudistus selventää myös toiminimen ja tavaramerkin suhdetta tilanteessa, jossa yrityksen yleistoimialarekisteröinti muodostuu tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi.

”Toiminimen osittainen kumoaminen on merkittävä parannus tavaramerkkien hakijan asemaan. Tavaramerkkihakemuksen esteeksi tullut toiminimi on mahdollista kumota osittain käyttämättömällä toimialalla, joka on päällekkäinen hakemuksen kattamien tavaroiden tai palveluiden kanssa.”

Myös mahdollisuus tavaramerkin hallinnolliseen mitätöintimenettelyyn on merkittävä parannus.

”Tavaramerkkirekisteröintien kumoamismenettely siirtyy markkinaoikeudelta hallinnolliseksi prosessiksi Patentti- ja rekisterihallitukselle, mikä tuo prosessiin nopeutta ja kustannustehokkuutta”, Kilpimaa toteaa.

Tavaramerkki voi olla logo tai hologrammi

Graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistaminen tavaramerkkihakemuksesta avaa puolestaan ovia täysin uudenlaisten tavaramerkkien rekisteröinnille.

”Esimerkiksi hologrammien, multimediamerkkien ja kuosien rekisteröinti tavaramerkkinä helpottuu. Tulemmekin näkemään lähitulevaisuudessa aivan uudenlaisia, tavanomaisista tavaramerkeistä poikkeavia tavaramerkkityyppejä”, Kilpimaa sanoo. 

Uudistuksen yksityiskohtaisemmat käytännön vaikutukset tavaramerkkien haltijoille − erityisesti vaatimus täsmällisemmästä luokituksesta − tarkentuvat myöhemmin.

Merkittävimmät uuden tavaramerkkilain tuomat muutokset

  1. Tavaramerkkirekisteröinnin hallinnollinen kumoaminen tuomioistuinmenettelyn sijaan
  2. Graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistaminen
  3. Toiminimien osittainen kumoaminen
  4. Tavara- ja palveluluetteloiden tarkentaminen
  5. Uudistamispäivän laskeminen hakemuspäivästä
  6. Rikosvastuun ulottaminen EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusrekisteröintien loukkauksiin

Lue lisää lakiuudistuksesta 12.6.2018 pidetyn aamiaisseminaarimme koosteesta:
Tavaramerkkilain muutokset avaavat yrityksille uusia ovia

Haluatko lisätietoja lakiuudistuksesta, tavaramerkkiluokituksista, uuden ajan tavaramerkeistä tai muuta neuvontaa tavaramerkkiasioissa?

Ota yhteyttä

Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa

Joose Kilpimaa
Associate Partner, Head of Trademarks, European Trademark Attorney
joose.kilpimaa@kolster.com
041 501 4507