Tavaramerkit  ⋅   Patentit  ⋅   IPR-strategia  ⋅   Mallioikeudet  ⋅   Rahoituspalvelut  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Turvaa yrityksesi ainutlaatuisuus

06.05.2019
Takaisin

6.5.2019

Onko yrityksessäsi kehitetty jotakin ainutlaatuista? On tärkeää turvata oma erikoisosaaminen kilpailijoita ja jäljittelijöitä vastaan. Jo kolmen vartin maksuton keskustelu IPR-asiantuntijan kanssa auttaa hahmottamaan suojauksen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, rohkaisee Kolsterin eurooppapatenttiasiamies Håkan Niemi.

”Tarjoamme päätöksentekopallottelua”

Immateriaalioikeudet (Intellectual Property Rights, IPR) konkretisoivat yritysten aineettoman omaisuuden ja varmistavat laillisen oikeuden omiin ideoihin ja tuotekehityksen tuloksiin. Tärkeiden IPR-asioiden kanssa ei kannata tuskailla yksin.

Me kokeneet suojauksen ammattilaiset ehdimme parhaimmillaan louhia esiin yrityksellesi oleellista IPR-tietoa jo yhdessä kartoitustapaamisessa. Alle tunnin keskustelussa ja täysin kuluitta voit saada yleiskäsityksen siitä, onko esimerkiksi keksinnöllesi saatavissa yksinoikeus.

Kuulet lisäksi asiantuntijan näkemyksen ja suosituksen siitä, millä tavalla tuotekehitys- ja suojausprosessia kannattaa viedä yrityksessäsi eteenpäin, minkälaisia suojauksen vaihtoehtoja on käytettävissäsi ja minkälainen rahallinen panostus kuhunkin vaihtoehtoon liittyy. Pääset nopeammin asioissa eteenpäin, ja saat arvokasta pallotteluseinää yrityksesi strategisten päätösten pohtimiseen.

”Voit taklata kuluja hyvällä suunnittelulla”

Monesti pienet yritykset pelkäävät turhankin paljon suojauksen, erityisesti patentoinnin, aiheuttamaa taloudellista kustannustaakkaa. Hyvällä suunnittelulla ja ajoituksella löydämme yleensä keinot optimoida kustannuksia. Patentti suojaa teknisiä innovaatiota, mutta tämä ilmeisin ja kallein suojausvaihtoehto ei välttämättä toimi jokaisessa tilanteessa parhaiten.

On ratkaisevan tärkeää pohtia suojauksen tarkkaa kohdentamista sekä sitä, mikä yksittäinen suojamuoto tai suojamuotojen yhdistelmä on kussakin tilanteessa paras ja kustannustehokkain. Pienikin yritys saa kohtuullisilla IPR-alkuinvestoinneilla ydinliiketoiminnalleen riittävän hyvän suojan päämarkkina-alueillaan.

Jos yritykselläsi on aidosti kilpailukykyinen tuote, pystyt suojauksen avulla pitämään kilpailijat loitolla parhaassa tapauksessa jopa kymmeniä vuosia. Näin IPR-investointi maksaa itsensä takaisin.

”Koko maapalloa ei tarvitse suojata kerralla” 

Patentti ja hyödyllisyysmalli ovat molemmat maakohtaisia kielto-oikeuksia eli ne on rekisteröitävä jokaisessa maassa erikseen. Patentti voi olla voimassa 20 vuotta, ja hyödyllisyysmalli 10 vuotta. Patentoinnin kustannukset ovat karkeasti 10 000 euroa per maa ja hyödyllisyysmallin 4 0006 000 euroa. Miten monta maata oikeasti tarvitset, jotta voit saada suojauksesta hyötyä liiketoimintaan? Koko maapalloa ei tarvitse suojata kannattavan liiketoiminnan turvaamiseksi.

Teknologian suojausta kannattaa arvioida laajasti ja luovasti siinä missä tavaramerkkien ja muotoilun suojaakin. Koko EU-alueen kattavan yhteisömallin saa noin 1 500 eurolla, joka sisältää sekä asiantuntijatyön että viranomaismaksut. EU-tavaramerkin kustannus on hieman korkeampi ja suoja-aika 10 vuotta kerrallaan ilman takarajaa. Yhteisömalli suojaa tuotteen ulkomuodon 5 vuodeksi kerrallaan, enintään 25 vuoden ajan.

Suojamuotoja älykkäästi käyttäen pienikin yritys voi saada liiketoiminnalleen suojan hallittavissa olevilla kustannuksilla.   

”Patentti vai sittenkin hyödyllisyysmalli?”

Hyödyllisyysmalli on pienelle yritykselle erittäin käyttökelpoinen ja varteenotettava suojamuoto. Se on myös suojausteknisesti paljon mainettaan parempi. Hyödyllisyysmallin suojapiiri on tarkasti rajattu, joten kilpailijoiden on käytännössä jopa hankalampi mitätöidä se kuin patentti.

Hyödyllisyysmalli antaa nopean suojan ja kielto-oikeuden kopiointia ja loukkauksia vastaan. Sen rekisteröinnin saa voimaan nopeimmillaan kolmessa kuukaudessa, kun patentin läpimenoaika Suomessa on tyypillisesti kolme neljä vuotta ja Euroopassa viidestä seitsemään vuotta. Hyödyllisyysmallin käyttökelpoisuudesta todistaa sekin, että monet isot yritykset käyttävät sitä menestyksellisesti sekä patentin rinnalla että sen vaihtoehtona.       

Hyödyllisyysmalli on mahdollista laajentaa patenttihakemukseksi 12 kuukauden kuluessa hakemuksen sisäänjätöstä. Vastaavasti patenttihakemuksen voi muuntaa hyödyllisyysmalliksi, mikäli ilmenee ettei teknisen ratkaisun keksinnöllisyys riitä patentiksi asti. Aivan kaikissa maissa keksinnölle ei voi rekisteröidä hyödyllisyysmallia, mutta sen voi saada voimaan noin sadassa maassa myös Kiinassa, missä se on hyvin suosittu suojamuoto.  

”Ajoituskin on osa suojausstrategiaa”

Suojauksessa ja kustannusten optimoinnissa on usein kyse myös ajan pelaamisesta. Pohdimme viitisen vuotta sitten eräälle pienyrittäjälle edullista suojausstrategiaa ja lähdimme liikkeelle suomalaisella hyödyllisyysmallilla. Keksintö oli suursäkin nostolaite, jonka kaupallistamiseen yrittäjä etsi yhteistyökumppania ja lisärahoitusta kansainväliseen liiketoimintaan.

Vuoden sisällä hyödyllisyysmallihakemuksen jättämisestä yrittäjä löysi liikeidealleen partnerin. Matkan varrella oli kypsynyt myös näkemys nostolaitteen hyödyntämisestä satamissa. Yhteistyökumppanin kanssa keksinnöstä valmistettiin prototyypit, ja hyödyllisyysmallirekisteröinti päätettiin laajentaa eurooppapatenttihakemukseksi.

Nyt, noin viisi vuotta alkuperäisen hyödyllisyysmallihakemuksen jättämisen jälkeen, nostolaitekeksintö on rekisteröity patentiksi jo useimmissa Euroopan maissa, joissa on satamatoimintaa. Mukaan on tullut uusiakin rahoittajia. Pienyrittäjä pääsi kiinni Euroopan laajuisiin markkinoihin suhteellisen pienellä riskillä ja noin 5 000 euron alkuinvestoinnilla ja sai ennen kaikkea arvokasta lisäaikaa testata tuoteideaansa ja hankkia rahoitusta ennen kuin investoi merkittävästi keksinnön kansainväliseen suojaukseen.    

”Pieni rengasliike otti suojauksesta hyödyn irti”

Kannattaa myös muistaa, että niin muotoilua suojaava rekisteröity malli kuin tavaramerkkikin antavat hyödyllisyysmallia ja patenttia pidemmän suoja-ajan. Niiden suojaa ei siis kannata väheksyä, käyttääpä niitä yksinään tai muiden suojien vahvistajina.  

Nostan hattua esimerkiksi pienelle rengasliikeyrittäjälle, joka otti yhteyttä suojatakseen kehittämänsä renkaan kitkakuvioinnin mallisuojalla sekä uuden tuotteensa nimen tavaramerkillä. Yrittäjä oli oivaltanut, että pienikin yritys voi käyttää suojauksia, saada niistä hyötyä liiketoimintaansa ja pärjätä isojen yritysten rinnalla samoilla apajilla.

Kitkarengaskuviointi erosi selvästi tunnettujen rengasmallien kuvioinneista. Mallisuojalla yritys sai ulkomuodon kautta suojaa myös renkaan teknisille ominaisuuksille. Keksinnöllisyys olisi tuskin riittänyt patenttiin asti, mutta EU-alueen kattava mallisuoja ja EU-tavaramerkki yhdessä suojasivat uuden rengasliiketoiminnan. Yrittäjä investoi suojauksiin noin kolmetuhatta euroa.  

Mallisuoja voi kohdistua myös vaikkapa lattiakaivon kansirakenteeseen, säiliön muotoon tai koneen tai laitteen käyttöliittymään. Silloin kilpailija joutuu tekemään oman tuotteensa erilaiseksi, kenties hankalammin ja parhaat tekniset ominaisuudet menettäen. Mallisuojalla voi parhaimmillaan suojata välillisesti teknisiäkin ominaisuuksia, kuten säiliön lujuutta tai laitteen ergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä.

Mikäli tuotteella on teknisen uutuuden lisäksi omintakeinen ulkomuoto, hyödyllisyysmallin tai patentin ja mallisuojan yhdistelmä on tehokas suoja. Sitä kannattaa ehdottomasti harkita aina, kun jokin keksinnön tekninen ominaisuus ilmenee tuotteen ulkomuodossa tai tuotteen muotoilu itsessään on selkeä myyntivaltti ja kilpailijoista erottava tekijä.       

”Kuka ehtii ensin – onko liikesalaisuus riski?”

Silloin kun teknologia-alueella on ahdasta ja monet yritykset kehittävät kilpajuoksuna koko ajan uutta, patenttihakemuksen jättämisessäkään ei voi aikailla. Hakemus on jätettävä mahdollisimman varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa eli jo silloin, kun kaupallinen tuote ei ole lähimainkaan valmis. Jatkokehityksestä on silloin tehtävä täydentävät patenttihakemukset ja rakennettava kokonaisuus pala palalta.

Perinteisessä konepajateollisuudessa on kokemukseni mukaan melko pieni riski, että joku toinen yritys kehittäisi yhtä aikaa juuri samanlaista ratkaisua. Patenttiasiamiehen kanssa onkin hyvä pohtia, millaisia riskejä omalla alalla sisältyy siihen, että suojauksen aloitusta ja samalla kustannustaakkaa siirretään lähemmäs kaupallisen tuotteen lanseerausta.      

Patenttiasiamiehen kanssa kannattaa punnita myös sitä, miten kauan pystyt pitämään keksintösi liikesalaisuutena salassapito- ja kilpailukieltosopimuksilla. Kolsterin lakimiehiltä saat asianmukaiset sopimuspohjat, jotka turvaavat liikesalaisuutesi ja immateriaalioikeutesi mahdollisimman pitkälle myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Keksinnön kaupallistamiseen Kolsterilta löytyy lisensoinnin kokeneita ammattilaisia. Olemme myös työsuhdekeksintöjen kiemuroiden asiantuntijoita.

”Patentti 10 kuukaudessa tai 20 vuodessa”

Patentoinnissa ei ole yhtä standardiratkaisua. Jokainen tapaus on erilainen.

Kollegat ovat joskus vitsailleet, että olen patenttiasiamiesurani aikana tappanut paljon patenttihakemuksia. Aina patentointiin ei vain ole edellytyksiä tai siitä ei ole saatavissa riittävää hyötyä liiketoimintaan.

Jos virastokäsittelyssä hyvän suojapiirin tuottavalle patentille ei ole läpimenon edellytyksiä, joskus voi olla viisasta luopua hakemuksesta ennen keksinnön julkistumista. Jatkokehitys voi tuottaa myöhemmin uuden elinkelpoisemman hakemuksen ja arvokkaamman patentin.    

Toisaalta jos patenttihakemus on ydinliiketoiminnalle tärkeä, sen puolesta kannattaa taistella. Äärimmäinen esimerkki on kotimaisen suuryrityksen Euroopan patenttivirastoon jättämä hakemus, joka on ollut vireillä nyt jo yhdeksäntoista vuotta. Patenttihakemus on pitänyt kilpailijatkin pitkään varuillaan ja epätietoisuudessa siitä, onko ratkaisulle lopulta tulossa patentti, joka antaisi ratkaisulle suojaa takautuvasti hakemuksen jättöpäivästä lukien.       

Toinen ääripää ja oma ennätykseni suomalaisen patentin saamisessa on kymmenen kuukautta. Kyseessä oli kirjapainon muistitaulukeksintö, jolle ei löytynyt yhtään uutuuden estettä. Patenttiviraston ensimmäinen välipäätös oli heti hyväksyvä.

”IPR on investointi tulevaisuuteen”

Lähes jokaisesta yrityksestä löytyy jotakin suojaamisen arvoista. Mikäli yrityksesi tavoittelee kasvua ja arvonnousua, suojausta ei voi ohittaa. Innovatiiviset tekniset ratkaisut, omintakeinen muotoilu sekä kilpailijoista erottavat kaupalliset tunnukset ovat tänä päivänä yritysten arvokkainta omaisuutta. Niiden turvaaminen ja pitäminen omissa käsissä ovat pienellekin yritykselle strategisia kysymyksiä.

Ellei tuotteilla ole suojaa, liiketoiminnalta putoaa pohja viimeistään kansainvälisillä markkinoilla. Myös rahoittajat edellyttävät IPR-suojausta. Suojaus onkin nähtävä investointina tulevaisuuteen. Pelkän hyvän onnen varaan heittäytyminen on liiketoiminnan riski ja kohtalonkysymys.    

Vaikka jätät tietoisesti erikoisosaamisesi suojaamatta yksinoikeudeksesi, on kuitenkin tärkeää varmistaa oma toimintavapautesi ja se, että et ainakaan tietämättäsi loukkaa toisten patentteja ja muita rekisteröityjä oikeuksia. Asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä siksikin, että saat ajoissa tiedon siitä, onko jollakin kilpailijallasi rekisteröity oikeus, joka vaarantaa liiketoimintasi.  

”Innovaatiosetelillä IPR-omaisuus kasvamaan”

Innovaatioseteli-7:5

Tänä päivänä on saatavilla myös julkista rahoitusta helpottamaan suojauksen alkuvaiheen kustannuksia. Esimerkiksi Business Finlandin viidentuhannen euron arvoinen innovaatioseteli pk-yrityksille on mainio tapa päästä suojauksessa alkuun. Autamme mielellämme hakemuksen tekemisessä.

Suojausstrategia kansainvälisille markkinoille, immateriaalioikeuksien hankkiminen, uutuustutkimukset, patentoitavuusselvitykset tai oman toimintavapauden varmistaminen uudella markkina- tai liiketoiminta-alueella ovat esimerkkejä kohteista, joihin Kolsterin asiakkaat ovat hakeneet ja saaneet rahoitusta. Tärkein edellytys rahoituksen saamiselle on, että hanke liittyy uuteen liiketoimintaan, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

”Hyödynnä matalan kynnyksen IPR-klinikat”

Kolster järjestää kuukausittain pk-yrityksille suunnattuja, matalan kynnyksen maksuttomia IPR-klinikoita Kokkolassa, Vaasassa ja Kuopiossa. Varaamalla keskusteluajan (45 min) saat yksilöityä neuvontaa ja kokeneen ammattilaisen näkemyksen siitä, miten suojausasioissa kannattaa edetä juuri sinun yrityksessäsi.

IPR-klinikoiden lisäksi voit milloin tahansa sopia joko puhelinneuvonnasta tai tapaamisesta Kolster-paikkakunnilla jättämällä yhteydenottopyynnön. Keskustelut asiantuntijoidemme kanssa ovat luottamuksellisia. Kysy rohkeasti lisätietoja – ensimmäinen kartoitustapaaminen tai -puhelu on maksuton.

IP Strategy-7:5

Ota yhteyttä

IPR-klinikoissa sinua neuvovat:

Håkan Niemi
hakan.niemi@kolster.fi
050 591 9231

Sinikka Veittola
sinikka.veittola@kolster.fi
050 344 4687