Tekniset ratkaisut patenteiksi

Miten patenttia haetaan ulkomaille?

Patentti on maakohtainen. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan, missä maissa patenttia kannattaa hakea.

Patenttia haetaan ulkomaille joko jättämällä suoraan kansallinen patenttihakemus kohdemaahan, käyttämällä kansainvälistä ns. PCT-järjestelmää tai hyödyntämällä erilaisia patenttisopimuksia, joista suomalaisille tutuin on eurooppalainen patenttijärjestelmä EPC (European Patent Convention).

Jos ulkomainen hakemus jätetään 12 kuukauden sisällä ensimmäisestä samaa keksintöä koskevasta hakemuksesta, on useimmiten mahdollista hyödyntää etuoikeutta. Etuoikeusvuosi alkaa siitä päivästä, jona ensimmäinen patenttihakemus jätettiin virastoon. On kuitenkin olemassa maita, jonne kansallinen hakemus on jätettävä suoraan ja/tai maita, joissa ei saa etuoikeutta.

Jos keksintö ei ole tullut julkiseksi, ulkomaisia hakemuksia voi jättää 18 kuukauden sisällä ensimmäisen hakemuksen jättämisestä. Patenttivirastot julkaisevat hakemuksen tyypillisesti 18 kk:n kuluttua hakemuksen jättämisestä virastoon tai etuoikeuspäivästä, joten sen jälkeen keksinnön kohde ei enää täytä uutuusvaatimusta eikä sitä koskevia hakemuksia ole enää perusteltua jättää. Poikkeuksen tähän muodostavat eräät maat (kuten USA, Kanada ja Australia), joissa keksijällä on ns. armonaika (grace period), jonka kuluessa hakemus voidaan vielä jättää julkistumisesta huolimatta.

MITEN VALITA MAAT, JOISSA SUOJATAAN?

Maita valittaessa on pidettävä mielessä oma markkina-alue, pahimpien kilpailijoiden toiminta-alueet sekä se, kuinka pystyy valvomaan patenttejaan eri maissa. Suojaus kannattaa suhteuttaa yrityksen liikevaihtoon ja tavoitteisiin sekä linkittää strategisiin toimenpiteisiin. Myynti ja markkinointi voidaan käynnistää välittömästi, kun ensimmäinen patenttihakemus on jätetty.

Omasta markkina-alueestaan kannattaa maakohtaisesti miettiä, onko odotettavissa oleva tuotto niin suuri, että patentointikustannukset (hakemuksen kääntäminen, prosessointi ja patentin ylläpito) tulevat katetuiksi. Kilpailijoiden suhteen kannattaa pohtia, pystyykö patentilla vaikeuttamaan kilpailijan toimintaa kilpailijan pääasiallisella markkina-alueella ja/tai missä maissa kilpailevaa tuotantoa esiintyy ja miten helppoa sen siirtäminen on. Erilaiset näkökannat yhdistämällä syntyy käsitys siitä, mikä on kustannusten kannalta tehokkain yhdistelmä maita, joissa voimassa oleva patentti antaa riittävän suojavaikutuksen kilpailijoita vastaan.

Patenttiasiamiestemme kanssa laadit liiketoimintaasi parhaiten palvelevan patenttistrategian. 

Ota yhteyttä