Uutiset  ⋅   IPR-strategia  ⋅   IPR-tietoa  ⋅   Kolster China Desk™

Tutkimus: Yrityspäättäjät eivät pidä Kiinaa kilpailijana – kiinalaisinvestointien kasvuun sen sijaan uskotaan

03.07.2019
Takaisin

3.7.2019

Vaikka Kiina on noussut maailman suurimmaksi patenttien hakijaksi, valtaosa patentti- ja tekijänoikeuksien asiantuntijayritys Kolsterin tutkimukseen vastanneista 200 suomalaisesta yrityspäättäjästä ei ole kokenut Kiinasta tulevaa kilpailua ongelmaksi. Sen sijaan heitä huolettaa suomalaisyritysten myynti ulkomaiseen omistukseen liian varhaisessa vaiheessa.

Kolsterin Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen vastasi 200 suomalaisyritysten toimitusjohtajaa, johtoryhmän jäsentä ja päättävässä asemassa olevaa. Heistä 60 prosenttia sanoo, että Kiinasta tuleva kilpailu ei ole laittanut heidän yritystään koville. Sen sijaan 78 prosenttia vastaajista uskoo, että investoinnit Kiinasta Suomeen kasvavat seuraavien kolmen vuoden aikana ja puolet on sitä mieltä, että kiinalaisten rooli suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnassa kasvaa.

61 % yrityspäättäjistä on sitä mieltä, että Kiinasta tulevalla kilpailulla ei ole suurta merkitystä.

"Tutkimuksemme mukaan vain kolmasosa yrityspäättäjistä kokee kiinalaisyritysten olevan uhka Suomen taloudelle. Se on hälyttävän vähän, sillä tuotteiden kautta kilpailu tulee nopeasti eurooppalaiselle kilpailukentälle. Kaikkien yritysten olisikin aktiivisesti otettava nopeasti muuttuva ja uudistuva Kiina huomioon lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussaan riippumatta siitä, ovatko ne itse menossa Kiinan markkinoille", Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo sanoo.

49 % on samaa mieltä siitä, kiinalaisten rooli suomalaisyritysten innovaatiotoiminnassa tulee kasvamaan.

Merkkejä tilanteen muuttumisesta on kuitenkin näkyvissä. Kolster perusti oman toimiston Kiinaan viime vuonna.

"Suomalaisyritysten johdossa ja hallituksissa on ollut puutetta monipuolisesta Kiina-osaamisesta, mutta yhä useampi yritys on nyt heräämässä Kiinan vaikutukseen ja toisaalta myös tunnistaa Kiinan markkinoiden potentiaalin. Osansa on varmasti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä kauppasodalla, joka houkuttelee kiinalaisyrityksiä entistä hanakammin Eurooppaan ja myös Suomeen."

Vaikka yrityspäättäjät eivät näe Kiinaa suurena uhkana, he ovat huolissaan siitä, että suomalaiset yritykset myydään liian varhain ulkomaiseen omistukseen sen sijaan, että niitä kehitettäisiin kotimaisin voimin. Tätä mieltä vastaajista on 60 prosenttia. Vain 5 prosenttia katsoo, että Euroopan unioni on onnistunut luomaan heidän yritykselleen toimintaedellytyksiä Kiinassa.

60 % on sitä mieltä, että suomalaisyritykset myydään ulkomaille liian varhain.

"Kiina on jo ottanut patenttiveturin roolin maailmantaloudessa ja todellinen uhkakuva on, että Suomi muuttuu Intian kaltaiseksi alihankkijaksi. Olemme olleet innovatiivinen maa, mutta ostetaanko meiltä jatkossa vain tuotekehitystyötä ja yritysten todellinen arvo eli immateriaalioikeudet patenttien sekä tavaramerkkien muodossa siirtyvät ulkomaiseen omistukseen? Valtion vahvasti tukema patentointi ja suojaustoiminta nopeuttavat kiinalaisten yritysten tuloa Euroopan markkinoille. Joissain uusissa tuoteryhmissä ne ovat jo ottaneet niskalenkin muun maailman jäädessä seuraajan asemaan. Tästä hyvä esimerkki ovat dronet", Timo Helosuo sanoo.

Taloustutkimus haastatteli huhti-toukokuussa 200 yrityspäättäjää patentti- ja tekijänoikeuksien asiantuntijayritys Kolsterin tilauksesta. Haastatelluista 13 prosenttia johtaa yritystä, joka kuuluu Suomen 100 suurimman yrityksen joukkoon. Vastaajina oli sekä yritysten toimitusjohtajia että johtoryhmien jäseniä.

Ota yhteyttä

Timo Helosuo
timo.helosuo@kolster.fi
040 576 1659

Kolster China Desk