Innovaatioseteli & IPR-palvelupaketit

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on rahoitus, jonka Business Finland (Tekes) tarjoaa pk- ja start up -yrityksille. Esimerkiksi aloittava yritys voi hakea innovaatioseteliä ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

Koska innovaatioseteli on haettavissa?

Innovaatiosetelin hakeminen on keskeytetty 21.6.–4.8. 2019 väliseksi ajaksi, ja hakeminen on mahdollista jälleen 5.8. 2019 alkaen. Innovaatiosetelin ehtoihin ei ole tulossa muutoksia, ja tauon jälkeen hakemusten käsittely jatkuu normaalisti.

Onko innovaatioseteli käytettävissä Kolsterin IPR-palveluihin?

"Toimme ensimmäisenä IPR-palvelut osaksi innovaatiosetelin mahdollistamia palveluja. Innostuimme tästä, koska IPR on ensiarvoisen tärkeää yrityksen arvon luomisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Loimme kuusi IPR-tehostarttipakettia, jotka vastaavat aloittavien yritysten yleisimpiin tarpeisiin. On ollut kiinnostavaa nähdä, että yhä useampi yritys on hyödyntänyt innovaatioseteliä IPR-asioissa. Yritykset ovat ymmärtäneet entistä paremmin, että IPR:ään kannattaa satsata heti alkuvaiheessa", kertoo Kolsterin eurooppapatenttiasiamies Håkan Niemi.

Minkä arvoinen innovaatioseteli on?

”Voit hankkia IPR- ja lakiasioissa Kolsterin asiantuntijapalveluja 5 000 euron arvosta (alv 0,  huomioiden arvonlisävero summa on 6 200 euroa ilman omarahoitusosuutta). Business Finlandin hyväksymänä palveluntarjoajana kehitimme viisi tehostarttipakettia, jotka voit maksaa setelillä ilman omarahoitusta. Teemme puolestasi jopa hakemuksen innovaatiosetelistä. Monet asiakkaamme ostavat näitä paketteja myös ilman innovaatioseteliä.”

Lue mitä Business Finlandin Innovaatiosetelin tuotepäällikkö Risto Lustila kertoo innovaatiosetelistä aloittavan yrityksen kannalta

IPR-STRATEGIAPAKETTI

Milloin?

 • Kun luot yrityksellesi liiketoimintastrategiaa, johon IPR kuuluu olennaisesti.
 • Kun liiketoimintasi ydin perustuu innovaatioiden hyödyntämiseen.
 • Kun valmistaudut rahoituskierrokseen ja haluat nostaa yrityksesi arvoa.
 • Kun harkitset lisensointia tai aktiivisia suojaustoimenpiteitä, kuten patentointia.

IPR-strategian sisältö

 1. Nykytilan analyysi sekä tavoitteiden määrittely. Käymme yhdessä läpi yrityksesi liiketoimintaa ja sen tavoitteita sekä linkitämme IPR:n yrityksesi liiketoimintastrategiaan.
 2. Suunnittelu sekä toimenpiteet. Käymme läpi IPR-strategian osa-alueet liiketoiminnan lähtökohdista muodostaen tavoitetilan sekä käytännönläheiset portaat tavoitetilan saavuttamiseksi.
 3. IPR-käsikirjan laatiminen. Teemme käytännönläheisen IPR-strategiaoppaan yrityksellesi.
 4. Jatkotoimenpiteet. Teemme yhteenvedon ja annamme neuvoja tulevaisuutta varten. 

TUTKIMUSPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat tutkituttaa innovaatiosi patentoitavat piirteet ja patentoimismahdollisuudet.
 • Kun haluat tietää, mitä kilpailijasi tekevät juuri tällä alueella.
 • Kun rahoittaja edellyttää selvitystä patentoitavuudesta esimerkiksi ennen rahoituskierrosta.

Tutkimuspaketin sisältö

 1. Käymme yhdessä läpi uuden tuotteen tai teknologian. Kartoitamme patentoitavia piirteitä ja ominaisuuksia sekä käymme läpi patentoinnin edellytykset, mahdollisuudet ja vaihtoehtoisia strategioita liiketoimintasi kannalta.
 2. Tutkimme patentoitavuuden edellytykset ja teemme kirjallisen tutkimusraportin.
 3. Luomme uudelle tuotteelle tai teknologialle suojausstrategian.

PATENTTIHAKEMUSPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat käynnistää innovaatiosi patentoinnin.
 • Kun rahoittajat edellyttävät keskeisten innovaatioiden patentointia.
 • Kun haluat hankkia kilpailuetua patentoimalla.

Patenttihakemuspaketin sisältö

 1. Laadimme patenttihakemussuunnitelman. 
 2. Teemme patenttihakemuksen suunnitelman mukaisesti.
 3. Käymme hakemuksen yhdessä läpi ja teemme tarvittavat muutokset. 
 4. Lähetämme patenttihakemuksen viranomaisille.   

BRÄNDIPAKETTI

Milloin?

 • Kun olet suojaamassa tai kaupallistamassa yrityksesi nimeä, logoa tai tuotemerkkiä.
 • Kun laajennat liiketoimintaasi uusiin maihin.
 • Kun haluat nostaa yrityksesi arvoa esimerkiksi ennen rahoituskierrosta.

Brändipaketin sisältö

 1. Selvitys brändin suojaustarpeesta. 
 2. Suojausstrategia.  
 3. Ennakkotutkimus. 
 4. EU-tavaramerkkihakemukset.
 5. EU-mallisuojahakemus.  
 6. .fi- ja .com-domain-nimien rekisteröiminen.

LISENSSIPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat kaupallistaa innovaatiosi.
 • Kun haluat varmistaa, että innovaatiosi pysyvät yrityksesi omistuksessa.

Lisenssipaketin sisältö

 1. Selvitämme lisensoinnin tarpeet ja tavoitteet sekä valitsemme kohdemaan.
 2. Laadimme salassapitosopimuksen sopimusneuvotteluja varten.
 3. Laadimme lisenssisopimuspohjan sekä konkreettiset ohjeet lisenssisopimusneuvotteluja varten.

STARTTIPAKETTI YRITYKSEN PERUSTAMISEKSI

Milloin?

 • Kun perustat yritystä ja tarvitset juridista tai IPR-osaamista.
 • Kun olet epävarma yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

Starttipaketin sisältö

 1. Käymme yhdessä läpi tulevaan liiketoimintaasi liittyviä lakiasioita ja avustamme käytännön toimenpiteissä.
 2. Autamme sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä IPR-asioissa.
 3. Räätälöimme yrityksellesi keskeiset sopimuspohjat (enintään 3 kpl).

Kysy lisätietoja

 Ota yhteyttä