IPR-palvelupaketit yrityksille

Innovaatioseteli ja sen haku

Innovaatiosetelin hakeminen on kesätauolla 20.6. - 31.7.2022.

 

Mikä on innovaatioseteli, miten sitä haetaan ja mihin sen voi käyttää? Kokosimme infopaketin innovaatiosetelistä yritystukena ja listasimme palvelupaketteja, joita sillä voi hankkia. Neuvomme mielellämme innovaatiosetelin hakemisessa.

Mikä on innovaatioseteli ja koska sen haku on?

Innovaatioseteli on rahoitus, jonka Business Finland (Tekes) tarjoaa pk- ja start up -yrityksille. Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat ulkopuolista osaamista viedäkseen eteenpäin uutta, kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia omaavaa tuote- tai palveluideaansa.

Minkä arvoinen innovaatioseteli on?

Innovaatiosetelin arvo on 5 000 euroa. Voit hankkia siis innovaatiosetelillä Kolsterin asiantuntijapalveluja yhteensä 5 000 euron arvosta. 

Mihin innovaatioseteliä voi käyttää?

Olemme luoneet IPR-tehopaketteja, jotka vastaavat yleisimpiin tarpeisiin yrityksissä, joilla on uusi innovaatio. Esimerkiksi patentti- tai tavaramerkkihakemus voidaan tehdä innovaatiosetelillä. Palvelupakettimme räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.  

Miten innovaatioseteliä haetaan?

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.  Autamme tarpeen mukaan hakemuksen tekemisessä. 

Lue mitä Business Finlandin Innovaatiosetelin tuotepäällikkö Risto Lustila kertoo innovaatiosetelistä aloittavan yrityksen kannalta

IPR-STRATEGIAPAKETTI

Milloin?

 • Kun luot yrityksellesi liiketoimintastrategiaa, johon IPR kuuluu olennaisesti.
 • Kun liiketoimintasi ydin perustuu innovaatioiden hyödyntämiseen.
 • Kun valmistaudut rahoituskierrokseen ja haluat nostaa yrityksesi arvoa.
 • Kun harkitset lisensointia tai aktiivisia suojaustoimenpiteitä, kuten patentointia.

IPR-strategian sisältö

 1. Nykytilan kartoitus. Käymme yhdessä läpi yrityksesi liiketoimintaa ja sen tavoitteita sekä linkitämme IPR:n yrityksesi liiketoimintastrategiaan. Nykytilan analyysiin voidaan tarpeen mukaan sisällyttää myös esimerkiksi IPR-toimintaympäristön kartoitusta, IPR-salkkukatsaus tai suppea sopimuskatselmus IPR:n osalta.
 2. Tavoitteiden määritys, suunnittelu ja toimenpiteet. Käymme läpi IPR-strategian osa-alueet liiketoiminnan lähtökohdista, pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja määrittelemme tavoitetilan sekä luomme käytännönläheisen IPR-toimintasuunnitelman tavoitetilan saavuttamiseksi.
 3. Dokumentoimme IPR-strategian ja käymme sen yhdessä läpi. Annamme neuvoja ja ohjeita strategian toteuttamista varten. Tarpeen mukaan raportointi voi sisältää myös erilaisia kirjallisia toimintaohjeita.

TUTKIMUSPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat tutkituttaa innovaatiosi patentoitavat piirteet ja patentoimismahdollisuudet.
 • Kun haluat tietää, mitä kilpailijasi tekevät juuri tällä alueella.
 • Kun rahoittaja edellyttää selvitystä patentoitavuudesta esimerkiksi ennen rahoituskierrosta.

Tutkimuspaketti voi sisältää yhden tai useamman selvityksen ja tutkimusten laajuus räätälöidään innovaatioseteliin sopivaksi kokonaisuudeksi

 • Patentoitavuusselvitykset, tekniikan tason kartoitukset
 • Tavaramerkkien ja mallien ennakkotutkimukset
 • IPR-toimintaympäristön kartoitus
 • Kilpailijoiden IPR:n analysointi
 • Toiminnanvapausselvitys, IPR-riskien kartoitus
 • Yrityksen oman IPR-salkun arviointi

PATENTTIHAKEMUSPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat käynnistää innovaatiosi patentoinnin.
 • Kun rahoittajat edellyttävät keskeisten innovaatioiden patentointia.
 • Kun haluat hankkia kilpailuetua patentoimalla.

Patenttihakemuspaketin sisältö

 1. Laadimme patenttihakemussuunnitelman. Asiamies käy keksinnön yksityiskohtaisesti läpi keksijöiden kanssa ja ehdottaa suojaamisratkaisuja. Pohditaan yhdessä eri patentinhakupolkujen kustannuksia ja suojan kattavuutta. 
 2. Teemme patenttihakemusluonnoksen suunnitelman mukaisesti.
 3. Käymme hakemusluonnoksen yhdessä läpi ja teemme tarvittavat muutokset. 
 4. Lähetämme patenttihakemuksen virastoon.   

BRÄNDIPAKETTI

Milloin?

 • Kun olet suojaamassa tai kaupallistamassa yrityksesi nimeä, logoa tai tuotemerkkiä.
 • Kun laajennat liiketoimintaasi uusiin maihin.
 • Kun haluat nostaa yrityksesi arvoa esimerkiksi ennen rahoituskierrosta.

Brändipaketin sisältö

 1. Selvitys brändin suojaustarpeesta 
 2. Suojausstrategia  
 3. Ennakkotutkimus 
 4. Tavaramerkkihakemukset (esim. EU, WIPO, US tai CN)
 5. Mallisuojahakemukset (esim. EU, WIPO, US tai CN)  
 6. Domain-nimien rekisteröiminen (esim. .fi, .com ja/tai .cn)
 7. Bränditoimintaohje

LAKIPAKETTI

Milloin?

 • Kun haluat kaupallistaa innovaatiosi; eli esimerkiksi myöntää muille keksintöön tai ohjelmistoon käyttöoikeuksia (lisensointi) tai sopia kumppaneiden kanssa tuotteiden jälleenmyynnistä tai jakelusta tai teettää tuotteen valmistusta alihankintana.
 • Kun haluat varmistaa, että immateriaalioikeudet pysyvät yrityksesi omistuksessa.
 • Kun haluat sopia yhteistyökumppaneiden kanssa IPR-pelisäännöistä.
 • Kun tarvitset asiantuntija-apua uuden innovatiivisen tuotteen, teknologian tai palvelun kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvien immateriaalioikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen.

Lakipaketti voi sisältää yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä ja paketti räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti innovaatioseteliin sopivaksi kokonaisuudeksi

 • Selvitämme lisensoinnin tarpeet ja tavoitteet. Laadimme lisenssisopimuspohjan sekä annamme ohjeita sopimusneuvotteluja varten.
 • Käymme läpi yrityksen olemassa olevat sopimukset ja kartoitamme mahdolliset puutteet, riskit ja kehityskohteet, sekä annamme neuvoja ja toimenpideohjeita.
 • Salassapito ja liikesalaisuuksien hallinta. Määritetään periaatteet, joita noudatetaan liikesalaisuuksien osalta ja laaditaan tarvittavat toimenpideohjeet.
 • Toimintamallit ja käytännöt IPR-asioissa kumppanien kanssa. Luodaan periaatteet, joita pyritään noudattamaan sopimusten IPR-ehdoissa ja määritellään kynnyskysymykset.
 • Erilaiset sopimuspohjat, kuten salassapitosopimus, alihankintasopimus, toimeksiantosopimus tai toimitusehdot, T&K-yhteistyösopimus, yhteiskeksintösopimus.

Tutustu asiantuntijoihimme ja varaa maksuton puhelinkonsultaatio!

LUE LISÄÄ: