Skip to content

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkin merkitys menestyvälle ja kasvavalle yritykselle on kiistaton. Se voi olla yrityksen arvokkain omaisuus, joka rakentaa ja turvaa brändisi sekä liiketoimintasi kilpailijoita ja tuoteväärennöksiä vastaan. Parhaimmillaan tavaramerkki on ikuinen suoja.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Tavaramerkkipaketit alkaen 380€ (+alv).*

*Hintaan vaikuttaa muun muassa kuinka moneen eri luokkaan, mihin maihin ja mille markkinoille tavaramerkki rekisteröidään. Hintamme eivät sisällä viranomaiskuluja.

Tavaramerkki liittää tuotteesi ja yrityksesi merkin toisiinsa asiakkaiden ja kuluttajien mielessä. Rekisteröity tavaramerkki suojaa yritystäsi kilpailijoilta ja tuoteväärennöksiltä ja antaa yrityksellesi rahassa mitattavan arvon, joka voi olla huomattavan korkea. Tavaramerkki on siis tärkeä investointi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ammattilaisten apua. Tavaramerkin suoja kattaa ne tavaramerkkiluokat, joihin se on rekisteröity. Siksi ammattilaisen apu rekisteröinnissä kannattaa aina, jotta tavaramerkki suojelee yritystäsi mahdollisimman kattavasti.

OTA YHTEYTTÄ

Ajankohtaista aiheesta

Tavaramerkit • Blogit • IPR-tietoa

Näin tavaramerkin haku etenee

Kolster

28.08.2023

Tavaramerkit • Blogit • IPR-tietoa • patentti

Kuusi askelta yrityksen kansainvälistymiseen

Kolster

07.08.2023

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

"Tavaramerkkirekisteröinti on yrityksesi omaisuutta, ja merkkioikeuksia tulee sekä valvoa että puolustaa. Mikäli merkkisi on käytössä ja huolehdit merkkirekisteröinnin uudistuksista, on rekisteröinti erittäin vahva ja yksinoikeutesi ikuinen."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Miten tavaramerkin rekisteröinti tapahtuu?

Tavaramerkille saa suojan joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tavaramerkkihakemusta ei hyväksytä, jos voidaan olettaa, että uusi merkki sekoittuu olemassa olevaan.

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi myös ansaita. Tavaramerkki katsotaan Suomessa vakiintuneeksi, kun se on kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden ja palvelujen merkkinä. Tavaramerkin rekisteröinti on kuitenkin varmempi vaihtoehto, sillä tunnettuutta voi olla vaikea arvioida ja sen todistaminen on työlästä.

Mitkä ovat tavaramerkin rekisteröinnin kriteerit?

Tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen, ja sen nimi ei saa kuvata tuotetta. Esimerkiksi omenamehua valmistava yritys ei voi saada yksinoikeutta käyttää omenaa nimenään, mutta tietokoneyritys voi. 

Tavaramerkki ei saa kuvailla tuotteen lajia, lukumäärää, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa. Tavaramerkkiä ei hyväksytä, jos se muistuttaa jo olemassa olevaa merkkiä. 

Miten tavaramerkki vakiintuu?

Tavaramerkki voidaan katsoa vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu tavaroita ja palveluita tarjoavissa kuluttaja- ja elinkeinopiireissä Suomessa. Tavaramerkki voi Suomessa saavuttaa suojan vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä.

Mitä tavaramerkki maksaa?

Tavaramerkin rekisteröinti koostuu perusmaksusta ja mahdollisista lisäluokkamaksuista. Perushakemusmaksu on 250 euroa, ja se kattaa yhden tavara- tai palveluluokan. Perusmaksu maksetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle samalla, kun tavaramerkkihakemus jätetään. Jos haluat suojata tavaramerkkisi useammassa luokassa, jokainen lisäluokka maksaa 100 euroa. Tavaramerkin hinta on siis edullisimmillaan 250 euroa, ja lopullinen hinta määräytyy sen suojapiirin laajuuden mukaan.

Mikä on rekisteröity tavaramerkki?

Tavaramerkki antaa omistajalleen yksinoikeuden merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkki erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden vastaavista. Muut eivät saa käyttää tavaroidensa tunnuksena merkkiä tai merkkejä, jotka ovat suojatun tavaramerkin kanssa identtisiä tai siihen identifioitavissa. 

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tavaramerkkiin voi saada yksinoikeuden myös vakiinnuttamalla, jolloin tavaramerkin tulee olla yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden ja palvelujen merkkinä. Tämä vaatii myös huomattavasti näyttöä mahdollisessa kiistatilanteessa. Rekisteröinti sopii tavaramerkin suojaksi paremmin silloin, kun merkkiä ei vielä tunneta laajasti mutta se halutaan suojata. Tavaramerkin hakijana tai haltijana voi olla yritys tai yksityishenkilö.

Mikä on tavaramerkkirekisteri?

Tavaramerkkirekisteriin merkitään tiedot Suomessa rekisteröidyistä ja haetuista kansallisista tavaramerkeistä. Kansallisten tavaramerkkien lisäksi rekisteriin merkitään tietoja Suomeen kohdennetuista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Tavaramerkkirekisterin tiedot ovat julkisia, eli jokaisella on oikeus saada tietoa rekisteriin tehdyistä merkinnöistä.

Mikä on tavaramerkin käyttönäyttö?

Käyttönäyttö tarkoittaa todistelua, jolla osoitetaan tavaramerkin saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä. Käyttönäyttö voi olla merkin mitä tahansa käyttöä, kuten markkinatutkimusta, lausuntoja, markkinointimateriaalia tai levitystietoja. 

Mikä on tavaramerkkiin kohdistuva väite?

Ulkopuolinen voi Suomessa tehdä kahden kuukauden kuluessa tavaramerkin rekisteröinnistä väitteen, ettei sitä olisi tullut rekisteröidä, koska se on lähellä toista tavaramerkkiä. Väitteen esittäminen aloittaa Patentti- ja rekisterihallituksessa väitemenettelyn. Siinä ratkaistaan, säilyykö tavaramerkin rekisteröinti voimassa.

Milloin tavaramerkistä annetaan välipäätös?

Jos tavaramerkin rekisteröintitutkimuksessa on tullut ilmi jokin puute tai rekisteröinnin este, patenttivirasto tekee siitä välipäätöksen. Se ei ole lopullinen ja siihen voi vastata. Rekisteröinnin esteenä voi olla esimerkiksi tavaramerkin erottamiskyvyttömyys tai sekaantumisvaara jo olemassa olevaan tavaramerkkiin. 

OTA YHTEYTTÄ

Mitä hyötyä on tavaramerkkirekisteröinnistä?

Mitä hyötyä on tavaramerkkirekisteröinnistä?
Rekisteröimällä oman tavaramerkkisi ja käyttämällä sitä pidät huolta, että voit itse päättää, millä tavalla asiakkaasi mieltävät ne. Tavaramerkkirekisteröinnin perusteella voit myös varmistaa sen, että tuotteisiisi tai palveluihisi liittyvät laatuodotukset pysyvät korkealla, sillä rekisteröinnin antama yksinoikeus tavaramerkkiin oikeuttaa sinut kieltämään muita käyttämästä samaa tai samanlaista tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä.