Liikesalaisuuksien suojaaminen

Varmista kilpailuetusi salassapitosopimuksin

IPR:n suojaamisessa korostuu salassapidon merkitys. Jos keksintöä koskevat tiedot tulevat julki ennen patenttihakemuksen jättämistä, patentti voi jäädä saamatta. Onnistuneen liiketoiminnan ydin onkin liikesalaisuuksien huolellinen suojaaminen. Teemme erilaisia salassapitosopimuksia (NDA, non-disclosure agreement), joita tarvitaan esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa. 

Salassapitosopimuksessa määritellään muun muassa, mikä tieto on luottamuksellista. Siinä myös rajataan, miten ja missä yhteydessä vastaanottaja saa käyttää salassa pidettäviä tietoja.

Varmista kanssamme, että salassapitosopimuksesi ovat kunnossa ennen yhteistyöneuvottelujen alkamista. Luodaan yhdessä yrityksellesi toimiva liikesalaisuuksien suojausstrategia sekä tarvittavat prosessit ja sopimukset.

 Ota yhteyttä