Patentit  ⋅   Uratarinat  ⋅   Blogit

Tavallinen patenttiasiamies on timanttinen sanataituri

02.09.2019
Takaisin

2.9.2019

Patenttiasiamies ja Kolsterin Helsingin-patenttiyksikön johtaja Ari Parta on mielestään ”täysin tavallinen”. Uusien keksintöjen sanallinen kuvaaminen patenttihakemuksiin vaatii kuitenkin poikkeuksellisen paljon teknologiaosaamista ja kärsivällisyyttä. 

Opiskelin Tampereella sähkötekniikkaa ja erikoistuin tehoelektroniikkaan. Kuulin ensimmäisen kerran Kolsterista tehdessäni diplomityötäni ABB:llä, joka oli jo silloin Kolsterin asiakas. Hain avointa patenttiasiamiehen paikkaa tietämättä IPR-alasta yhtään mitään.  

Tarvitsen teknologiaosaamista työssäni jatkuvasti, kun kuvaan patenttihakemuksiin sanallisesti uusien teknisten laitteiden toimintaa ja rakennetta. Jotta keksinnön voi kuvata hakemuksessa riittävän tarkasti ja selkeästi, keksinnön ominaisuudet ja toimintaperiaate on ymmärrettävä perusteellisesti.

Vahvin osaamisalueeni liittyy sähkömoottorikäyttöihin. Kyse on sähkömoottoreiden ohjaamisesta taajuusmuuttajilla, joita Suomessa tutkitaan ja kehitetään paljon. Vaikka suurin osa päivätyöstäni on juuri patenttiasioiden hoitamista, esimiehenä huolehdin myös yksikkömme asiamiesten töiden jakautumisesta ja etenemisestä.

”Suulliset käsittelyt vaativat reagointikykyä”

Patentointiprosessi on alusta loppuun saakka pääasiassa kirjallinen. Kun pyrimme saamaan kilpailijan patentin kumoon tai vaihtoehtoisesti kilpailija yrittää saada asiakkaamme patentin kumoon, tehdään väite, jonka käsittely saattaa johtaa suulliseen käsittelyyn. Silloin väitekäsittely ratkaistaan Euroopan patenttiviraston tutkijoiden edessä paikan päällä. Suulliset käsittelyt ovat yksittäisinä työtehtävinä kaikkein mieleenpainuvimpia, sillä ne poikkeavat patentoinnin tavanomaisesta hidastempoisuudesta.

Näissä käsittelyissä on pyrittävä vakuuttamaan tutkijat suullisesti siitä, miksi vastapuolen patentti pitäisi kumota tai miksi asiakkaamme patentti tulisi pitää voimassa. Oman casen on oltava selkeästi mielessä, jotta asiansa osaa esittää vakuuttavasti ilman papereita. Lisäksi on oltava valmis reagoimaan jatkuvasti muuttuvaan ja etenevään tilanteeseen.

”Ihminen haluaa oppia uutta”

Uusien teknologioiden kuvaaminen sanallisesti on toisinaan haastavaa, vaikka minulla on parinkymmenen vuoden patentointikokemus. Esimerkiksi väitöskirjoihin liittyvät keksinnöt ovat usein teknisesti niin edistyksellisiä, että keksinnön toiminnasta on hankalaa luoda tarkkaa ja selkeää kirjallista kuvausta. Huomaan oman kehitykseni siitä, että kokemus on harjaannuttanut silmää ja löydän patenttihakemusta kirjoittaessani aineistosta yksityiskohtia, joita en ehkä aiemmin olisi huomioinut. 

Kolster on pitänyt minusta hyvää huolta vuodesta 1997 saakka. Työni on mielenkiintoista ja aina riittää uutta opittavaa. Mielestäni ihminen on henkisesti kuollut, jos hän ei halua enää oppia uutta. Esimerkiksi moottorikäyttöihin liittyy nykyään paljon uudenlaista tiedonsiirtoon ja ohjelmistoihin liittyvää teknologiaa, joka menee oman teknologisen osaamisalueeni ohitse ja josta haluaisin oppia enemmän. Myös ohjelmistojen suojaamiseen patentilla liittyy erityispiirteitä, joiden jatkuva opettelu on tarpeen.

”Konkreettiset tulokset vievät kuukausia”

Esimiestyöhön liittyy paljon sekalaisia juoksevia henkilöstöasioita. Haastavinta on kuitenkin rekrytointi. IPR ei ole suomalaisten yleisin unelma-ala, ja esimerkiksi teollisuus vetää puoleensa niin paljon valmistuneita, että meidän pienemmälle ja tuntemattomammalle alallemme ei ole tungosta. Tosin moni IPR-alalle sattumankin kautta päätyvä myös jää tälle tielle, ja niinhän kävi minullekin.

Suurimman osan arjestani vievät patenttiasioihin liittyvät asiakastyöt, kuten patenttihakemusten laatiminen tai välipäätöksiin vastaaminen. Yhteydenpito on erityisen tiivistä uusien asiakkaiden kanssa. Usein asiakkaat tietävät suurin piirtein, kuinka patentilla voi suojata tuotekehityksen tuloksia. Tehtäväni on selittää, miten suojattava keksintö on kuvattava patenttihakemuksessa ja kuinka varsinainen patentointiprosessi kulkee.

Konkreettisesti hakemuksen teko ja patentointiprosessi lähtee riittävien materiaalien varmistamisesta. Käyn läpi kaiken mahdollisen asiakkaalta saamani kirjallisen materiaalin ja tarkastan, mitä asiakkaan tulisi vielä tehdä, jotta patentoinnissa päästään liikkeelle tehokkaasti. Toisinaan asiakkaan antamat tiedot eivät riitä kattavan patenttihakemuksen kirjoittamiseen tai keksinnön ydin jää vielä epäselväksi. Silloin tapaamme ja kerään tarvittavat lisätiedot.  

Sekä esimiehen että asiamiehen työ edellyttävät rauhallisuutta ja erityistä keskittymiskykyä, sillä harvemmin saavutamme nopeita tuloksia. Patenttihakemuksen kirjoittaminen on jo sinänsä asiakkaalle arvokasta, mutta varsinaisen patentin saamisessa kestää vuosia. Työni erityispiirre onkin kova työ sellaisen tavoitteen eteen, jonka konkreettiset tulokset näkyvät vasta kuukausien tai jopa vuosien kuluttua.

”On oltava monipuolinen ja kansainvälinen”

Nykyään asiakkaamme toivovat selkeästi entistä enemmän ja monipuolisempia IPR-palveluita suojaukseen.  Yhä useammin apua kaivataan esimerkiksi patenttien kaupallistamiseen ja lisensointiin. Osa ammattitaitoamme on asiakkaiden IPR-tarpeiden tunnistaminen ja taito tarjota heille räätälöityjä vaihtoehtoja ja ratkaisuja laajasta tarjonnastamme.

Toinen selkeä IPR-trendi on kansainvälisyys. Lähtökohtaisesti suurin osa asiamiehistämme onkin eurooppapatenttiasiamiehiä eli olemme tittelinkin puolesta asemoituneet eurooppalaisiksi toimijoiksi.

Kotioloissa olen täysin tavallinen ja käytän vähäisen vapaa-aikani erilaisissa arkipuuhissa, usein sohvalla makoillen. Kasvoin Jämsässä Keski-Suomessa, ja nykyisin asun Porvoossa. Luonto on aina ollut minulle tärkeä, ja pidän rauhallisesta ulkoilusta. Olenkin mielestäni tylsä tyyppi, mutta ihan sinut tylsän itseni kanssa. Silloinhan siinä ei ole mitään vikaa?

Haluatko patenttiammattilaiseksi?

Tulevaisuuden tekijöille löytyy urapolkuja muun muassa Ari Parran vetämässä patenttiyksikössä,
ota yhteyttä:

Ari Parta
ari.parta@kolster.fi
050 552 6594