Miksi käyttää patenttiasiamiestä tai tavaramerkkiasiamiestä?

Kokemus tuo varmuutta ja näkemystä. Asiantunteva patentti- tai tavaramerkkiasiamies analysoi tietoa asiakkaan eduksi ja

  • tukee tarkoituksenmukaisten IPR-päätösten tekemistä

  • opastaa soveltuvimman suojamuodon tai niiden yhdistelmän valinnassa
  • optimoi kohdemaat, etenemisreitit ja kustannukset keksinnön sekä yrityksen markkinatilanteen, liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja resurssien pohjalta
  • tuntee vaihtelevat kansalliset ja kansainväliset lait, asetukset, vaatimukset sekä käytännöt
  • löytää suojauksen oleelliset esteet ja ohjaa löytämään suojattavissa olevat kohteet
  • osaa analysoida suojauksen vahvuudet ja heikkoudet ja suojapiirin

  • kerää tietoa, jonka avulla yritys voi valvoa kilpailijoitaan ja puolustautua loukkauksia vastaan sekä välttää toisten oikeuksien loukkaukset
  • auttaa rakentamaan kilpailukykyisen IPR-salkun ja antaa suosituksia sen ylläpitoon

Ota yhteyttä

Lue esimerkkejä siitä, miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet patentti- ja tavaramerkisuojausta osana liiketoimintaansa.